Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình

Được đăng lên bởi huongmuahe
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2872 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê
bình
Học tập và làm theo tư tưởng tự phê bình và phê bình của Bác sẽ
giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên củng cố thêm niềm tin, tăng thêm
dũng khí để thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh
thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với ý
nghĩa đó, đồng thời bổ sung vào nội dung sinh hoạt đảng viên trong
kỳ họp các chi, đảng bộ cơ sở, BBT xin giới thiệu bài viết của TS Trần
Quang Tám, đăng từ Tạp chí Nhân quyền Việt Nam số 8/2012.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới tự phê bình và phê
bình. Người coi tự phê bình và phê bình là “vũ khí rất cần thiết và sắc bén,
nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm”, là “thang thuốc”
tốt nhất để chữa trị các “chứng bệnh” do chủ nghĩa cá nhân gây ra. Tư
tưởng nổi bật của Người về tự phê bình và phê bình là “trị bệnh cứu
người”, là tình yêu thương con người, là vươn tới sự hoàn mỹ, thúc đẩy sự
tiến bộ của con người. Với ý nghĩa đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê
bình và phê bình mang giá trị nhân văn cao cả - Vì con người và sự trưởng
thành, hoàn thiện nhân cách, đạo đức năng lực của mỗi cá nhân.
Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn xem xét con người trong tính
đa dạng của các mối quan hệ xã hội, trong tính cách, khát vọng, phẩm chất
và năng lực của cá nhân. Bác không “siêu nhân hoá” con người, mà xét họ
trong môi trường sống và điều kiện làm việc cụ thể. Trong tác phẩm “Sửa
đổi lối làm việc”, Bác đã viết: “Người đời không phải là thánh thần, không ai
tránh khỏi khuyết điểm”, “ai cũng có chỗ tốt, chỗ xấu”, “ai cũng có khuyết
điểm, có làm việc thì có sai lầm”. Sai lầm, khuyết điểm trong hoạt động
thực tiễn là lẽ thường, quan trọng là thái độ của con người trước những
lỗi lầm mắc phải. Từ cách nhìn biện chứng về sai lầm, khuyết điểm và
bằng tấm lòng bao dung, Bác khuyên mọi người: “Chúng ta không sợ sai
lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết
điểm”. Người lập luận: “Đá đi lâu cũng mòn. Sắt mài lâu cũng sắc. Ta cố
gắng sửa chữa thì khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày càng thêm”.
Những lời dạy của Bác là sự động viên, khích lệ, giúp cho những người vì
lý do nào đó mà mắc phải sai lầm, khuyết điểm sẽ tự tin hơn và quyết tâm
sửa chữa để ngày càng tiến bộ.
Không những chỉ ra nguyên nhân, điều kiện hoàn cảnh dẫn tới
khuyết điểm, sai lầm. Người còn vạch ra cách thức sửa chữa sai lầm,
khuyết điểm. Bác chỉ r...
Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình p
bình
Học tập làm theo tưởng tự p bình phê bình của Bác sẽ
giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên củng cố thêm niềm tin, tăng thêm
dũng khí để thực hiện kiểm điểm tự phê bình phê bình theo tinh
thần Nghị quyết Hội nghị lần thứBan Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với ý
nghĩa đó, đồng thời b sung o nội dung sinh hoạt đảng viên trong
kỳ họp các chi, đảng bộ cơ sở, BBT xin giới thiệu bài viết của TS Trần
Quang Tám, đăng từ Tạp chí Nhân quyền Việt Nam số 8/2012.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới tự phê bình và phê
bình. Người coi tự phê bình và phê bình là “vũ khí rất cần thiết và sắc bén,
nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm”, là “thang thuốc”
tốt nhất để chữa trị các “chứng bệnh” do chủ nghĩa cá nhân gây ra. Tư
tưởng nổi bật của Người về tự phê bình và phê bình là “trị bệnh cứu
người”, là tình yêu thương con người, là vươn tới sự hoàn mỹ, thúc đẩy s
tiến bộ của con người. Với ý nghĩa đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê
bình và phê bình mang giá trị nhân văn cao cả - Vì con người và sự trưởng
thành, hoàn thiện nhân cách, đạo đức năng lực của mỗi cá nhân.
Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn xem xét con người trong tính
đa dạng của các mối quan hệ xã hội, trong tính cách, khát vọng, phẩm chất
và năng lực của cá nhân. Bác không “siêu nhân hoá” con người, mà xét họ
trong môi trường sống điều kiện làm việc cụ thể. Trong tác phẩm “Sửa
đổi lối làm việc”, Bác đã viết: “Người đời không phải là thánh thần, không ai
tránh khỏi khuyết điểm”, “ai cũng ch tốt, chỗ xấu”, “ai cũng có khuyết
điểm, có làm việc thì sai lầm”. Sai lầm, khuyết điểm trong hoạt động
thực tiễn lẽ thường, quan trọng thái độ của con người trước những
lỗi lầm mắc phải. Từ cách nhìn biện chứng v sai lầm, khuyết điểm
bằng tấm lòng bao dung, Bác khuyên mọi người: “Chúng ta không sợ sai
lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết
điểm”. Người lập luận: “Đá đi lâu cũng mòn. Sắt mài lâu cũng sắc. Ta cố
gắng sửa chữa thì khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày ng thêm”.
Những lời dạy của Bác sự động viên, khích lệ, giúp cho những người
do nào đó mắc phải sai lầm, khuyết điểm sẽ tự tin hơn quyết tâm
sửa chữa để ngày càng tiến bộ.
Không những chỉ ra nguyên nhân, điều kiện hoàn cảnh dẫn tới
khuyết điểm, sai lầm. Người còn vạch ra cách thức sửa chữa sai lầm,
khuyết điểm. Bác chỉ rõ: “Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự
Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình - Người đăng: huongmuahe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình 9 10 347