Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGLL 9 HAY

Được đăng lên bởi Luong Huong
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ điểm tháng 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tiết 1 – THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH CUỐI CẤP
THCS
Ngày soạn

Ngày dạy

Lớp

Tổng số

Học sinh vắng

Ghi chú

1/ Mục tiêu:
- Tự hào và ý thức rõ vai trò, nhiệm vụ mình là học sinh lớp 9
- Thảo luận về nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp THCS
- Có tinh thần phấn khởi, vui vẻ, hăng say trong học tập
2) Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.
- KN tự nhận thức về các giá trị bản thân, điểm mạnh, điểm yếu khi thực hiện nhiệm vụ
của người học sinh cuối cấp
- KN xác định giá trị trong nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp
- KN lắng nghe, phản hồi tích cực các ý kiến trong thảo luận
- KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng về nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp
- KN đặt mục tiêu, rèn luyện và học tập nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.
3/ Các phương pháp/ KTDH tích cực có thể sử dụng.
Bản đồ tư duy. Suy nghĩ-Thảo luận- cặp đôi- chia sẻ. KT bông tuyết, bài tập tình huống
4/ Phương tiện hoạt động
- Bảng phụ nhóm
- Tổ trực nhật chuẩn bị trò chơi
- Các tiết mục hài xen kẽ hoạt động
5/ Tiến hành hoạt động
Người thực
hiện

Nội dung

Dẫn chương
trình:

a. Khám phá
- Hát tập thể

Mơ

- Tuyên bố lí do

Thời lượng
5 phút

- Giới thiệu đại biểu: Giáo viên chủ nhiệm lớp
1

- Giới thiệu chương trình, nội dung buổi HĐNGLL
Các tổ
trưởng

b. Kết nối

25 phút

Thảo luận nhóm tổ, ghi kết quả thảo luận vào bảng
nhóm
- Sau khi thảo luận xong các nhóm trình bày kết quả
thảo luận của nhóm mình.
- Lớp trưởng ghi lại các ý kiến chung và các ý kiến hay,
tổ hợp và thống nhất về nhiệm vụ của người học sinh
cuối cấp THCS

Tổ trực nhật - Trong khi chờ lớp trưởng và các tổ trưởng tổng hợp
– Lớp trưởng kết quả thảo luận chung, tổ trực nhật lên biểu diễn các
tiết mục hài, các trò chơi đã chuẩn bị trước.

10 phút

- Lớp trưởng lên đọc kết quả thảo luận
GVCN

- GVCN nhận xét buổi hoạt động của HS, nhấn mạnh
một số nhiệm vụ của HS lớp 9, nêu cao tinh thần tự học
cố gắng phấn đấu đạt kết quả tố trong năm học này.

5 phút

c/ Kết thúc hoạt động.
- Nhận xét sự chuẩn bị
- Nhận xét tinh thần, thái độ, ý thức tham gia hoạt động
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường
- Tuyên bố kết thúc hoạt động
6. Rút kinh nghiệm
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày
tháng
năm 2013
Duyệt của tổ chuyên môn
...
Chủ điểm tháng 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tiết 1 – THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH CUỐI CẤP
THCS
1/ Mục tiêu:
- Tự hào và ý thức rõ vai trò, nhiệm vụ mình là học sinh lớp 9
- Thảo luận về nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp THCS
- Có tinh thần phấn khởi, vui vẻ, hăng say trong học tập
2) Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.
- KN tự nhận thức về các giá trị bản thân, điểm mạnh, điểm yếu khi thực hiện nhiệm vụ
của người học sinh cuối cấp
- KN xác định giá trị trong nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp
- KN lắng nghe, phản hồi tích cực các ý kiến trong thảo luận
- KN trình bày suy nghĩ/ý tưởng về nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp
- KN đặt mục tiêu, rèn luyện và học tập nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.
3/ Các phương pháp/ KTDH tích cực có thể sử dụng.
Bản đồ tư duy. Suy nghĩ-Thảo luận- cặp đôi- chia sẻ. KT bông tuyết, bài tập tình huống
4/ Phương tiện hoạt động
- Bảng phụ nhóm
- Tổ trực nhật chuẩn bị trò chơi
- Các tiết mục hài xen kẽ hoạt động
5/ Tiến hành hoạt động
Người thực
hiện
Nội dung Thời lượng
Dẫn chương
trình:
a. Khám phá
- Hát tập thể
- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu đại biểu: Giáo viên chủ nhiệm lớp
5 phút
Ngày soạn Ngày dạy Lớp Tổng số Học sinh vắng Ghi chú
1
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGLL 9 HAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGLL 9 HAY - Người đăng: Luong Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGLL 9 HAY 9 10 519