Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI TẬP CỦA TỔ 1 NGÀY
HÔM NAY.. !!!

Đềbài:Đườnglốipháttriểnkinhtếthịtrườngđịnh
hướngxãhộichủnghĩa

I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
2.Sựhình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới

II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA

1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
2.Mộtsốchủtrươngtiếptụchoànthiệnthểchế
kinhtếthịtrườngđịnhhướngxãhộichủnghĩa

I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾTHỊ TRƯỜNG

1.Cơchếquảnlýkinhtếthờikìtrướcđổimới
a/Cơchếkếhoạchhóatậptrungquanliêu,baocấp
Nhànướcquảnlý
bằngmệnhlệnhhànhchính

Cơ quan hành chính can thiệp
quá sâu vào SXKD

Đặc
điểm
Quanhệhànghóa–tiềntệ
bịcoinhẹ

Bộ máy quản lý cồng kềnh

a/Cơchếkếhoạchhóatậptrungquanliêu,baocấp

- Các hình thức bao cấp chủ yếu
+ Bao cấp qua giá:Nhà nước quyết định giá trị tài sản,
thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng
nhiều lần so với thị trường

+Baocấpquachếđộtemphiếu:phânphốivậtphẩm
tiêudùngchocánbộ,côngnhânviênquađịnhmứctemphiếu

Cửahàngvải

+Baocấptheochếđộcấpphátvốn,nhưngkhôngcóchếtài
ràngbuộctráchnhiệmvậtchấtđốivớicácđơnvịđượccấpvốn

Ưuđiểm:

cơchếnàychophéptậptrungtốiđacácnguồnlực
kinhtếvàocácmụctiêuchủyếutrongtừng
giaiđoạnvàđiềukiệncụthể

Hạnchế:Thủtiêucạnhtranh
KìmhãmtiếnbộKH & CN
Triệttiêuđộnglựckinhtếvớingườilaođộng
Khôngkíchthíchtínhnăngđộng,sángtạo
củacácđơnvịsảnxuấtkinhdoanh

Nềnkinhtếrơivàokhủnghoảngtrìtrệ

b/Nhucầuđổimớicơchếquảnlýkinhtế

-Donhucầuthoátkhỏi
khủnghoảngkinhtế-xãhội

-Đãđổimớitừngphầntrongnhữngnăm1979đến1985

CHỈ THỊ 100
(1 – 1981)

 Cải tiến công tác khoán, mở rộng
“khoán sản phẩm nhóm lao động và người lao động”

Nghịđịnh25/CP:Vềmộtsố
chủtrươngvàbiệnphápnhằmpháthuy
quyềnchủđộngsảnxuấtkinhdoanh
vàquyềntựchủtàichínhcủa
cácxínghiệpquốcdoanh

NGHỊ ĐỊNH
25/CP, 26/CP
(1 – 1981)

Nghị định 26/CP: Về mở rộng
hình thức trả lương khoán,
lương sản phẩm và vận dụng hình thức
tiền thưởng trong các đơn vị
sản xuất kinh doanh của Nhà nước

Điều chỉnh Giá – Lương – Tiền,
Chủ trương xóa bỏ cơ chế
tập trung bao cấp, thực hiện
hoạch toán kinh doanh XHCN

HNTW 8 (6 – 1985)

2.Sựhìnhthànhtưduy
củaĐảngvềkinhtếthịtrườngthờikỳđổimới
a/TưduycủaĐảngvềkinhtếthịtrườngtừĐạihộiVIđếnĐạihộiVIII
Tùdo
-TựdocạnhtranhNhànướcchưađiềutiếtnềnkinhtế

KinhtÕ

-Cơchếthịtrườngtựđiềuchỉnh

thÞtr­ưê ng
KinhtÕ
-XuấthiệnsởhữuNhànước

hµnghãa

Hçnhîp

-Nhànướcđiềutiếtnềnkinhtế
-Xuhướngkhuvựchóa,toàncầuhóa
-Cơchế...
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI TẬP CỦA TỔ 1 NGÀY
HÔM NAY.. !!!
Đềbài:Đườnglốipháttriểnkinhtếthịtrườngđịnh
hướngxãhộichủnghĩa
Đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN 9 10 539