Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi tamtit214
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh viên: Nguyễn Thị Tâm Chuyên ban: Lịch sử Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa: Lý luận chính trị - GDCD
Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội
Giáo án môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày soạn: 15/3/2016

CHƯƠNG I
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
(Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học xong bài này, SV cần:
1. Về kiến thức
Nhận biết được hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Về kỹ năng
Nhận xét, đánh giá đúng hoàn cảnh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Về thái độ
- Có ý thức trau dồi, bồi dưỡng, học tập đường lối cách mạng Việt Nam.
- Tin theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
- Về phương pháp dạy học: GV có thể sử dụng các phương pháp như: thuyết trình,
thảo luận nhóm, đàm thoại…trong đó phương pháp thuyết trình là chủ đạo.

- Về hình thức tổ chức dạy học: Nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự học tập
của SV nên sử dụng hình thức học tập theo nhóm, gợi mở vấn đề…
IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Với bài này GV có thể sử dụng một số phương tiện sau đây:
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị
Quốc gia
- Giáo trình Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam, NXB Đại học Sư phạm
- Tranh ảnh, video clip, Văn kiện Đại hội Đảng…
- Bảng, máy chiếu…
- Xen kẽ những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh.
V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
2. Dạy bài mới (44 phút)
* Đặt vấn đề: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là một tất yếu
lịch sử, là kết quả của quá trình lựa chọn con đường cứu nước, tích cực chuẩn bị về
chính trị, tư tưởng và tổ chức của Nguyễn Ái Quốc và những người cộng sản tiền
bối. Sự ra đời của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vậy để hiểu Đảng Cộng
sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào, ý nghĩa của sự ra đời đó chúng ta sẽ đi
vào tìm hiểu chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng.(2 phút)
Nội dung bài học

Hoạt động của GV
Gv dẫn dắt: Chương I bao gồm 2
nội dung chính: Hoàn cảnh lịch
sử ra đời Đảng Cộng sản Việt

Hoạt động của
SV

Nam; Hội nghị thành lập Đảng
và Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng. Trong tiết 1, chúng ta
đi tìm hiểu mục I. Hoàn cảnh
lịch sử ra đời Đảng Cộng sản
Việt Nam.
I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời
Đảng Cộng sản Việt Nam
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX GV hỏi: Hoàn cảnh quốc tế cuối
(17 phút)
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có
điểm gì nổi bật? Em h...
Sinh viên: Nguyễn Thị Tâm Chuyên ban: Lịch sử Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa: Lý luận chính trị - GDCD Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội
Giáo án môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày soạn: 15/3/2016
CHƯƠNG I
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học xong bài này, SV cần:
1. Về kiến thức
Nhận biết được hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Về kỹ năng
Nhận xét, đánh giá đúng hoàn cảnh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Về thái độ
- Có ý thức trau dồi, bồi dưỡng, học tập đường lối cách mạng Việt Nam.
- Tin theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
- Về phương pháp dạy học: GV thể sử dụng các phương pháp như: thuyết trình,
thảo luận nhóm, đàm thoại…trong đó phương pháp thuyết trình là chủ đạo.
giáo án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam - Người đăng: tamtit214
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
giáo án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam 9 10 409