Ktl-icon-tai-lieu

GIAO TiẾP THƯƠNG LƯỢNG “TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á "

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

GIAO TiẾP THƯƠNG LƯỢNG

“TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC
NƯỚC ĐÔNG NAM Á”
Nhóm thực hiện:
1. Bùi Thanh Nga
2. Lưu Quế Thanh
3. Nguyễn Thị Thùy Loan
4. Trịnh Minh Thành
5. Nguyễn Văn Trung.
6. Trương Như Hiếu.
7. Nguyễn Văn Thành.
03­10­2010

Văn hóa các nước Đông Nam Á

1

NỘI DUNG
PHẦN I:
1. Tổng quan về ASEAN.
2. Sơ lược đất nước, con người các thành
viên ASEAN.
PHẦN II:
1. Giới thiệu đất nước, con người Thái Lan
qua phong tục, tạp quán, văn hóa, du lịch.
2. Tài liệu tham khảo.

03­10­2010

Văn hóa các nước Đông Nam Á

2

PHẦN I:

TỔNG QUAN VỀ ASEAN

ASEAN (Gọi tắt là ASA) là một liên minh
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc
gia trong khu vực Đông Nam Á bao gồm 11 quốc
gia: Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia,
Lào, Malaysia, Myanma, Philippines, Singapore,
Thái Lan và Việt Nam.
Diện tích khu vực: 4.494.047 km²
Dân số cả khu vực ASEAN : 0,6 tỷ người.

03­10­2010

Văn hóa các nước Đông Nam Á

3

Quốc kỳ

Quốc gia

Thủ đô

Brunei

Bandar Seri
Begawan

Campuchia

Phnom Penh

Indonesia

Jakarta

Lào

Diện tích
(km²)

Dân số
2009

Mật độ
/km2

Tiền tệ

Ngôn ngữ
chính thức

5.765

400.000

65

Đôla

Mã Lai

181.035

13.400.000

78

Riel

Khmer

1.904.569

241 973 879

113

Rupiah

Indo

Vientiane

236.800

6 217 141 s

24

Kíp

Lào

Malaysia

Kuala Lumpur

329.847

23 953 136

72

Ringgit

Mã Lai

Myanmar

Naypyidaw

676.578

42 909 464

81

Kyat

Myanmar

Philippines

Manila

300.000

85 900.000

295

Peso

Anh,
Tagalog

Singapore

Singapore City

707,1

4.839.000

6.619

Đôla

Mã Lai,
Quan thoại,
Anh & Tamil

Thái Lan

Băng Cốc

513.115

65 444 371

126

Baht

Thái

Việt Nam

Hà Nội

331.690

85.846.997

248

VNĐ

Việt

14.874
1 040 880
76.2
Văn hóa các nước Đông Nam Á

Đôla

Bồ Đào Nha,
Tetum 4

Đông Timor
03­10­2010

Dili

ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC
Nằm ở phía Nam Trung Quốc, phía Đông ấn Độ,
phía Bắc nước Úc và chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió
mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh,
mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm.
Hầu hết các nước Đông Nam Á đều có dòng sông
Đông Mê Kông uốn khúc chảy qua (ngoại trừ Brunei,
Đông Timor, Malaysia và Singapore).
Từ sau Thế chiến thứ hai, "Đông Nam Á" xuất hiện
trên bản đồ chính trị thế giới như một khu vực riêng biệt
và có tầm quan trọng đặc biệt.
Ngày 8/8/1967, Bộ Trưởng ngoại giao của 5 nước:
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và Thái Lan
gặp gỡ tại Bangkok Thái Lan ký tuyên bố Bangkok, thành
lập tổ chức Liên minh ASEAN chính ...
03-10-2010
V n hóa các n c ông Nam Áă ướ Đ
1
GIAO Ti P TH NG L NG ƯƠ ƯỢ
GIAO Ti P TH NG L NG ƯƠ ƯỢ
“TÌM HI U V VĂN HÓA CÁC
“TÌM HI U V VĂN HÓA CÁC
N C ĐÔNG NAM ÁƯỚ
N C ĐÔNG NAM ÁƯỚ
Nhóm th c hi n
Nhóm th c hi n
:
:
1
1
.
.
Bùi Thanh Nga
Bùi Thanh Nga
2. L u Qu Thanhư ế
2. L u Qu Thanhư ế
3. Nguy n Th Thùy Loan
3. Nguy n Th Thùy Loan
4. Tr nh Minh Thành
4. Tr nh Minh Thành
5. Nguy n Văn Trung.
5. Nguy n Văn Trung.
6. Tr ng Nh Hi u.ươ ư ế
6. Tr ng Nh Hi u.ươ ư ế
7. Nguy n Văn Thành.
7. Nguy n Văn Thành.
TR NG Đ I H C K THU T CÔNG NGH TP HCMƯỜ
KHOA QU N TR KINH DOANH
GIAO TiẾP THƯƠNG LƯỢNG “TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á " - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIAO TiẾP THƯƠNG LƯỢNG “TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á " - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIAO TiẾP THƯƠNG LƯỢNG “TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á " 9 10 890