Ktl-icon-tai-lieu

Giải thich câu nói người lãnh đạo giỏi là người biết sử dụng người giỏi hơn mình

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3323 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG

BÀI TẬP NHÓM
MÔN: KỸ NĂNG TƯ DUY PHÊ PHÁN

ĐỀ TÀI: NGƯỜI LÃNH ĐẠO GIỎI LÀ NGƯỜI BIẾT SỬ
DỤNG NGƯỜI GIỎI HƠN MÌNH.

THÀNH VIÊN NHÓM:
NGUYỄN THỊ YẾN – 51QT
NGUYỄN
51QT

THÙY

NGÂN

–

NGÔ THỊ ÁNH – 51QT

1

HÀ NỘI, 14/09/2011

MỤC LỤC

2

BÀI VIẾT:
NGƯỜI LÃNH ĐẠO GIỎI LÀ NGƯỜI BIẾT SỬ DỤNG NGƯỜI
GIỎI HƠN MÌNH.
Lãnh đạo là một nghệ thuật và người lãnh đạo là một
người nghệ sĩ trước nhân viên của mình. Có thể bạn sinh ra đã
có tố chất của một nhà lãnh đạo nhưng để trở thành một nhà
lãnh đạo xuất sắc bạn cần học tập và rèn luyện các nguyên tắc
lãnh đạo chuẩn mực. Lãnh đạo là một trong những khái niệm
quan trọng nhất trong khoa học về tổ chức - nhân sự. Đó là một
quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm
kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu
của tổ chức. Nếu chúng ta ví tổ chức như là một con thuyền thì
nhà lãnh đạo sẽ là thuyền trưởng của con thuyền đó. Nhà lãnh đạo
là người đứng đầu doanh nghiệp, nên vai trò của họ ảnh hưởng rất lớn tới sự
phát triển của doanh nghiệp. Khi họ thực hiện tốt vai trò của mình, họ sẽ thúc
đẩy doanh nghiệp phát triển. Khi họ làm sai vai trò, họ sẽ kìm hãm sự phát triển
của doanh nghiệp. Thực tế, nhiều doanh nhân Việt Nam đứng ở vị trí nhà lãnh
đạo doanh nghiệp nhưng lại chưa làm tốt vai trò của mình. Một trong những lý
do khiến họ là một nhà lãnh đạo tồi là họ chưa hiểu hết về vai trò của một nhà
lãnh đạo. Họ cần hiểu được lãnh đạo chính là người đại diện cho doanh nghiệp,
chỉ huy doanh nghiệp, là người liên lạc của doanh nghiệp, đồng thời là một nhà
quản lý cấp cao của doanh nghiệp và quan trọng hơn cả là biết dùng người.
Vậy một nhà lãnh đạo như thế nào là người tài giỏi? Theo tôi
một nhà lãnh đạo được coi là giỏi người đó phải là người biết sử
dụng người giỏi hơn mình
Có nhiều yếu tố tạo nên một nhà lãnh đạo giỏi. Khả năng "dùng người"
không phải là yếu tố duy nhất, nhưng đó lại rất quan trọng mà bất cứ ai muốn
thành công trong việc lãnh đạo cũng cần phải có vì:
Lãnh đạo không chỉ đơn thuần là một nghề mà nó còn là cả một nghệ
thuật.
Ở đây lãnh đạo chúng ta nói tới là lãnh đạo con người. Mà con người thì
rất khó quản lý, tâm trạng và thái độ mỗi người một khác không ai giống ai nên
việc quản lý và lãnh đạo họ là một điều đòi hỏi phải có phương pháp và nghệ
3

thuật. Tài nghệ của người lãnh đạo được biểu lộ ra không phải ở trong lệnh
truyền nhưng là ở tại lệnh truyền và điều khiển lệnh truyền đi tới thành công.
Người lãnh đạo phải biết mọi v...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG
BÀI TẬP NHÓM
MÔN: KỸ NĂNG TƯ DUY PHÊ PHÁN
ĐỀ TÀI: NGƯỜI LÃNH ĐẠO GIỎI LÀ NGƯỜI BIẾT SỬ
DỤNG NGƯỜI GIỎI HƠN MÌNH.
THÀNH VIÊN NHÓM:
NGUYỄN THỊ YẾN – 51QT
NGUYỄN THÙY NGÂN
51QT
NGÔ THỊ ÁNH – 51QT
1
Giải thich câu nói người lãnh đạo giỏi là người biết sử dụng người giỏi hơn mình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải thich câu nói người lãnh đạo giỏi là người biết sử dụng người giỏi hơn mình - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Giải thich câu nói người lãnh đạo giỏi là người biết sử dụng người giỏi hơn mình 9 10 741