Ktl-icon-tai-lieu

Dự định của bản thân nhằm góp phần thực hiện Quản lí xây dựng và phát triển văn hóa tại một địa phương

Được đăng lên bởi quang-hoang1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vận dụng kiến thức đã có kết hợp nhận thức tâm đắc thu hoạch từ
môn học, anh chị liên hệ định hướng nghề nghiệp bản thân thử nêu
một số dự định của mình nhằm góp phần thực hiện Quản lí xây
dựng và phát triển văn hóa tại một địa phương, một đơn vị công tác
trong thời gian tới?
Nước ta là một đất nước anh hùng đã trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống Tàu
ngàn năm, chống Tây trăm năm và chống Mỹ ba mươi năm. Khi đi đến đâu trên
thế giới thì mọi người đều phải khâm phục tinh thần yêu nước của nhân dân ta
trước bao khó khăn của chiến tranh bom đạn nhưng nước ta đâu chỉ có thế, tôi
muốn thế giới phải biết nước ta là một đất nước của văn hóa, của sự phát triển
kinh tế… Sau đại hội VI năm 1986 nước ta đã xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp để
đổi mới đất nước và cột mốc 2007 đánh dấu sự gia nhập toàn diện của đất nước ta
với thế giới từ đây các mặt hàng quốc tế sẽ tràn ngập đất nước, các tập đoàn công
ty đa quốc gia sẽ thâm nhập thị trường nước ta họ sẽ nuốt chửng những công ty
những hàng Việt mà không đủ sức cạnh tranh đó là một vấn đề mà các công ty
trong nước chúng ta đang phải đối mặt, nó còn là những sản phẩm văn hóa của bên
ngoài thâm nhập vào nước ta có thể tiêu cực hay tích cực ảnh hưởng đến văn hóa
truyền thống dân tộc nhưng đó là đều tất yếu của toàn cầu hóa chúng ta không thể
ngăn đất nước hội nhập với thế giới chỉ vì sợ mình sẽ bị nuốt chửng bởi các tập
đoàn lớn, nền văn hóa chúng ta sẽ bị hủy hoại mà chúng ta phải có những phương
thức để đối phó với điều đó chúng ta sẽ phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn
hóa giao tiếp,… và chúng ta không thể bỏ qua kiến thức về quản lý văn hóa đối với
các hoạt động của đất nước vì chúng ta cần những người quản lý để hướng ta đi
theo con đường đúng.

1

Là một con em của đất nước ta trong giai đoạn đổi mới tôi luôn muốn làm những
điều tốt đẹp nhất cho đất nước ta, tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để có đủ kiến
thức để phục vụ đất nước và công việc của tôi sau này sẽ làm cũng góp phần nâng
cao vị thế của đất nước ta, tôi đang muốn nói đến nghề PR. Vì tôi có thể PR hình
ảnh đất nước với những phong cảnh hữu tình, lãng mạn và những nét truyền thống
văn hóa vô cùng đặc sắc của dân tộc đến với bạn bè thế giới đó là ước mơ lớn nhất
của tôi. Tôi luôn muốn mở một công ty tư vấn PR và để giúp nó phát triển ngoài
kiến thức chuyên môn tôi cũng cần thêm kiến thức về quản lý văn hóa để phát triển
công ty. Sau đây tôi sẽ đưa ra những dự định nhằm phát triển công ty tư vấn PR:
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty trong đó c...
Vận dụng kiến thức đã kết hợp nhận thức tâm đắc thu hoạch từ
môn học, anh chị liên hệ định hướng nghề nghiệp bản thân thử nêu
một số dự định của mình nhằm góp phần thực hiện Quản xây
dựng phát triển văn hóa tại một địa phương, một đơn vị công tác
trong thời gian tới?
Nước ta là một đất nước anh hùng đã trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống Tàu
ngàn năm, chống Tây trăm năm chống Mỹ ba mươi năm. Khi đi đến đâu trên
thế giới thì mọi người đều phải khâm phục tinh thần yêu ớc của nhân dân ta
trước bao k khăn của chiến tranh bom đạn nhưng ớc ta đâu chỉ có thế, tôi
muốn thế giới phải biết nước ta một đất nước của văn hóa, của sự phát triển
kinh tế… Sau đại hội VI năm 1986 nước ta đã xóa bỏ chế quan liêu bao cấp để
đổi mới đất nước cột mốc 2007 đánh dấu sự gia nhập toàn diện của đất nước ta
với thế giới từ đây các mặt hàng quốc tế sẽ tràn ngập đất nước, các tập đoàn công
ty đa quốc gia sẽ thâm nhập thị trường nước ta họ sẽ nuốt chửng những công ty
những hàng Việt không đủ sức cạnh tranh đó một vấn đ các công ty
trong nước chúng ta đang phải đối mặt, nó còn là những sản phẩm văn hóa của bên
ngoài thâm nhập vào nước ta thể tiêu cực hay tích cực ảnh hưởng đến văn hóa
truyền thống dân tộc nhưng đóđều tất yếu của toàn cầu hóa chúng ta không thể
ngăn đất nước hội nhập với thế giới chỉ sợ mình sẽ bị nuốt chửng bởi các tập
đoàn lớn, nền văn hóa chúng ta sẽ bị hủy hoại chúng ta phải những phương
thức để đối phó với điều đó chúng ta sẽ phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn
hóa giao tiếp,… và chúng ta không thể bỏ qua kiến thức về quản lý văn hóa đối với
các hoạt động của đất nước chúng ta cần những người quản để hướng ta đi
theo con đường đúng.
1
Dự định của bản thân nhằm góp phần thực hiện Quản lí xây dựng và phát triển văn hóa tại một địa phương - Trang 2
Dự định của bản thân nhằm góp phần thực hiện Quản lí xây dựng và phát triển văn hóa tại một địa phương - Người đăng: quang-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dự định của bản thân nhằm góp phần thực hiện Quản lí xây dựng và phát triển văn hóa tại một địa phương 9 10 319