Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Luật Hiến pháp

Được đăng lên bởi tranhien-ktkt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
(Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1( điểm): Anh (chị) hãy cho biết:
- Vị trí của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
- Tại sao nói Chủ tịch nước là người đứng đầu tượng trưng cho sự thống nhất của Bộ
máy nhà nước?
Câu 2( điểm): Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hội đồng nhân dân
thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn gì?

(Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên coi thi không giải thích)
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thạc Hiền

Lào Cai, ngày ...... tháng 3 năm 2010
GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Trần Thị Hiền

...
ĐỀ THI HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
(Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1( điểm): Anh (chị) hãy cho biết:
- Vị trí của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
- Tại sao nói Ch tịch nước là người đứng đầu tượng trưng cho sự thống nhất của Bộ
máy nhà nước?
Câu 2( điểm): Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hội đồng nhân dân
thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn gì?
(Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên coi thi không giải thích)
Lào Cai, ngày ...... tháng 3 năm 2010
TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
Nguyễn Thạc Hiền Trần Thị Hiền
Đề thi môn Luật Hiến pháp - Người đăng: tranhien-ktkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn Luật Hiến pháp 9 10 237