Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò giới trong sản xuất và tái sản xuất trong các gia đình dân tộc H’mông” (xã Lao Chải- huyện Sapa- tỉnh Lào Cai)

Được đăng lên bởi Mai Hương
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 8933 lần   |   Lượt tải: 42 lần
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Gia đình là một nhóm xã hội nhỏ đặc thù, là tế bào cấu thành xã hội.
Gia đình có bền vững thì xã hội mới bền vững. Không những thế, gia đình
chính là nơi giữ gìn gia phong, giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người
dân Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của mình, gia đình vừa là một đơn vị
kinh tế, vừa là cái nôi đầu tiên và suốt đời nuôi dưỡng, giáo dục con người,
duy trì và phát triển những quan hệ tình cảm đặc biệt từ thế hệ này sang thế
hệ khác. Cùng với thiết chế giáo dục, gia đình có vai trò vô cùng quan trọng
trong việc xã hội hoá con người, đưa con người từ con người sinh vật sang
con người xã hội. Qúa trình xã hội hoá trong gia đình được thực hiện chủ
yếu thông qua sự tương tác giữa vai trò người cha, người mẹ và các con
trong gia đình. Do những chức năng xã hội đặc thù của mình, gia đình đã
góp phần quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại của đời sống xã hội, phát
triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng các chuẩn mực và các giá trị đạo đức,
phong tục tập quán, lối sống văn hoá.
Gia đình là một trong những thiết chế xã hội cơ bản nhất, có ý nghĩa
thật to lớn đối với cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như sự tồn tại và phát
triển của xã hội. Gia đình thực hiện các chức năng của mình thông qua việc
thực hiện vai trò của các thành viên, mà trong đó vai trò của người vợ và
người chồng là trung tâm. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện
nay, gia đình Việt Nam nói chung và trong các dân tộc ít người vùng núi
Tây Bắc nói riêng đang trải qua những biến đổi để thích ứng với điều kiện
mới. Nền kinh tế thị trường đã tạo điều kiện để gia đình trở thành một đơn vị
kinh tế tự chủ đầy tính năng động, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các
hoạt động và có khả năng cải thiện vị thế xã hội của mình.Tuy nhiên trong
1

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
gia đình hiện nay cũng chứa đựng không ít những hiện tượng đáng lo ngại
như: con cái hư hỏng, phụ nữ làm việc quá sức, bất bình đẳng nam, nữ.
Những biến đổi tích cực và tiêu cực này có liên quan chặt chẽ đến vai trò
của người vợ và người chồng trong gia đình. Người vợ và người chồng đóng
vai trò như thế nào trong gia đình hiện nay? Khả năng thích ứng vai trò của
họ như thế nào? Địa vị của người chồng và vợ trong các gia đình đồng bào
dân tộc H’mông hiện nay ra sao?
Trong xã hội truyền thống ở nước ta người chồng, người cha có vai
trò trụ cột về kinh tế, là người kiếm miếng cơm, manh áo nuôi sống gia đình.
Còn người vợ làm nội trợ, chăm sóc con cái ...
Đ TÀI NGHIÊN C U KHOA H C
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Gia đình một nhóm hội nhỏ đặc thù, tế bào cấu thành hội.
Gia đình bền vững t hội mới bền vững. Không những thế, gia đình
chính là nơi giữ gìn gia phong, giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người
dân Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của mình, gia đình vừa là một đơn vị
kinh tế, vừa i nôi đầu tiên suốt đời nuôi dưỡng, giáo dục con người,
duy trì phát triển những quan hệ tình cảm đặc biệt từ thế hệ này sang thế
hệ khác. Cùng với thiết chế giáo dục, gia đình có vai trò cùng quan trọng
trong việc xã hội hoá con người, đưa con người từ con người sinh vật sang
con người hội. Qúa trình hội hoá trong gia đình được thực hiện chủ
yếu thông qua sự tương tác giữa vai t người cha, người mẹ và các con
trong gia đình. Do những chức năng hội đặc thù của mình, gia đình đã
góp phần quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại của đời sống xã hội, phát
triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng các chuẩn mực và các giá trị đạo đức,
phong tục tập quán, lối sống văn hoá.
Gia đình một trong những thiết chế hội bản nhất, ý nghĩa
thật to lớn đối với cuộc sống của mỗi nhân ng như s tồn tại phát
triển của hội. Gia đình thực hiện các chức năng của mình thông qua việc
thực hiện vai trò của các thành viên, trong đó vai trò của người v
người chồng trung tâm. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện
nay, gia đình Việt Nam nói chung trong các dân tộc ít người vùng núi
Tây Bắc i riêng đang trải qua những biến đổi để thích ứng với điều kiện
mới. Nền kinh tế thị trường đã tạo điều kiện để gia đình trở thành một đơn vị
kinh tế tự chủ đầy tính năng động, tạo hội cho phụ nữ tham gia vào c
hoạt động khả ng cải thiện vị thế hội của mình.Tuy nhiên trong
1
Đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò giới trong sản xuất và tái sản xuất trong các gia đình dân tộc H’mông” (xã Lao Chải- huyện Sapa- tỉnh Lào Cai) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò giới trong sản xuất và tái sản xuất trong các gia đình dân tộc H’mông” (xã Lao Chải- huyện Sapa- tỉnh Lào Cai) - Người đăng: Mai Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò giới trong sản xuất và tái sản xuất trong các gia đình dân tộc H’mông” (xã Lao Chải- huyện Sapa- tỉnh Lào Cai) 9 10 752