Ktl-icon-tai-lieu

Dư luận xã hội về nạn bạo hành trẻ em

Được đăng lên bởi bebum-1009-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3521 lần   |   Lượt tải: 8 lần
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trẻ em là hạnh phúc gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước, song đây
lại là đối tượng yếu thế, thiếu chủ động cần được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương
Mọi trẻ em đều có quyền sống, học tập , phát triển, tham gia và bảo vệ không bị
xâm hại,trong môi trường an toàn lành mạnh và thân thiện không bị phân biệt
đối sử. Lợi ích của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu,bởi vì trẻ em liên quan
đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cộng đồng và của cả gia đình.
Trong quá trình đổi mới của nước ta hiện nay đã đem lại nhiều thành tựu to
lớn về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên sự tác động ngược của quá
trình hội nhập kinh tế thế giới và đô thị hóa, sự chuyển đổi cơ chế quản lý và
định hướng kinh tế thị trường đã và đang làm thay đổi các mối quan hệ giữa
con người với con người và cũng là nơi làm nảy sinh các vấn đề xã hội.
Bạo hành trẻ em, đang trở thành một vấn nạn xã hội cần sự quan tâm của cả
cộng đồng. Thời gian gần đây những vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp, ngày
càng dã man hơn. Điều đáng buồn là không chỉ có người ngoài mà ngay cả
những người thân trong gia đình cũng có những hành vi bạo hành với các em.
Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, bởi vậy mà việc tìm ra các biện
pháp để ngăn chặn, phòng ngừa và bảo vệ để các em thoát khỏi nạn bạo hành là
rất quan trọng. Đồng thời phải làm cách nào để sử lý thích đáng những đối
tượng làm tổn hại trẻ em và làm hoen ố truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt
Nam nói riêng và của toàn Châu Á nói chung. Hủy hoại sự thiêng liêng cao cả
trong mối quan hệ huyết thống.
Hiện tượng bạo hành trẻ em xuất hiện và bùng phát thành một hiện tượng,
vấn đề gây sốc, làm cả xã hội phải giật mình vì sự xuống cấp nghiêm trọng về
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ

Trang 1

GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân

đạo đức của một bộ phận nhóm người đang tồn tại trong xã hội.Cùng đồng cảm,
đau xót trước nổi đau mà các em phải gánh chịu cũng như sự bất bình, căm
phẫn trước những hành động đi ngược lại với đạo đức và luật pháp.Vì vậy việc
tìm hiểu nạn bạo hành trẻ em không chỉ giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng
của mỗi cá nhân, gia đình và của cà cộng đồng trong việc bảo vệ và tạo điều
kiện cho trẻ em phát triển, mà còn thấy được những hậu quả do nạn bạo hành
gây ra từ đó đề ra những giải pháp để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em. Nhắm
đảm bảo quyền lợi, bảo vệ và tạo ra nguồn nhân lực tương lai cho đất nước. Bởi
lẽ trẻ em là những mầm non tương lai, mầm non ấy phải được bảo vệ th...
GVHD : Nguyễn Thị Thúy Vân
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trẻ em là hạnh phúc gia đình, là chủ nhân tương lai của đất nước, song đây
lại là đối tượng yếu thế, thiếu chủ động cần được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương
Mọi trẻ em đều có quyền sống, học tập , phát triển, tham gia và bảo vệ không bị
xâm hại,trong môi trường an toàn lành mạnh thân thiện không bị phân biệt
đối sử. Lợi ích của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu,bởi trẻ em liên quan
đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cộng đồng và của cả gia đình.
Trong quá trình đổi mới của nước ta hiện nay đã đem lại nhiều thành tựu to
lớn về các mặt kinh tế, văn hóa, hội. Tuy nhiên sự tác động ngược của quá
trình hội nhập kinh tế thế giới đô thị hóa, s chuyển đổi chế quản lý
định hướng kinh tế thị trường đã đang làm thay đổi các mối quan hệ giữa
con người với con người và cũng là nơi làm nảy sinh các vấn đề xã hội.
Bạo hành trẻ em, đang trở thành một vấn nạn hội cần sự quan tâm của cả
cộng đồng. Thời gian gần đây những vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp, ngày
càng man hơn. Điều đáng buồn không chỉ người ngoài ngay cả
những người thân trong gia đình cũng những hành vi bạo hành với các em.
Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất ớc, bởi vậy việc tìm ra các biện
pháp để ngăn chặn, phòng ngừa và bảo vệ để các em thoát khỏi nạn bạo hành
rất quan trọng. Đồng thời phải làm cách nào để sử thích đáng những đối
tượng làm tổn hại trẻ em làm hoen truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt
Nam nói riêng của toàn Châu Á nói chung. Hủy hoại sự thiêng liêng cao cả
trong mối quan hệ huyết thống.
Hiện tượng bạo hành trẻ em xuất hiện bùng phát thành một hiện tượng,
vấn đề gây sốc, làm cả hội phải giật mình sự xuống cấp nghiêm trọng về
SVTH : Tô Ngọc Hạnh Nữ Trang 1
Dư luận xã hội về nạn bạo hành trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dư luận xã hội về nạn bạo hành trẻ em - Người đăng: bebum-1009-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Dư luận xã hội về nạn bạo hành trẻ em 9 10 777