Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Luật Hiến pháp

Được đăng lên bởi tranhien-ktkt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 976 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN THI: TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1( điểm): Anh (chị) hãy nêu:
- Khái niệm Bộ máy nhà nước?
- Các nguyên tắc tổ chức Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
- Phân tích nội dung của nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ giữa các dân tộc.
Câu 2( điểm): Anh (chị) cho biết:
- Quốc Hội có vị trí như thế nào trong bộ máy Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam?
- Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc Hội, Quốc Hội sẽ quyết định những vấn đề gì?

( Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên coi thi không giải thích)

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thạc Hiền

Lào Cai, ngày ......tháng 5 năm 2010
GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Trần Thị Hiền

...
ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN THI: TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1( điểm): Anh (chị) hãy nêu:
- Khái niệm Bộ máy nhà nước?
- Các nguyên tắc tổ chức Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
- Phân tích nội dung của nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ giữa các dân tộc.
Câu 2( điểm): Anh (chị) cho biết:
- Quốc Hội vị trí như thế nào trong bộ máy Nhà nước cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam?
- Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc Hội, Quốc Hội sẽ quyết định những vấn đề gì?
( Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên coi thi không giải thích)
Lào Cai, ngày ......tháng 5 năm 2010
TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
Nguyễn Thạc Hiền Trần Thị Hiền
Đề thi môn Luật Hiến pháp - Người đăng: tranhien-ktkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi môn Luật Hiến pháp 9 10 323