Ktl-icon-tai-lieu

ĐLĐCSVN: Tích cực và hạn chế khi xây dựng kinh tế thị trường ở việt nam

Được đăng lên bởi nguyendinhhai11119014
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
Đềtài:

NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ TRONGXÂYDỰNG NỀN
KINH TẾTHỊ TRƯỜNGỞ VIỆT NAM

GVHD: NGUYỄN ĐÌNH CẢ
NhómSVTH:Nhóm 1

NỘI DUNG
I.QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

II.TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA

III.KẾT QUẢ, Ý NGHĨA, HẠN CHẾ,
NGUYÊN NHÂN

I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kì trước đổi mới
a/ Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp

a/ Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp
- Các hình thức bao cấp chủyếu:
+ Bao cấp qua giá:Nhà nước quyết định giá trị tài sản,
thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng
nhiều lần so với thịtrường.
+ Bao cấp qua chế độ tem phiếu:phân phối vật phẩm
tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên qua định mức temphiếu.
+ Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn,nhưng không có chế tàiràngbuộc trách nhiệm vật chất đối với các
đơn vị được cấp vốn

a/ Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp

Ưu điểm:
Cơchế này cho phép tập trung tối đa các nguồn lựckinhtế vào các mục tiêu chủ yếu trong từnggiaiđoạn và điều
kiện cụthể.

Hạn chế:Thủ tiêu cạnh tranh
 Kìm hãm tiến bộ KH & CN
 Triệt tiêu động lực kinh tế với người lao động
 Không kích thích tính năng động, sáng tạo
của các đơn vị sản xuất kinh doanh

Nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trì trệ

b/ Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
Dưới áp lực của tình thế khách quan, nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, chúng ta đã có
những bước cải tiến về nền kinh tế theo hướng thị trường, tuy nhiên còn chưa toàn diện, chưa triệt để.

Chỉthị 100 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóaIV: Cảitiến công tác khoán, mởrộng:
“khoánsản phẩm nhóm lao động và người lao động”.

Nghị định 25/CP:Về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh
doanh và quyền tự chủ tài chính của các xí nghiệp quốc doanh.

Nghị định 26/CP:Về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng hình thức
tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước.

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới

a/ Tư duy của Đảng về kinh tế thịtrường từĐại hội VI đến Đại hộiVIII.



Thứ nhất, Kinh tế thị trường không phải là cái riêng cócủaCNTB mà là thànhtựuphát triển chung của
nhânloại.

a/ Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII.

Chủnghĩa tư bản không sản sinh ra kinh tế hàng hóa do đó kinh tế thị trường với tư cách ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
BÁO CÁO TIỂU LUẬN
NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ TRONGXÂYDỰNG NỀN
KINH TẾTHỊ TRƯỜNGỞ VIỆT NAM
GVHD: NGUYỄN ĐÌNH CẢ
NhómSVTH:Nhóm 1
Đềtài:
ĐLĐCSVN: Tích cực và hạn chế khi xây dựng kinh tế thị trường ở việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐLĐCSVN: Tích cực và hạn chế khi xây dựng kinh tế thị trường ở việt nam - Người đăng: nguyendinhhai11119014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐLĐCSVN: Tích cực và hạn chế khi xây dựng kinh tế thị trường ở việt nam 9 10 182