Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu vụ hành chính tại Văn phòng

Được đăng lên bởi ngothinhuphuong93
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
----------

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài: giải pháp nâng cao hiệu vụ hành chính tại Văn phòng
UBND xã Ngũ Hùng
SVTH: Nguyễn Thanh Hường

Ngũ Hùng, ngày 07 tháng 08 năm 2010

1

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế thế giới tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi
cũng như thách thức đòi hỏi chúng ta không ngường đổi mới trên mọi lĩnh vực
nhằm nâng cao ưu thế khả năng cạnh tranh của mình. Để tận dụng một cách triệt để
những cơ hội trong công tác điều hành và quản lý xã hội về các lĩnh vực cũng đòi
hỏi phải nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy lãnh đạo môi trường cạnh tranh năng
động và cải cách hiệu quả, xã hội thì ngày càng phát triển kéo theo đó là sự phát
triển đa dạng của các ngành nghề, con người buộc phải có vốn kiến thức, năng lực
và nghiệp vụ chuyên môn thì mới đáp ứng được đòi hỏi của xã hội.
Chính từ những yêu cầu cấp bách của xã hội, thích ứng với môi trường công
nghệ của thời đại thông tin khiến Văn phòng trở thành một bộ phận quan trọng
không thể thiếu của mỗi cơ quan, tổ chức. Do vậy, Văn phòng phải có ý thức đi
trước một bước so với các đơn vị khác trong nhiệm vụ đổi mới Văn phòng. Để làm
được điều này bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cơ quan cần phải có sự quan tâm đầu tư
hơn nữa của Đảng và Nhà nước giúp cho Văn phòng có thể phát huy hết tiềm năng
thế mạnh của mình.
Với chức năng quyền hạn của mình Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội là ngôi
trường đào tạo công tác hành chính với các ngành học phong phú như: văn thư lưu
trữ, tin học, thông tin thư viện, quản trị nhân lực… đặc biệt là chuyên ngành Hành
chính văn phòng là ngành rất cần thiết của xã hội hiện đại - phục vụ nguồn nhân lực
trong quá trình hội nhập của đất nước. Sau khi tuyển sinh, đào tạo nghiệp vụ Hành
chính Văn phòng nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao về nghiệp vụ Văn
phòng nên khi hoàn thành xong chương trình đào tạo trên ghế nhà trường lớp Hành
chính Văn phòng K11c được Nhà trường tạo điều kiện để học sinh mang kiến thức
đã học áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến
sự phát triển toàn diện của ngành Giáo dục. Đó là mô hình đào tạo không những
trang bị cho sinh viên về mặt lý thuyết mà còn giúp sinh viên có thời gian thực
hành tại cơ quan, đơn vị. Mục đích của đợt thực tập chủ yếu là làm sáng tỏ lý
thuyết đã học, bước đầu giúp mỗi học viên quen với công việc, trực tiếp vận dụng
những kiến thức đã học vào thực tiễn, có kinh nghiệm vững vàng khi ra công tác.
Qua đó cũng là dịp để học sinh tập dư...
1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
----------
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài: giải pháp nâng cao hiệu vụ hành chính tại Văn phòng
UBND xã Ngũ Hùng
SVTH: Nguyễn Thanh Hường
Ngũ Hùng, ngày 07 tháng 08 năm 2010
Giải pháp nâng cao hiệu vụ hành chính tại Văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu vụ hành chính tại Văn phòng - Người đăng: ngothinhuphuong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu vụ hành chính tại Văn phòng 9 10 802