Ktl-icon-tai-lieu

Địa chí Lâm Đồng

Được đăng lên bởi Cao Cụ
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lâm Đồng là một tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên, nằm giữa các tọa độ địa lý:
X = 11 o 12' - 12 o 15' vĩ độ bắc;
Y = 107o15’ - 108 o 45’ kinh

độ đông.

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích 9.764,8km2(1), chiếm khoảng 2,9% diện tích cả nước, phía đông giáp các tỉnh Khánh Hò
Ninh Thuận, phía tây giáp tỉnh Bình Phước, phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai, phía nam - đông nam giáp tỉnh Bình Thuận,
bắc giáp tỉnh Đắc Lắc.

Đường ranh giới tỉnh Lâm Đồng phía bắc là các sông Đa Dâng, Krông Knô; phía đông đi ngang qua phía đông núi Bi Đúp,
Kanan, núi Yàng Kuet; phía nam là núi Yam, núi Marông, núi Đrơnăng; phía tây là sông Đồng Nai.
Lâm Đồng nằm trọn trong nội địa của nước Việt Nam, không có đường biên giới quốc gia và bờ biển.

THỜI KỲ TRƯỚC NĂM 1899
Theo bản đồ trong Đại Nam nhất thống chí xuất bản dưới triều Nguyễn, phần lớn đất đai ở Lâm Đồng hiện nay
thuộc tỉnh Bình Thuận và đạo Ninh Thuận.
Đoạn Di Dinh(2) thổ phủ cho biết ở đây có 20 buôn:

1. “1. Phí Bà Nam 11. Năm luân
2. Băng Dựng

12. Giang Tre

3. Giang Trang

13. Băng Bí Thủy

4. Phi Chân

14. Băng Bí Hỏa

5. Phi Lộ

15. Lưu Miên

6. Băng Trang

16. Băng Trinh

7. Tầm Bạch

17. Năng Duy

8. Thẩm Luật

18. Phí Cố

9. Bàn Tấu

19. Chân Dựng

10.La Miên

20. Phi Chinh”

Tư liệu cho biết về một dòng sông: “Tây hữu Dã Dương giang bất thâm nhi quảng, trung đa ngạc ngư” (nghĩa là:
Ở phía tây có sông Dã Dương(1) không sâu mà rộng, trong đó có nhiều cá sấu).
Tư liệu còn giới thiệu sinh hoạt cư dân ở hai bên bờ sông này: Ở phía nam sông, người Hoa thỉnh thoảng có đi lại
buôn bán. Ở phía bắc sông, ít có ai đến. Năm Tự Đức thứ 19, triều đình có phái người đi thăm dò nhưng vì người
Thượng sợ tránh không dám dẫn đường nên phải trở về.

(1) Sông Dã Dương là sông Đa Dăng

THỜI KỲ 1899 - 1945
Ngày 1-11-1899, Toàn quyền Paul Doumer ký Nghị định thành lập tỉnh Đồng Nai Thượng và hai trạm hành chính
(poste administratif) ở Tánh Linh và trên cao nguyên Lang Bian.
Lãnh thổ tỉnh Đồng Nai Thượng gồm thượng lưu sông Đồng Nai tiếp giáp với Nam Kỳ và Căm-pu-chia, tỉnh lỵ đặt
tại Djiring.
Năm Thành Thái thứ 17 (1905), bãi bỏ tỉnh Đồng Nai Thượng, trực thuộc lại tỉnh Bình Thuận.
Ngày 6-1-1916, Toàn quyền E. Roume ký Nghị định thành lập tỉnh Lang Bian bao gồm toàn bộ vùng rừng núi các
tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước hiện nay.
Địa giới tỉnh Lang Bian gồm: phía bắc là sông Krông Knô, phía đông nam là sông Krông Pha (nay thuộc tỉnh Ninh
Thuận), phía nam là sông Ca Giai - một nhánh sông Phan Rí (nay thuộc tỉnh Bình Thuận), phía ...
Lâm Đồng là một tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên, nằm giữa các tọa độ địa lý:
X = 11 o 12' - 12 o 15' vĩ độ bắc;
Y = 107o15’ - 108 o 45’ kinh độ đông.
Tỉnh Lâm Đồng diện tích 9.764,8km2(1), chiếm khoảng 2,9% diện tích cả nước, phía đông giáp các tỉnh Khánh Hòa
Ninh Thuận, phía tây giáp tỉnh Bình Phước, phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai, phía nam - đông nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía
bắc giáp tỉnh Đắc Lắc.
Đường ranh giới tỉnh Lâm Đồng phía bắc là các sông Đa Dâng, Krông Knô; phía đông đi ngang qua phía đông núi Bi Đúp, núi
Kanan, núi Yàng Kuet; phía nam là núi Yam, núi Marông, núi Đrơnăng; phía tây là sông Đồng Nai.
Lâm Đồng nằm trọn trong nội địa của nước Việt Nam, không có đường biên giới quốc gia và bờ biển.
THỜI KỲ TRƯỚC NĂM 1899
Theo bản đồ trong Đại Nam nhất thống chí xuất bản dưới triều Nguyễn, phần lớn đất đai Lâm Đồng hiện nay
thuộc tỉnh Bình Thuận và đạo Ninh Thuận.
Đoạn Di Dinh(2) thổ phủ cho biết ở đây có 20 buôn:
1. “1. Phí Bà Nam
2. Băng Dựng
3. Giang Trang
4. Phi Chân
5. Phi Lộ
6. Băng Trang
7. Tầm Bạch
8. Thẩm Luật
9. Bàn Tấu
10.La Miên
11. Năm luân
12. Giang Tre
13. Băng Bí Thủy
14. Băng Bí Hỏa
15. Lưu Miên
16. Băng Trinh
17. Năng Duy
18. Phí Cố
19. Chân Dựng
20. Phi Chinh”
liệu cho biết về một dòng sông: “Tây hữu Dã Dương giang bất thâm nhi quảng, trung đa ngạc ngư” (nghĩa là:
Ở phía tây có sông Dã Dương(1) không sâu mà rộng, trong đó có nhiều cá sấu).
Tư liệu còn giới thiệu sinh hoạt cư dân ở hai bên bờ sông này: Ở phía nam sông, người Hoa thỉnh thoảng có đi lại
buôn bán. phía bắc sông, ít ai đến. Năm Tự Đức thứ 19, triều đình phái người đi thăm nhưng người
Thượng sợ tránh không dám dẫn đường nên phải trở về.
Địa chí Lâm Đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa chí Lâm Đồng - Người đăng: Cao Cụ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Địa chí Lâm Đồng 9 10 211