Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài bước phát triển trong quan hệ eu ASEAN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bước phát triển trong quan hệ eu -asean
1. LỜI MỞ ĐẦU.

Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ từ thế kỉ XX sang thế kỉ XXI.
Bước vào thế kỉ mới, thiên nhiên kỷ mới cả thế giới đang phải đối mặt với
nhiều thời cơ cũng như thách thức, nổi lên trong đó là quá trình " Toàn cầu
hoá".
Toàn cầu hoá - một hiện tượng mang tính xã hội , một lực lượng mang
tính lịch sử trỗi dậy từ khoảng một thập niên qua và đang có ảnh hưởng lớn,
tác động đến hầu như mọi mặt của đời sống xã hội , từ kinh tế cho đến chính
trị, văn hoá, xã hội, sinh thái môi trường. Nhìn chung, toàn cầu hoá có những
tích cực như làm tăng năng xuất lao động, tạo ra nhiều của cải cho thế giới,
cải thiện chất lượng cuộc sống con người, làm cho mọi dân tộc, mỗi thành
viên trên hành tinh chúng ta gần gũi nhau hơn. Tuy nhiên Toàn cầu hoá cũng
mang lại rủi ro cho nhiều người, nhiều dân tộc trong việc tìm kiếm kế sinh
nhai cho mình. Hơn nữa, toàn cầu hoá có xu hướng đồng hoá các quốc gia
cũng như các nền văn hoá, một kết cục mà ít ai muốn.
Cùng với quá trình toàn cầu hoá là sự gia tăng của chủ nghĩa khu vực
hay xu hướng khu vực hoá - đa phương hoá. Hai quá trình này vừa mâu thuẫn,
vừa thống nhất với nhau, bổ xung cho nhau trong một thế giới phát triển
trong đồng đều và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Là hai tổ chức khu vực ở hai châu lục là châu Á và châu Âu, liên minh
châu Âu ((EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng hội
nhập vào xu hướng toàn cầu hoá như một quá trình tất yếu. Trong quá trình
hội nhập đó, cả EU và ASEAN đều tìm thấy những lợi ích khi phát triển mối
quan hệ nhiều mặt giữa hai bên vì vậy trong giai đoạn hiện nay khi các mối
quan hệ quốc tế ngày càng trở nên đa dạng thì quan hệ EU- ASEAN lại đóng
một vai trò quan trọng trong tiến trình hợp tác Á- Âu. Bài viết xin được trình
bày về quan hệ hợp tác nhiều mặt EU -ASEAN cả trong quá khứ và hiện tại
trong đó nhấn mạnh vấn đề hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai tổ chức này.
1

2. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN
MINH CHÂU ÂU(EU) VÀ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

2.1. EU (European Union)
Từ xưa đến nay, châu Âu luôn được coi là nơi có vị trí địa lý kinh tế chính trị quan trọng vào hạng bậc nhất trên thế giới . Chính vì vậy, khu vực
này cũng là nơi có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất và đều nhất trên
thế giới.
Liên minh châu Âu (EU) hiện nay bao gồm 15 quốc gia ở châu Âu là
Anh , Pháp. Đức, Italia, Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, Lucxemburg, Hy Lạp, Tây
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ai len, Thuỵ Điển, Áo, Phần L...
1
ớc phát triển trong quan hệ eu -asean
1. LỜI MỞ ĐẦU.
Thế giới đang chuyển mình mnh mẽ từ thế kỉ XX sang thế kXXI.
ớc vào thế kmới, thiên nhiên kmới cả thế giới đang phải đối mặt với
nhiều thời cũng như thách thức, nổi n trong đó quá trình " Toàn cầu
hoá".
Toàn cầu hoá - một hiện tượng mang tính xã hi , một lực ng mang
tính lịch sử trỗi dy từ khoảng một thập niên qua và đang ảnh ởng lớn,
tác động đến hầu như mọi mặt của đời sống xã hi , từ kinh tế cho đến chính
trị, văn hoá, xã hội, sinh thái môi trường. Nhìn chung, toàn cầu hoá những
tích cực nlàm tăng ng xuất lao động, tạo ra nhiều của cải cho thế giới,
cải thiện chất lượng cuộc sng con người, làm cho mi dân tộc, mỗi thành
viên trên hành tinh chúng ta gần gũi nhau hơn. Tuy nhiên Toàn cầu hoá cũng
mang li rủi ro cho nhiều người, nhiều dân tộc trong việc tìm kiếm kế sinh
nhai cho mình. Hơn nữa, toàn cầu hoá xu ớng đồng hoá các quốc gia
cũng như các nền văn h, một kết cục mà ít ai muốn.
ng với quá trình toàn cầu hoá là sgia tăng của chủ nghĩa khu vực
hay xu hướng khu vực hoá - đa phương hoá. Hai quá trình này vừa mâu thuẫn,
va thống nhất với nhau, b xung cho nhau trong một thế giới phát triển
trong đồng đều và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Là hai tchức khu vực hai châu lục là châu Á châu Âu, liên minh
châu Âu ((EU) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng hội
nhập vào xu hướng toàn cầu h nmột quá trình tất yếu. Trong quá trình
hi nhập đó, cEU ASEAN đều tìm thy những lợi ích khi phát triển mối
quan hnhiều mặt giữa hai bên vì vậy trong giai đoạn hiện nay khi c mối
quan hquốc tế ngày ng trnên đa dạng thì quan hEU- ASEAN lại đóng
mt vai trò quan trọng trong tiến trình hợp c Á- Âu. Bài viết xin được trình
y v quan hhợp tác nhiều mặt EU -ASEAN c trong qkhứ và hiện tại
trong đó nhấn mạnh vấn đ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai tổ chức này.
Đề tài bước phát triển trong quan hệ eu ASEAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài bước phát triển trong quan hệ eu ASEAN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài bước phát triển trong quan hệ eu ASEAN 9 10 498