Ktl-icon-tai-lieu

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

Được đăng lên bởi ninhpt26-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANDREW MATTHEWS

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

ANDREW MATTHEWS

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời Nói Đầu
Chương 1
Chương 1 -A
Chương 1 -B
Chương 1- C
Chương 2
Chương 2 - A
Chương 2 - B
Chương 3
Chương 3 - A
Chương 3 - B

ANDREW MATTHEWS
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Dũng Tiến - Thúy Nga biên dịch
Lời Nói Đầu
Nhà xuất bản Trẻ
(In xong và nộp lưu chiểu tháng 6/2005)

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

ANDREW MATTHEWS

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
LỜI NÓI ĐẦU

Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!".
Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông
đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!".
Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi: từ chỗ bi quan, tưởng chừng
mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu...
Sự việc thì vẫn thế, chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi, và thế là cuộc đời cũng thay đổi...
Trong cuốn sách này bạn sẽ học cách để nhìn nhận cuộc đời!
Sách hay lắm, bạn hãy đọc đi...

ANDREW MATTHEWS
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Dũng Tiến - Thúy Nga biên tập
Chương 1
CÁC KHUÔN MẪU CƯ XỬ

Các khuôn mẫu cư xử
Hãy nhìn vào tâm trí của bạn. Khi bạn băng qua đường, bạn có tập trung vào mỗi bước đi không?
Khi bạn nhai kẹo, bạn có nghĩ đến viên kẹo không? Khi bạn ăn cơm, bạn có phải nghĩ đến việc tiêu
hóa nó không? Khi bạn đi ngủ, bạn có phải tập trung vào việc tiếp tục thở không?...
Bạn đâu có cần phải ý thức khi làm những việc này, đúng không? Bạn làm theo tiềm thức. Chúng ta
có thể nói rằng trí óc của chúng ta giống như tảng băng. Phần chúng ta thấy là phần ý thức, và phần
lớn hơn mà chúng ta không nhìn thấy là tiềm thức. Phần tiềm thức của chúng ta chịu trách nhiệm với
hầu hết những kết quả mà chúng ta đạt được trong cuộc sống.
Khi có những chuyện lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình thì đó chính là phần trí óc ta phải chịu
trách nhiệm. Rất nhiều người trong chúng ta có những khuôn mẫu cư xử - tức là những kinh nghiệm
cũ hay hành vi giống nhau trở đi trở lại hoài.
Bạn có biết người nào mà lúc nào cũng đến muộn không? Tôi từng chơi tennis với một anh chàng
luôn đến trễ. Chúng tôi định chơi tennis trước giờ đi làm ở sân Hilt...
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ANDREW MATTHEWS
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
ANDREW MATTHEWS
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Chào mng các bạn đón đọc đầu sách t d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Lờii Đầu
Chương 1
Chương 1 -A
Chương 1 -B
Chương 1- C
Chương 2
Chương 2 - A
Chương 2 - B
Chương 3
Chương 3 - A
Chương 3 - B
ANDREW MATTHEWS
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Dũng Tiến - Thúy Nga biên dch
Lời Nói Đầu
Nhà xut bn Tr
(In xong và nộp lưu chiu tháng 6/2005)
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Người đăng: ninhpt26-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi 9 10 388