Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Được đăng lên bởi Lê Hải
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.

PHẦN MỞ ĐẦU

Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế - kĩ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn
thấp,lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý
tưởng của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, là khát vọng thiêng liêng
của cả dân tọc Việt Nam.Suốt một thời gian dài, Việt Nam cũng như nhiều nước
khác đã áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô – viết, mô hình kinh tế kế
hoạch tập trung mang tính bao cấp. Mô hình này đã thu được nhiều kết quả quan
trọng, nhất là đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đất nước còn chiến tranh. Nhưng
về sau mô hình này bộc lộ những khuyết điểm và trong công tác chỉ đạo cũng
phạm phải một số sai lầm mà nguyên nhân sâu xa của những sai lầm đó là bệnh
giáo điều, chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động đơn giản, nóng vội,
không tôn trọng quy luật khách quan, nhận thức về chủ nghĩa xã hội không đúng
với thực tế Việt Nam.

1

B.

PHẦN NỘI DUNG

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Qúa trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
1.1 Quan niệm về kinh tế thị trường và đặc điểm chung của kinh tế
thị trường
* Khái niệm về kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác
động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng
hoá, dịch vụ trên thị trường
* Ưu điểm
Trong nền kinh tế thị trường, nếu lượng cầu hàng hóa cao hơn lượng cung, thì giá
cả hàng hóa sẽ tăng lên, mức lợi nhuận cũng tăng khuyến khích người sản xuất
tăng lượng cung. Người sản xuất nào có cơ chế sản xuất hiệu quả hơn, thì cũng có
tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho phép tăng quy mô sản xuất, và do đó các nguồn lực
sản xuất sẽ chảy về phía những người sản xuất hiệu quả.Những người sản xuất có
cơ chế sản xuất kém hiệu quả sẽ có tỷ suất lợi nhuận thấp, khả năng mua nguồn lực
sản xuất thấp, sức cạnh tranh kém sẽ bị đào thải.
* Nhược điểm
Cơ chế phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thị trường có thể dẫn tới bất bình
đẳng. Đấy là chưa kể vấn đề thông tin không hoàn hảo có thể dẫn tới việc phân bổ
nguồn lực không hiệu quả. Do một số nguyên nhân, giá cả có thể không linh hoạt
trong các khoảng thời gian ngắn hạn khiến cho việc điều chỉnh cung cầu không
suôn sẻ, dẫn tới khoảng cách giữa tổng cung và tổng cầu. Đây là nguyên nhân của
2

các hiện tượng thất nghiệp, lạm phát.
Trong thực tế hiện nay, không có một nền kinh tế thị trường hoàn hảo, cũng như
không có nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung hoàn toàn (trừ nền kinh tế Bắc Triều
Tiên).Thay vào ...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Việt Nam một nước nghèo, kinh tế - thuật lạc hậu, trình độ hội còn
thấp,lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên chủ nghĩa hội mục tiêu
tưởng của những người cộng sản nhân dân Việt Nam, khát vọng thiêng liêng
của cả dân tọc Việt Nam.Suốt một thời gian dài, Việt Nam cũng như nhiều nước
khác đã áp dụng nh chủ nghĩa hội kiểu Xô viết, mô hình kinh tế kế
hoạch tập trung mang tính bao cấp. hình này đã thu được nhiều kết quả quan
trọng, nhất đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đất nước còn chiến tranh. Nhưng
về sau mô hình này bộc l những khuyết điểm và trong công tác chỉ đạo cũng
phạm phải một số sai lầm nguyên nhân u xa của những sai lầm đó bệnh
giáo điều, chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ hành động đơn giản, nóng vội,
không tôn trọng quy luật khách quan, nhận thức về chủ nghĩa hội không đúng
với thực tế Việt Nam.
1
Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Người đăng: Lê Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 9 10 729