Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Violympic lớp 10 năm học 20132014

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thời Gian :
BÀI THI SỐ

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số
thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập
phân)
Câu 1:
Cho ba điểm

. Điểm

sao cho tam giác

có trọng tâm là

.

Khi đó tọa độ điểm
là (
)
(nhập hoành độ trước, tung độ sau, ngăn cách nhau bởi dấu ";")
Câu 2:
Số cặp nghiệm nguyên dương
Câu 3:

của phương trình

là

Điểm chung của 2 đường thẳng
và
(nhập hoành độ trước, tung độ sau, ngăn cách bởi dấu ";")

có tọa độ là (

)

Câu 4:
Nghiệm của hệ phương trình
là
(nhập nghiệm x trước, y sau, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 5:
Gọi

là nghiệm của hệ

(

với

)

. Khi đó giá trị của

là
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Câu 6:
Nếu 2 điểm

cùng thuộc parabol

thỏa mãn

thì có giá trị là
Câu 7:
Nếu hệ phương trình
có đúng một nghiệm thì
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 8:
Tính tuổi của cha hiện nay, biết rằng trước đây 2 năm thì tuổi cha gấp 7 lần tuổi con và sau 3 năm
nữa tuổi cha chỉ còn gấp 4 lần tuổi con. Tuổi cha hiện nay là
Câu 9:
Số nghiệm của hệ
Câu 10:

tuổi

là

Hệ
có nghiệm
(
(nhập nghiệm x trước, y sau, ngăn cách nhau bởi dấu ";")

)

...
Thời Gian :
BÀI THI SỐ
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số
thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập
phân)
Câu 1:
Cho ba điểm . Điểm sao cho tam giác có trọng tâm là .
Khi đó tọa độ điểm là ( )
(nhập hoành độ trước, tung độ sau, ngăn cách nhau bởi dấu ";")
Câu 2:
Số cặp nghiệm nguyên dương của phương trình
Câu 3:
Điểm chung của 2 đường thẳng có tọa độ là ( )
(
nhập hoành độ trước, tung độ sau, ngăn cách bởi dấu
";")
Câu 4:
Nghiệm của hệ phương trình ( )
(
nhập nghiệm x trước, y sau, ngăn cách bởi dấu
";")
Câu 5:
Gọi là nghiệm của hệ với . Khi đó giá trị của
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Câu 6:
Nếu 2 điểm cùng thuộc parabol thỏa mãn
thì có giá trị là
Câu 7:
Nếu hệ phương trình có đúng một nghiệm thì
(
nhập kết quả dưới dạng số thập phân
)
Câu 8:
Tính tuổi của cha hiện nay, biết rằng trước đây 2 năm thì tuổi cha gấp 7 lần tuổi con và sau 3 năm
nữa tuổi cha chỉ còn gấp 4 lần tuổi con. Tuổi cha hiện nay là tuổi
Câu 9:
Số nghiệm của hệ
Câu 10:
Hệ có nghiệm ( )
(nhập nghiệm x trước, y sau, ngăn cách nhau bởi dấu ";")
Đề thi Violympic lớp 10 năm học 20132014 - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi Violympic lớp 10 năm học 20132014 9 10 683