Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án GDCD 6

Được đăng lên bởi xithinguyen-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo án GDCD 6

Ngày soạn 13/10/2013
Tuần 9 Tiết 9

Trường THCS Lê Lợi

Ngày giảng 15/10/2013

ÔN TẬP
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Học sinh hiểu được các phẩm chất đã học như: Thế nào là siêng năng, kiên trì, tiết
kiệm, lễ độ, tôn trọng kỉ luật, biết ơn.
- Hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức đó.
2. Về thái độ:
- Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện đạo đức, có tình cảm
trong sáng, lành mạnh đối với mọi người, gia đình, nhà trường, đất nước.
- Có niềm tin đúng đắn của các chuẩn mực đã học
3. Về kĩ năng:
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh theo các chuẩn mực đã
học; biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp các chuẩn mực đạo đức hằng
ngày.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Thảo luận nhóm, đặt vấn đề, giải quyết tình huống, đàm thoại…
III/ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN:
- SGK, SGV GDCD6
- Các câu ca dao, tục ngữ, mẩu chuyện về tấm gương đạo đức.
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ: (3 /)
GV: Dành thời gian để kiểm tra bài tập của học sinh từ bài 1 đến bài 6 (5 em).
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
-Nêu nội dungnhững bài đã học?
I Nội dung ôn tập:
-Bài Tự chăm sóc rèn luyện thân thể
-Bài siêng năng, kiên trì.
-Bài Tiết kiệm.
-Bài lễ độ.
-Bài Tôn trọng kỷ luật.
-Bài Biết ơn.
-Bài Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với
thiên nhiên
* Phần bài tập:
II Luyện tập
- GV cho một số HS lên bảng làm bài tập Câu b: HS kể được việc làm biết tự chăm
trang b, c, d/ trang 4 SGK.
sóc sức khỏe bản thân
- HS lên bảng làm.
Câu c: Nghiện thuốc lá, uống rượu bia sẽ
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
- Cả lớp theo dõi và nhận xét, bổ sung
Hút thuốc lá sẽ dẫn đến ung thư phổi và
- GV nhận xét kết luận và cho điểm.
các bệnh về đường hô hấp…Nghiện rượu
bia sẽ dẫn đến bệnh về gan, hoặc uống khi
tham gia giao thông sẽ dẫn đến tai nạn, do
không làm chủ được tay lái…
Câu d: HS đặt được kế hoạch luyện tập thể
dục, thể thao để người khỏe mạnh.

GV:Nguyễn Thị Xí

Trang 30

Giáo án GDCD 6

Trường THCS Lê Lợi

- HS kể được việc làm thể hiện tính siêng
năng, kiên trì của bản thân.
- GV mời một HS đứng tại chỗ làm bài
tập b/ trang 11.
- HS đứng lên trả lời.
- GV chốt lại ý đúng.
- GV cho HS thảo luận câu c, d trang 6
- HS chia nhóm thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày.Các nhóm
nhận xét bổ sung cho nhau.
- GV kết luận

Câu c: GV kể một vài tấm gương cho HS
nghe.
Câu d: Ca dao, tục ngữ: VD:
-Siêng làm thì có. Siêng học thì hay.
- Kiến tha lâu đầy tổ.
- Cần cù bù thông minh…

- GV mời 2 ...
Giáo án GDCD 6 Trường THCS Lê Lợi
Ngày soạn 13/10/2013 Ngày giảng 15/10/2013
Tuần 9 Tiết 9
ÔN TẬP
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Học sinh hiểu được các phẩm chất đã học như: Thế nào là siêng năng, kiên trì, tiết
kiệm, lễ độ, tôn trọng kỉ luật, biết ơn.
- Hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức đó.
2. Về thái độ:
- Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện đạo đức, có tình cảm
trong sáng, lành mạnh đối với mọi người, gia đình, nhà trường, đất nước.
- Có niềm tin đúng đắn của các chuẩn mực đã học
3. Về kĩ năng:
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh theo các chuẩn mực đã
học; biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp các chuẩn mực đạo đức hằng
ngày.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Thảo luận nhóm, đặt vấn đề, giải quyết tình huống, đàm thoại…
III/ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN:
- SGK, SGV GDCD6
- Các câu ca dao, tục ngữ, mẩu chuyện về tấm gương đạo đức.
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ: (3
/
)
GV: Dành thời gian để kiểm tra bài tập của học sinh từ bài 1 đến bài 6 (5 em).
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt
-Nêu nội dungnhững bài đã học?
* Phần bài tập:
- GV cho một số HS lên bảng làm bài tập
trang b, c, d/ trang 4 SGK.
- HS lên bảng làm.
- Cả lớp theo dõi và nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét kết luận và cho điểm.
I Nội dung ôn tập :
-Bài Tự chăm sóc rèn luyện thân thể
-Bài siêng năng, kiên trì.
-Bài Tiết kiệm.
-Bài lễ độ.
-Bài Tôn trọng kỷ luật.
-Bài Biết ơn.
-Bài Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với
thiên nhiên
II Luyện tập
Câu b: HS kể được việc làm biết tự chăm
sóc sức khỏe bản thân
Câu c: Nghiện thuốc lá, uống rượu bia sẽ
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
Hút thuốc sẽ dẫn đến ung thư phổi
các bệnh về đường hô hấp…Nghiện rượu
bia sẽ dẫn đến bệnh về gan, hoặc uống khi
tham gia giao thông sẽ dẫn đến tai nạn, do
không làm chủ được tay lái…
Câu d: HS đặt được kế hoạch luyện tập thể
dục, thể thao để người khỏe mạnh.
GV:Nguyễn Thị Xí
Trang 30
Giáo án GDCD 6 - Trang 2
Giáo án GDCD 6 - Người đăng: xithinguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án GDCD 6 9 10 565