Ktl-icon-tai-lieu

điều khiển mờ

Được đăng lên bởi nguyenvantu0907
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều khiển mờ và mạng nơ ron
Ts. Nguyễn H. Nam

1/14/2016 12:25 PM

Ts. Nguyễn H. Nam

1

Tài liệu tham khảo
• [1]. Lý thuyết điều khiển mờ, Phan Xuân Minh và Nguyễn
Doãn Phước.
• [2]. Fuzzy Logic Toolbox User’s Guide, R2014b.
• [3]. Fuzzy set theory and its applications, H. -J. Zimmermann.
• [4]. Neural network design, Martin Hagan.
• [5]. Neural Network Toolbox User’s Guide.

1/14/2016 12:25 PM

Ts. Nguyễn H. Nam

2

Chương 1 Tập mờ và logic mờ
•
•
•
•

1.1 Tập mờ và hàm liên thuộc
1.2 Các phép tính cơ bản của tập mờ
1.3 Biến ngôn ngữ, mệnh đề hợp thành
1.4 Các phương pháp giải mờ

1/14/2016 12:25 PM

Ts. Nguyễn H. Nam

3

Chương 2 Thiết kế bộ điều khiển mờ
•
•
•
•

2.1 Quan hệ vào ra
2.2 Các bước thiết kế bộ điều khiển mờ
2.3 Bộ điều khiển mờ tĩnh
2.4 Bộ điều khiển mờ động

1/14/2016

Dr. Nam H. Nguyen

4

Chương 3 Mạng nơ-ron
•
•
•
•

3.1. Tổng quan về mạng nơ-ron
3.2. Phương pháp huấn luyện mạng nơron.
3.3. Sử dụng Matlab huấn luyện mạng nơron.
3.4. Ứng dụng mạng nơron.

5

1.1 Tập mờ và hàm liên thuộc
•
•
•
•

1.1.1 Lịch sử
1.1.2 Tập hợp và hàm liên thuộc
1.1.3 Các phép toán
1.1.4 Tập mờ

1/14/2016 12:25 PM

Ts. Nguyễn H. Nam

6

1.1.1 Lịch sử
• Lý thuyết tập mờ được phát triển từ năm 1965 bởi Lotfi A.
Zadeh [1].
• Bộ điều khiển mờ ra đời năm 1975 bởi E. H. Mamdami [2].

[1] 

1/14/2016 12:25 PM

[2] 

Ts. Nguyễn H. Nam

7

1.1.1 Lịch sử
• Michio Sugeno đã đưa ra mô hình mờ Takagi-Sugeno

• Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to
Modeling and Control [1985].
1/14/2016 12:25 PM

Ts. Nguyễn H. Nam

8

Ứng dụng
•
•
•
•
•

Điều khiển cần trục (94):
- Đầu vào: vị trí, tốc độ, độ dài và góc, khối lượng của vật
- Các giai đoạn: Tăng tốc, chuyển động đều, giảm tốc
- Mục tiêu: Tránh dao động, làm việc tự động
Điều khiển ô tô mô hình (85):

1/14/2016 12:25 PM

Ts. Nguyễn H. Nam

9

Ứng dụng
• Điều khiển động cơ Diesel:
• - Mục tiêu là tối thiểu hóa tốc độ tiêu thụ nhiên liệu
• - Dùng tập mờ để đánh giá độ tin cậy của các kết quả được
tính toán

1/14/2016 12:25 PM

Ts. Nguyễn H. Nam

10

Ứng dụng
•
•
•
•

Điều khiển lò xi măng (81):
• Đầu ra: Nhiên liệu than,
- Đất sét, đá vôi, cát và quặng sắt
tốc độ quạt, tốc độ quay
- Xi măng: Ca2Si, Ca3Si, Ca4AlFe
của lò
- Đầu vào: Nhiệt độ khí thải, nhiệt
độ RT, nhiệt động vùng cháy, phần
trăm O2, chất lượng clinker.

1/14/2016 12:25 PM

Ts. Nguyễn H. Nam

11

1.1.2 Tập hợp
Ví dụ 1.1: Tập hợp các bạn nữ trong lớp
Điều khiển mờ mạng ron
Ts. Nguyễn H. Nam
1/14/2016 12:25 PM Ts. Nguyễn H. Nam 1
điều khiển mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điều khiển mờ - Người đăng: nguyenvantu0907
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
điều khiển mờ 9 10 756