Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

Được đăng lên bởi liyul-sapphire
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khoa Cơ Bản

MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tín chỉ: 3
Giảng viên: TS. Bùi Chí Kiên

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khoa Cơ Bản

Chương VIII

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
GVCAO CẤP TS BÙI CHÍ KIÊN
0913878080
Môn học: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN – Giảng viên: TS. BÙI CHÍ KIÊN

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khoa Cơ Bản

I/ ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI
(1975 -1986):
1. Hoàn cảnh lịch sử
a. Tình hình thế giới
- Từ thập kỷ 70, thế kỷ XX, cuộc CM khoa học và công nghệ trên
thế giới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ.
- Nhật Bản và Tây Âu vươn lên cùng với Mỹ trở thành 3 trung tâm
kinh tế của thế giới; xu thế chạy đua phát triển kinh tế đã dẫn đến
cục diện hoà hoãn giữa các nước lớn.
- Giữa thập kỷ 70, tình hình kinh tế - xã hội ở các nước XHCN xuất
hiện sự trì trệ và mất ổn định.
- Sau 1975, Mỹ rút quân khỏi Đông Nam Á; ngày 24-2-1976 các
nước ASEAN ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Bali mở ra cục
diện hòa bình, hợp tác trong khu vực.
Môn học: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN – Giảng viên: TS. BÙI CHÍ KIÊN

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khoa Cơ Bản

b. Tình hình trong nước:
- Sau 4-1975 Việt Nam có hòa bình, độc lập, thống nhất
đi lên CNXH, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tăng
cao.
- Chiến tranh đi qua để lại hậu quả nặng nề…
- Các thế lực thủ địch bao vây, cấm vận, phá hoại nước
ta.
- Do tư tưởng chủ quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên
CNXH dẫn đến những khó khăn về kinh tế - xã hội.
Tình hình trên ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng, phát
triển đất nước và tác động tới việc đề ra đường lối, chính
sách đối ngoại của Đảng.
Môn học: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN – Giảng viên: TS. BÙI CHÍ KIÊN

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khoa Cơ Bản

2/ Chủ trương và chính sách đối ngoại của Đảng:
a. Đại hội IV (12-1976) xác định:
- Nhiệm vụ: “Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để
hàn gắn những vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh
tế … củng cố quốc phòng; xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của
CNXH ở nước ta”.
- Chủ trương:
+ Củng cố và tăng cường tình đoàn kết và hợp tác với tất cả các
nước XHCN.
+ Bảo vệ và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Cam Pu
Chia.
+ Sẵn sàng thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước
trong khu vực.
+ Thiết lập quan hệ với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ
quyền, bình đẳng và cùng có lợi.
Môn học: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN – Giảng viên: TS. BÙI CHÍ KIÊN

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khoa Cơ Bản

- Từ giữa năm 1978, Đảng điều chỉnh chính sá...
ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khoa Cơ Bản
MÔN HỌC: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số tín chỉ: 3
Giảng viên: TS. Bùi Chí Kiên
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI - Người đăng: liyul-sapphire
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI 9 10 17