Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG QUẬN 7 ĐẾN NĂM 2020

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO
THUYẾT MINH TỔNG HỢP
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG
QUẬN 7 ĐẾN NĂM 2020

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1- MỞ ĐẦU .............................................................................................................1
I- SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH. ................................................................1
II- CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ QUY HOẠCH: .......................................................................1
II.1- Các cơ sở pháp lý ............................................................................................................................ 1
II.2- Các nguồn tài liệu, số liệu............................................................................................................... 3
II.3- Các cơ sở bản đồ ............................................................................................................................. 3

III- MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN ................................................................................4
III.1- Mục tiêu ......................................................................................................................................... 4
III.2- Nhiệm vụ đồ án .............................................................................................................................. 4

CHƯƠNG 2. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG .........................................5
I- VỊ TRÍ VÀ QUY MÔ NGHIÊN CỨU. ................................................................................5
I.1- Vị trí: ................................................................................................................................................. 5
I.2- Quy mô: ............................................................................................................................................. 5

II- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI KHU VỰC:.......................6
II.1- Điều kiện tự nhiên........................................................................................................................... 6
II.2- Các đặc điểm nổi trội khu vực ....................................................................................................... 7

III- HIỆN TRẠNG DÂN SỐ LAO ĐỘNG VÀ ĐẤT ĐAI: ....................................................8
III.1- Hiện trạng dân số và lao động: .................................................................................................... 8
III.2- Hiện trạng sử dụng đất: .............................
BÁO CÁO
THUYẾT MINH TỔNG HỢP
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG
QUẬN 7 ĐẾN NĂM 2020
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG QUẬN 7 ĐẾN NĂM 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG QUẬN 7 ĐẾN NĂM 2020 - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG QUẬN 7 ĐẾN NĂM 2020 9 10 110