Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối của đảng cộng sản VN

Được đăng lên bởi Con Khùng
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

BỘ MÔN:

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
CÂU 6:
Đảng ta đã kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh
ngoại giao trong giai đoạn 1946 – 1954 như thế nào ?
Liên hệ với vai trò của mặt trận ngoại giao trong giai
đoạn hiện nay.

NHÓM 3

MỤC LỤC
1) Hoàn cảnh lịch sử. ( 1946 – 1954)
2) Quá trình hình thành và nội dung Đường lối kháng chiến của Đảng
3) Kháng chiến toàn diện trong đường lối của Đảng
4) Đấu tranh quân sự
5) Đấu tranh ngoại giao
6) Liên hệ với vai trò của mặt trận ngoại giao trong giai đoạn hiện nay

1

Hoàn cảnh lịch sử
 Thế giới:
- Sau chiến tranh TG thứ 2, TG đã phân thành 2 phe TBCN và XHCN
với 2 cực là Mĩ và Liên Xô  trật tự TG 2 cực Ianta được hình thành.

Mĩ, Anh, Liên Xô họp Hội Nghị Quốc tế
Tại Ianta – Liên Xô

Sự phân chia khu vực ảnh hưởng trên TG theo trật
tự Ianta

1

Hoàn cảnh lịch sử
 Trong nước:
- 20/11/1946 quân Pháp mở cuộc tấn công chiếm đóng thành phố
Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn, đổ bộ lên Đà Nẵng.
- 12/1946 quân Pháp gây nhiều cuộc khiêu khích, tàn sát đồng bào ta
tại Hà Nội.

Quân Pháp vào Hải Phòng

Lính gác Pháp- Việt – Quốc dân Đảng tại
Hải Phòng

1

Hoàn cảnh lịch sử
 Trong nước:
- Trung ương Đảng họp Hội Nghị, chủ trương đàm phán với Pháp
nhưng không thành.
-19/12/1946 tất cả các chiến trường trong cả nước đồng loạt nổ
súng
- Rạng sáng ngày 20/12/1946. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của
Hồ Chí Minh được phát đi trên Đài Tiếng nói Việt Nam

Phát lệnh toàn quốc kháng chiến

Chiến lũy trên đường cản bước xe tăng địch –
Hà Nội

 Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi:






Cuộc kháng chiến chính nghĩa

Khó khăn:


Chuẩn bị cần thiết về mọi mặt để
kháng chiến lâu dài.



Thực dân Pháp có nhiều khó khăn
về chính trị, kinh tế, quân sự ở
trong nước và Đông Dương 
không dễ khắc phục ngay



Tương quan lực lượng ta yếu hơn
địch
Ta bị bao vây 4 phía chưa được
nước nào thừa nhận, giúp đỡ
Pháp có vũ khí tối tân, chiếm
đóng được 2 nước Campuchia
và Lào, một số nơi ở Nam Bộ Việt
Nam.

 Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với nhiều bất lợi đã nêu

trên, chính sách Đảng lúc này là kiên trì thực hiện chủ trương “vừa đánh, vừa
đàm” với thực dân Pháp, phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao và đấu tranh quân
sự, chính trị để phá vòng vây của kẻ thù.

2

Qúa trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến của Đảng
 Quá trình hình thành:

-Xác định kẻ thù: Quân Pháp
- Đường lối toàn quốc kháng chiến của Đảng được thể hiện tập trung trong 3 văn
kiện:
+ Toàn quốc kháng ch...
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN:
ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
CÂU 6:
Đảng ta đã kết hợp đấu tranh quân sự đấu tranh
ngoại giao trong giai đoạn 1946 1954 như thế nào ?
Liên hệ với vai trò của mặt trận ngoại giao trong giai
đoạn hiện nay.
NHÓM 3
Đường lối của đảng cộng sản VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối của đảng cộng sản VN - Người đăng: Con Khùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đường lối của đảng cộng sản VN 9 10 265