Ktl-icon-tai-lieu

Địa l, lịch sử, văn hóa vùng đất Quảng Bình

Được đăng lên bởi Thanh Thanh Hu-a
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
KHÁI LƯỢC VỀ ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ, VĂN HÓA
VÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH
1.1- ĐỊA LÝ
1.1.1- Vị trí địa lý
Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, có điểm cực Bắc thuộc
huyện Tuyên Hoá ở tọa độ 18 0 5’ vĩ độ Bắc và 1050 52' kinh độ Đông; điểm cực
Nam thuộc huyện Lệ Thuỷ ở tọa độ 17 0 05' vĩ độ Bắc và 1060 45' kinh độ Đông;
điểm cực Đông thuộc huyện Lệ Thuỷ ở tọa độ 106 0 59'37" kinh độ Đông và 17 0
10' vĩ độ Bắc; điểm cực Tây thuộc huyện Minh Hoá ở tọa độ 105 0 36'55" kinh
độ Đông và 170 52' vĩ độ Bắc.
Địa giới Quảng Bình: phía Bắc giáp hai huyện Kỳ Anh và Hương Khê của
tỉnh Hà Tĩnh với dải Hoành Sơn làm ranh giới tự nhiên, phía Đông vượt Đèo
Ngang ở độ cao 253m, phía Tây qua thung lũng Rào Nậy (Sông Gianh), dài
khoảng 136,5km; phía Nam giáp các huyện Vĩnh Linh, Hướng Hoá của tỉnh
Quảng Trị, dài khoảng 78,8 km.
Đường ranh giới phía Tây cũng là đường biên giới quốc gia với nước
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào dài 201,87 km. Đây là dãy Trường Sơn Bắc,
đoạn núi này còn có tên là dãy Giăng Màn với đỉnh Phou- Copi cao 2017m ở
thượng nguồn sông Gianh, đèo Mụ Dạ cao 418 m nằm trên đường 12, có cửa
khẩu Cha Lo sát biên giới Việt Lào. Phía Đông là bờ biển từ Mũi Độc dưới chân
Đèo Ngang đến Mũi Lạy (huyện Lệ Thuỷ) dài khoảng 116,04 km.
Phần đất liền, tính từ đông sang tây, nơi rộng nhất là 87 km (từ điểm cao
1090 thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đến thôn Hải Đông, xã Quảng Đông,
huyện Quảng Trạch); nơi hẹp nhất là 40,3km (từ cao điểm 1002 thuộc huyện Bố
Trạch trên biên giới Việt Lào đến cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới).
Vùng đặc quyền lãnh hải Quảng Bình có diện tích 20.000km 2, với 5 hòn
đảo lớn nhỏ: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Cọ, Hòn Nồm và Hòn Chùa.
Quảng Bình là vùng đất nối hai đầu đất nước, nơi giao thoa của những
điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội của hai đầu Bắc- Nam. Quảng Bình có trí
chiến lược quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong
lịch sử, đây là nơi mở đầu cho công cuộc mở cõi về phương Nam mà dân tộc ta
đã theo đuổi suốt gần 7 thế kỷ. Lịch sử vùng đất Quảng Bình là lịch sử đấu tranh
với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại và phát triển; là lịch sử của các cuộc đấu
tranh xã hội và chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền và vùng
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
1.1.2- Địa hình
Đặc điểm chung của địa hình Quảng Bình là hẹp, nơi hẹp nhất (vĩ độ
Đồng Hới) theo chiều ngang Đông - Tây chỉ chưa đến 50 km; thấp dần từ Tây
sang Đông và từ Bắc vào Nam.
Về cấu trúc, hơn 85% tổng diện tích tự nhiên là vùng rừng núi, gò đồi còn...
CHƯƠNG 1
KHÁI LƯỢC VỀ ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ, VĂN HÓA
VÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH
1.1- ĐỊA LÝ
1.1.1- Vị trí địa lý
Quảng Bình một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, điểm cực Bắc thuộc
huyện Tuyên Hoá tọa độ 18
0
5’ vĩ độ Bắc và 105
0
52' kinh độ Đông; điểm cực
Nam thuộc huyện Lệ Thuỷ ở tọa độ 17
0
05' vĩ độ Bắc và 106
0
45' kinh độ Đông;
điểm cực Đông thuộc huyện Lệ Thuỷ tọa độ 106
0
59'37" kinh độ Đông và 17
0
10' độ Bắc; điểm cực Tây thuộc huyện Minh Hoá tọa độ 105
0
36'55" kinh
độ Đông và 17
0
52' vĩ độ Bắc.
Địa giới Quảng Bình: phía Bắc giáp hai huyện Kỳ Anh và Hương Khê của
tỉnh Tĩnh với dải Hoành Sơn làm ranh giới tự nhiên, phía Đông vượt Đèo
Ngang đ cao 253m, phía Tây qua thung lũng Rào Nậy (Sông Gianh), dài
khoảng 136,5km; phía Nam giáp các huyện Vĩnh Linh, Hướng Hoá của tỉnh
Quảng Trị, dài khoảng 78,8 km.
Đường ranh giới pa Tây cũng đường biên giới quốc gia với nước
Cộng h Dân chủ Nhân dân Lào dài 201,87 km. Đây dãy Trường Sơn Bắc,
đoạn núi này còn tên dãy Giăng Màn với đnh Phou- Copi cao 2017m
thượng nguồn ng Gianh, đèo Mụ Dạ cao 418 m nằm trên đường 12, cửa
khẩu Cha Lo sát biên giới Việt Lào. Phía Đông là bờ biển từ Mũi Độc dưới chân
Đèo Ngang đến Mũi Lạy (huyện Lệ Thuỷ) dài khoảng 116,04 km.
Phần đất liền, tính tđông sang tây, nơi rộng nhất 87 km (từ điểm cao
1090 thuộc Dân Hóa, huyện Minh Hóa đến thôn Hải Đông, Quảng Đông,
huyện Quảng Trạch); nơi hẹp nhất là 40,3km (từ cao điểm 1002 thuộc huyện Bố
Trạch trên biên giới Việt Lào đến cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới).
Vùng đặc quyền lãnh hải Quảng Bình diện tích 20.000km
2
, với 5 hòn
đảo lớn nhỏ: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Cọ, Hòn Nồm và Hòn Chùa.
Quảng Bình vùng đất nối hai đầu đất nước, i giao thoa của những
điều kiện tự nhiên, văn hóa, hội của hai đầu Bắc- Nam. Quảng Bình trí
chiến lược quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong
lịch sử, đây là nơi mở đầu cho công cuộc mcõi vphương Nam mà dân tộc ta
đã theo đuổi suốt gần 7 thế kỷ. Lịch sử vùng đất Quảng nh là lịch sử đấu tranh
với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại phát triển; là lịch sử của các cuộc đấu
tranh hội chiến đấu chống ngoại xâm, bảo v độc lập chủ quyền và vùng
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
1.1.2- Địa hình
Đặc điểm chung của địa hình Quảng Bình hẹp, nơi hẹp nhất (vĩ đ
Đồng Hới) theo chiều ngang Đông - Tây chỉ chưa đến 50 km; thấp dần từ Tây
sang Đông và từ Bắc vào Nam.
Về cấu trúc, hơn 85% tổng diện tích tự nhiên là vùng rừng núi, gò đồi còn
lại đồng bằng cồn cát ven biển. Địa hình Quảng Bình được chia thành 4
vùng rõ rệt:
Địa l, lịch sử, văn hóa vùng đất Quảng Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa l, lịch sử, văn hóa vùng đất Quảng Bình - Người đăng: Thanh Thanh Hu-a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Địa l, lịch sử, văn hóa vùng đất Quảng Bình 9 10 847