Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Luật Hiến pháp

Được đăng lên bởi tranhien-ktkt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1( điểm): Anh (chị) hãy cho biết:
- Vị trí của Chính phủ trong bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được quy định như thế nào?
Câu 2( điểm):
Để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, uỷ ban nhân
dân các cấp có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
(Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên coi thi không giải thích)
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thạc Hiền

Lào Cai, ngày ......tháng 5 năm 2010
GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Trần Thị Hiền

...
ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1( điểm): Anh (chị) hãy cho biết:
- Vị trí của Chính phủ trong bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được quy định như thế nào?
Câu 2( điểm):
Để thực hiện chức năng quản hành chính nhà nước địa phương, uỷ ban nhân
dân các cấp có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
(Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên coi thi không giải thích)
Lào Cai, ngày ......tháng 5 năm 2010
TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
Nguyễn Thạc Hiền Trần Thị Hiền
Đề thi môn Luật Hiến pháp - Người đăng: tranhien-ktkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn Luật Hiến pháp 9 10 518