Ktl-icon-tai-lieu

Đô thị hóa ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangdieulinh12495
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm6

1

HoàngDiệuLinh

2

TrầnAnhTú

34

5

TrầnThịHoa

NguyễnÁnhNgọc

NguyễnAnhDũng



ĐôthịhóaởViệtNamtácđộngđếnkinhtế-xãhội

Company Logo

ĐôthịhóaởViệtNamtácđộngđếnkinhtế-xãhội

Thếnàolà
ThựctrạngĐTH ở

ĐTH?

VN

Dựbáo

Đôthịhóa

ẢnhhưởngĐTHđếnKT-XH ở VN

Chiếnlược–Giảipháp

Company Logo

ĐôthịhóaởViệtNamtácđộngđếnkinhtế-xãhội

ThếnàolàĐôthịhóa?Mởrộngcácdiệntíchđ
ôthị

Phổbiếnlốisốngđôthị

Giatăngdânsốthànht
hị

Company Logo

ĐôthịhóaởViệtNamtácđộngđếnkinhtế-xãhội

1

2

Đôthịhóatăngcường

Đôthịhóagiảmạo

Xảyraởcácnướcpháttriển

PhânloạiĐTH

xảyraởcácnướcđangpháttriểnđôthịhóa

Company Logo

ĐôthịhóaởViệtNamtácđộngđếnkinhtế-xãhội

Quátrìnhpháttriển

Tiềncông

Côngnghiệp

Hậucông

nghiệp

nghiệp

-

-Phântán-Quymônhỏ

-Đôthịlớn

Thayđổicơcấu,phươngthứcsảnxuất
.

-Cơcấuđơngiản

-Cơcấuphứctạp

-Cơcấutổchứcphứctạp,quymôlớn.

-

-Pháttriểnmạnh

-

Mangt/chànhchính,thươngngh

-Thiếukiểmsoát.

iệpvàtiểuthủcông.

Hệthốngdâncưđôthịkiểucụmchùm
vàchuỗi.
-Cókiểmsoátchặtchẽ.

Company Logo

Vìsaodânsốtậptrungởđôthị?Đôthị

Company Logo



ĐôthịhóaởViệtNamtácđộngđếnkinhtế-xãhội

Company Logo

ThựctrạngđôthịhóaởViệtNam


Tỷlệdânsốthànhthịcủacảnướctahiệnnayđạt27%tổngd
âncưtoànquốc



Đôthịhóatăngnhanhvề

mặt

số

lượng.Từnăm1999đếnnaytăngtừ629đôthịlên772đôthị



ViệtNamcódânsốđôthịlớnthứ6trongkhuvựcĐôngNam
Á.Từnăm2000-2010dânsốđôthịtăng7,5triệungườităngtừ19% - 26%

ThựctrạngđôthịhóaởViệtNam
tỷ lệ dân thành thị ( %)
120
100
80

tỷ lệ dân
số thành
thị ( %)

60
40
200

 Tỷlệtăngtrưởngbìnhquâncủadânsốthànhthịtăng3%/năm

ThựctrạngđôthịhóaởViệtNam

Dòng di cư vào các đô thị tăng lên nhanh chóng đặc biệt tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí
Minh

ThựctrạngđôthịhóaởViệtNam

1989

18,5%

1999
23,6%

Đôthịlớncóbướcpháttriển
27%

34%

mạnh2009

2014

Company Logo

ThựctrạngđôthịhóaởViệtNam

 Đôthịhóatậptrungtại các vùng trọng điểm
kinh tế.

 Dân số thành thị chiếm tỷ lệ cao ở cáctỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

ThựctrạngđôthịhóaởViệtNam=

34017 km2

~



Riêng2thànhphốđặcbiệt:



+HàNộidựkiếntỷlệđôthịhóađạt55-62,5%năm2020vàdânsốlà7,9- 8,5triệungười.



+ThànhphốHồChíMinh
tỷdựkiếnđếnnăm2025
có
số
dân
là
>TPHCMsẽđứngt...
www.themegallery.com
Nhóm6
HoàngDiệuLinh
1
TrầnAnhTú
2
TrầnThịHoa
3
NguyễnÁnhNgọc
4
NguyễnAnhDũng
5
Đô thị hóa ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đô thị hóa ở Việt Nam - Người đăng: hoangdieulinh12495
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đô thị hóa ở Việt Nam 9 10 246