Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Lịch sử lớp 7

Được đăng lên bởi Hoàng Thiên Thiên
Số trang: 239 trang   |   Lượt xem: 2335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN –LỊCH SỬ 7

Ngày soạn: 20/08/2015
Ngày dạy: / / 2015

TUẦN 1: TIẾT 1
Chủ đề :Xã hội phong kiến ở Châu Âu

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở
CHÂU ÂU (THỜI SƠ- TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI)
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức:
- Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm 2
giai cấp cơ bản ( lãnh chúa và nông nô).
- -Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
- Hiểu thành thi trung đại xuất hiện như thế nào?
- Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế lãnh địa ra sao?
2.Kĩ năng:
- Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến
- Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã
hội CHNL sangXHPK.
3.Tư tưởng:
- Thông qua những sự kiện cụ thể bồi dưỡng nt cho học sinh về sự phát triển
hợp quy luật của xã hội loài người từ CHNL sang XHPK.
4.Năng lực :
-Nêu giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ tư duy sáng tạo ,kể chuyện lịch sử.
B- CHUẨN BỊ :
GV: Chuẩn bị bản đồ Châu Âu thời phong kiến, một số tranh mô tả hoạt động
trong thành thị trung đại
Những tư liệu liên quan
C- PHƯƠNG PHÁP:
Đàm thoại ,nêu vấn đề,trực quan...
D- TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HOC
1 Ổn định tổ chức: sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
3. Bài mới:
Vào cuối TK thứ V, trước sự tan rã của các quốc gia cổ đạiPT,hàng loạt các
vương quốc mới được hình thành ở châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha,
ý... Để hiểu được sự hình thành XHPK châu Âu , đặc trưng cơ bản của lãnh
địa PK, sự ra đời, hoạt động của thành thị trung đại, chúng ta cùng tìm hiểu
ND bài học hôm nay
Hoạt động của thầy- trò
Nội dung bài học
*Mục tiêu: Hiểu được quá trình hình 1.Sự hình thành xã hội phong
kiến ở Châu Âu.
thànhXHPK ở Châu âu

TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA

TRẦN THỊ XOAN

GIÁO ÁN –LỊCH SỬ 7

Hoạt động của thầy- trò
HS:Đọc sgk phần 1.
GV:Dùng lược đồ +giảng.
- Từ thiên niên kỉ I tcn các quốc gia cổ đại
phương Tây Hilạp, Rô Ma phát triển tồn tại
đến thế kỉ V.
? Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma,
người Giéc-man đã làm gì?
- Từ phương Bắc người GiécMan tràn xuống
tiêu diệt các quốc gia này lập nên nhiều
vương quốc mới.
Ăng -glô Xắc -xông -Anh
Phơ -răng
-Pháp
Tây -gốt
-Tây Ban Nha
Đông -gốt
-I-ta-li-a...
? Sau đó người Giéc Man còn làm gì?
- Chia ruộng đất, phong tước vị cho nhau.
?* Những việc làm ấy có tác động như thế
nào đến sự biến đổi của xã hội phong kiến
Châu Ââu?
- Bộ máy nhà nước CHNL sụp đổ.
- Các giai cấp mới xuất hiện (lãnh chúa và
nông nô)
? Những người như thế nào được gọi là lãnh
chúa ...
GIÁO ÁN –LỊCH SỬ 7
Ngày soạn: 20/08/2015
Ngày dạy: / / 2015 TUẦN 1: TIẾT 1
Chủ đề :Xã hội phong kiến ở Châu Âu
Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở
CHÂU ÂU (THỜI SƠ- TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI)
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức:
- Quá trình hình thành hội phong kiến Châu Âu, cấu hội bao gồm 2
giai cấp cơ bản ( lãnh chúa và nông nô).
- -Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
- Hiểu thành thi trung đại xuất hiện như thế nào?
- Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế lãnh địa ra sao?
2.Kĩ năng:
- Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến
- Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy sự chuyển biến từ
hội CHNL sangXHPK.
3.Tư tưởng:
- Thông qua những s kiện cụ thể bồi dưỡng nt cho học sinh về sự phát triển
hợp quy luật của xã hội loài người từ CHNL sang XHPK.
4.Năng lực :
-Nêu giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ tư duy sáng tạo ,kể chuyện lịch sử.
B- CHUẨN BỊ :
GV: Chuẩn bị bản đồ Châu Âu thời phong kiến, một số tranh mô tả hoạt động
trong thành thị trung đại
Những tư liệu liên quan
C- PHƯƠNG PHÁP:
Đàm thoại ,nêu vấn đề,trực quan...
D- TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HOC
1 Ổn định tổ chức: sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
3. Bài mới:
Vào cuối TK thứ V, trước sự tan của các quốc gia cổ đạiPT,hàng loạt các
vương quốc mới được hình thành châu Âu n Anh, Pháp, Tây Ban Nha,
ý... Để hiểu được sự hình thành XHPK châu Âu , đặc trưng bản của lãnh
địa PK, sự ra đời, hoạt động của thành thị trung đại, chúng ta cùng tìm hiểu
ND bài học hôm nay
Hoạt động của thầy- trò Nội dung bài học
*Mục tiêu: Hiểu được quá trình hình
thànhXHPK ở Châu âu
1.Sự hình thành hội phong
kiến ở Châu Âu.
TRƯỜNG THCS XUÂN HÒA TRẦN THỊ XOAN
Giáo án môn Lịch sử lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Lịch sử lớp 7 - Người đăng: Hoàng Thiên Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
239 Vietnamese
Giáo án môn Lịch sử lớp 7 9 10 777