Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : du lịch sinh thái Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình

Được đăng lên bởi Lê Thành Linh Lê
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUÊ
KHOA MÔI TRƯỜNG
*****

Bài tập học phần
Phương pháp NCKH Môi trường (MTR 5032)

Tên đề tài: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở
vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình.

Họ tên sinh viên: Lê Thành Linh
Khóa: K37

Huế, tháng 5 năm 2015

1

THÔNG TIN CHUNG
Tên đề tài : Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia
Phong Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình.
- Sinh viên thực hiện : Lê Thành Linh
- Thời gian thực hiện 1 năm.
II.
CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
- Du lịch nói chung và du lịch sinh thái đang ngày càng phát triển nhanh chóng
như một trào lưu ở nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng. Du lịch sinh thái với bản chất nhạy cảm và có trách nhiệm với môi trường
ngày càng thu hút sự quan tâm rộng rãi các tầng lớp dân cư trong xã hội. Đặc
biệt trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá như ngày nay ở nước ta, tình
trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ngày càng nghiêm trọng thì việc tìm một
không gian trong lành tự nhiên, thăm quan tại các khu vực du lịch tự nhiên trở
thành một nhu cầu thiết yếu của con người.
- Việt Nam có nhiều vườn quốc gia trong chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học,
mang tính đặc thù cao và là điểm lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái. Vườn
quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình là một trong những điểm
tiềm năng như vậy.Được thành lập năm 2001, với diện tích 85.754 ha. Vườn
quốc gia Phong nha- Kẻ Bàng nằm ở huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình cách
thành phố đồng hới 50Km về phía tây bắc. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ
Bàng có tính đa dạng sinh học cao với 2393 loài thực vật, gần 1100 loài động
vật và con trùng. Với nhiều cảnh quan hung vĩ như quần thể động Phong Nha,
động Thiên đường, suối nước Mooc… được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho
du khách thập phương. Với mong muốn góp phần đưa ra một cái nhìn toàn diện
về tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của vườn, tôi lựa chọn đề tài nghiên
cứu: “ Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia
Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình” cho đề tài nghiên cứu của mình.
III.
MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Mục đích : Nhằm làm rõ được tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của vườn
quốc gia Bạch Mã.
- Mục tiêu:
+ Mục tiêu tổng quát: Góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để phát
triển tốt hơn các tiềm năng du lịch sinh thái của vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ
Bàng.
+ Mục tiêu cụ thể:
- Làm rõ được hiện trạng ...
1




!"#$%&!'#()*+,-

 !"#$!%&'()*+(,-
./00
&1!&23
.4567896
Đề tài : du lịch sinh thái Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : du lịch sinh thái Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình - Người đăng: Lê Thành Linh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề tài : du lịch sinh thái Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình 9 10 684