Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay

Được đăng lên bởi hanbaoquan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4755 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ĐỀ TÀI
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
PHẦN A. CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
Ngay từ những năm 1960 của thế kỉ XX, tổ chức UNESCO đã vạch rõ ba thành tố của
học vấn đó là: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong đó kỹ năng và thái độ đóng vai trò then
chốt. Chính những thía độ tích cực, năng động, dấn thân… và những kỹ năng cần thiết trong
học tập và làm việc, trong quan hệ giao tiếp, ứng phó trước những thử thách, đòi hỏi của cuộc
sống đã chủ yếu giúp cho người học tự tin để vững bước tới một tương lai có định hướng.
Riêng về giáo dục giá trị sống tuy chỉ mới xuất hiện vào những năm 1990 của thế kỉ XX qua
chương trình “giáo dục những giá trị sống” với 12 giá trị cơ bản cần giáo dục cho thế hệ trẻ của
UNICEF song đã nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới.
Do yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội và xu thế hội nhập cùng phát triển của các
quốc gia nên hệ thống giáo dục của các nước đã và đang thay đổi theo định hướng khơi dậy và
phát huy tối đa các tiềm năng của người học ,đào tạo một thế hệ năng động sáng tạo, có những
năng lực chủ yếu để thích ứng với những thay đổi của xã hội. Theo đó vấn đề GD GTS, KNS
cho thế hệ trẻ nói chung, cho học sinh trung học nói riêng được đông đảo các nước quan tâm.
Kế hoạch hành động DaKar về giáo dục cho mọi người yêu cầu mỗi quốc gia cần đảm bảo cho
người học tiếp cận chương trình giáo dục KNS phù hợp. Trong giáo dục hiện đại, KNS là một
tiêu chí để đánh giá chat lượng GD. Do đó khi đánh giá chất lượng GD phải tính đến đánh giá
những tiêu chí KNS của người học.
Ở Việt Nam dù GD GTS,KNS du nhập vào khá sớm nhưng triết lí cũng như phương
pháp GD GTS, KNS ít nhiều còn lạ lẫm đối với xã hội ta nên chưa đuộc quan tâm đúng mức.
Hơn nữa GD Việt Nam còn kém phát triển. Ngoại trừ rất ít các trung tâm phi chính quy như
Trung tâm ABS Training, công ty Tâm Việt ở Hà Nội, công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt
Nam phối hợp với báo Người Lao Động, Cung văn hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh,
Nhà van hóa Thnah Niên Hồ Chí Minh…..hay một số ít trường giáo dục trẻ khuyết tất có giáo
dục GTS, KNS. Còn lại các trường học phổ thông nhất là các cấp từ trung học cơ sở trở lên
chưa quan tâm nhiều cũng như chưa tạo ra môi trường học tập trang bị đầy đủ GTS, KNS cho
thanh thiếu niên học sinh.
Kể từ năm 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động trong các trường học phổ
thông trên toàn quốc phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm
mang lại cho học sinh...
ĐỀ TÀI
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
PHẦN A. CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
Ngay từ những năm 1960 của thế kỉ XX, tổ chức UNESCO đã vạch ba thành tố của
học vấn đó là: kiến thức, kỹ năng thái độ. Trong đó kỹ năng thái độ đóng vai trò then
chốt. Chính những thía độ tích cực, năng động, dấn thân… những kỹ năng cần thiết trong
học tập làm việc, trong quan hệ giao tiếp, ứng phó trước những thử thách, đòi hỏi của cuộc
sống đã chủ yếu giúp cho người học tự tin để vững bước tới một tương lai định hướng.
Riêng về giáo dục giá trị sống tuy chỉ mới xuất hiện vào những năm 1990 của thế kỉ XX qua
chương trình “giáo dục những giá trị sống” với 12 giá trị cơ bản cần giáo dục cho thế hệ trẻ của
UNICEF song đã nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới.
Do yêu cầu của sự phát triển kinh tế hội xu thế hội nhập cùng phát triển của các
quốc gia nên hệ thống giáo dục củac nước đã đang thay đổi theo định hướng khơi dậy
phát huy tối đa các tiềm năng của người học ,đào tạo một thế hệ năng động sáng tạo, những
năng lực chủ yếu để thích ứng với những thay đổi của hội. Theo đó vấn đề GD GTS, KNS
cho thế hệ trẻ nói chung, cho học sinh trung học nói riêng được đông đảo các nước quan tâm.
Kế hoạch hành động DaKar về giáo dục cho mọi người yêu cầu mỗi quốc gia cần đảm bảo cho
người học tiếp cận chương trình giáo dục KNS phù hợp. Trong giáo dục hiện đại, KNS một
tiêu chí để đánh giá chat lượng GD. Do đó khi đánh giá chất ợng GD phải tính đến đánh giá
những tiêu chí KNS của người học.
Việt Nam GD GTS,KNS du nhập vào khá sớm nhưng triết cũng như phương
pháp GD GTS, KNS ít nhiều còn lạ lẫm đối với hội ta nên chưa đuộc quan tâm đúng mức.
Hơn nữa GD Việt Nam còn kém phát triển. Ngoại trừ rất ít các trung tâm phi chính quy như
Trung tâm ABS Training, công ty Tâm Việt ở Hà Nội, công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt
Nam phối hợp với o Người Lao Động, Cung văn hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh,
Nhà van hóa Thnah Niên Hồ Chí Minh…..hay một số ít trường giáo dục trẻ khuyết tất giáo
dục GTS, KNS. Còn lại các trường học phổ thông nhất các cấp từ trung học sở trở lên
chưa quan tâm nhiều cũng như chưa tạo ra môi trường học tập trang bị đầy đủ GTS, KNS cho
thanh thiếu niên học sinh.
Kể từ năm 2008-2009 Bộ Giáo dục Đào tạo đã phát động trong các trường học ph
thông trên toàn quốc phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm
mang lại cho học sinh cả nước một “môi trường giáo dục an toàn thân thiện, phù hợp với yêu
cầu của dịa phương đáp ng nhu cầu của hội”. Hưởng ứng phong trào này Trung m
Giáo dục môi trường và các vấn đề hội phối hợp với ban Giáo dục dự án phát triển trung
học phổ thông nhanh chóng y dựng kế hoạch tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ triển khai đến
sở một số nội dung thiết thực. Một trong những hoạt động đó chương trình Tập huấn GD
KNS bình đẳng giới được tổ chức tại Nội vào 5 ngày đầu tháng 10/2008 cho các cán bộ
giáo viên cốt cán của một số trường trung học phổ thông 11 tỉnh phía Bắc tham gia. Qua đợt
tập huấn y các giáo viên sẽ biết cách hình thành cho học sinh các kỹ năng bản, giúp các
em hiểu hơn về giới tính cũng như bảo vệ bản thân mình khỏic nguy xâm hại, đồng thời
1
Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay - Người đăng: hanbaoquan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay 9 10 485