Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án địa lý lớp 8 bài 17

Được đăng lên bởi tuoanhcdsp2208
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 8:

BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
I, MỤC TIÊU
1, Kiến thức: Học sinh cần:
- Sự ra đời và phát triển của hiệp hội
. - Mục tiêu hoạt động và thành tích đạt được trong kinh tế do hợp tác.
- Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi ra nhập hịêp hội.
2, Kỹ năng:
Củng cố kỹ năng phân tích số liệu , ảnh địa lí.
- Hình thành thói quen quan sát, theo dõi, thu thập thông tin
3, Thái độ:
- Giáo dục tính cộng đồng, tình đoàn kết hữu nghị.
II , CHUẨN BỊ:
a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, bản đồ Đông Nam Á.
b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.
III, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Trực quan
- Hoạt động nhóm.
-Phương pháp đàm thoại.
IV, TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.
2. Ktbc: 4’.
+ Nền kinh tế các nước ĐNA phát triển như thế nào? (7đ)
- Là khu vực có ĐKTN thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế .
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. -- Môi trường chưa được chú ý bảo vệ.

- Kinh tế phát triển chưa vững chắc dễ bị tác động từ bên ngoài.
+ Chọn ý đúng: ĐNA có điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa nước:
(3đ).
a. Khí hậu gió mùa, sông ngòi dầy đặc, phù sa màu mỡ.
b. Đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu gió mùa, sông ngòi nhiều nước.
c..Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào
4. 3. Bài mới: 33’.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Giới thiệu bài mới:Ở những bài trước cô trò chúng
ta đã đi tìm hiểu đặc điểm tự nhiên,kinh tế xã hội
cua khu vực ĐNÁ,chúng ta đã biết những thuận
lợi,cũng như khó khăn trong sự phát triển kinh tế
của khu vực,bước vào thế kỉ 20 thì các nước trong
khu vực bắt tay vào khôi phục và phát triển kinh
tế,thế nhưng gặp rất nhiều khó khăn,đòi hỏi các
nước phải liên kết hợp tác với nhau để cùng phát
triển,đồng thời ngăn chặn sự ảnh hưởng của bên
ngoài vào khu vực.chính những lẽ trên mà hiệp hội
các nước ĐNA gọi tắt là asean ra đời,và bài học
hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự ra đời và quá trình
phát triển của asean,và vị trí của việt nam trong
hiệp hội đó.
Bài 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Quan sát hình 17.1 Cho biết ASEAN được thành
lập vào thời gian nào? Những nước nào tham gia
Hiệp hội sớm nhất?
-

1, Hiệp hội các nước Đông Nam Á
-

ASEAN đựơc thành lập vào
ngày 8/8/1967.

-

Ban đầu gồm 5 nước là Thái
Lan, Inđônêxia, Malaysia,

Quá trình phát triển thành viên sau đó?

Xingapo và Philíppin.

-

Quan sát hình ảnh của asean từng thời kì.

-

Mục tiêu của asean từ lúc thành lập tơi bây
giờ và sự thay đổi mục tiêu hợp tác của hiệp
hội theo thời gian như thế nào ?

Hoạt động 1:hoạt động nhóm
-

...
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 8:
BÀI 17: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
I, MỤC TIÊU
1, Kiến thức: Học sinh cần:
- Sự ra đời và phát triển của hiệp hội
. - Mục tiêu hoạt động và thành tích đạt được trong kinh tế do hợp tác.
- Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi ra nhập hịêp hội.
2, Kỹ năng:
Củng cố kỹ năng phân tích số liệu , ảnh địa lí.
- Hình thành thói quen quan sát, theo dõi, thu thập thông tin
3, Thái độ:
- Giáo dục tính cộng đồng, tình đoàn kết hữu nghị.
II , CHUẨN BỊ:
a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, bản đồ Đông Nam Á.
b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.
III, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Trực quan
- Hoạt động nhóm.
-Phương pháp đàm thoại.
IV, TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.
2. Ktbc: 4’.
+ Nền kinh tế các nước ĐNA phát triển như thế nào? (7đ)
- Là khu vực có ĐKTN thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế .
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. -- Môi trường chưa được chú ý bảo vệ.
Giáo án địa lý lớp 8 bài 17 - Trang 2
Giáo án địa lý lớp 8 bài 17 - Người đăng: tuoanhcdsp2208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án địa lý lớp 8 bài 17 9 10 371