Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cơ sở văn hóa việt nam trần ngọc thêm

Được đăng lên bởi le-qtkd-gmail-com
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 28916 lần   |   Lượt tải: 97 lần
TÌM VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA ṾT NAM:
CÁI NHÌN HỆ THỐNG - LOẠI HÌNH
Trần Ngọc Thêm. Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam. - NXB
Tp.HCM, in lần 1-2-3-4: 1996, 1997, 2001, 2004, 2006 (680 tr.).
Bản dịch tiếng Pháp: Tran Ngoc Them. Recherche sur l'identité de
la culture vietnamienne. - Edition The Gioi, in lần 1 (2001), ̀n 2
(2006), 852 p.
Tác giả cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ
thống - loại hình mà tôi đang giới thiệu với các bạn - Tiến sĩ khoa
học Trần Ngọc Thêm - vốn xuất thân là một nhà ngôn ngữ toán rồi
trở thành một chuyên gia ngôn ngữ học nghiên cứu về ngữ pháp -
ngữ nghĩa văn bản. Anh có cái nền của tư duy toán học và thế
mạnh của phương pháp ngôn ngữ học... Nhờ vận dụng nhuần
nhuyễn hệ phương pháp này, Trần Ngọc Thêm đã hoàn thành được
một công trình khảo cứu về văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa
Việt Nam không những có thể dùng để biên soạn giáo trình giảng
dạy ở bậc đại học đại cương mà còn lần đầu tiên cung cấp cho các
nhà nghiên cứu một chuyên khảo toàn diện, có hệ thống.
GS. Phạm Đức Dương
1
giáo trình cơ sở văn hóa việt nam trần ngọc thêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cơ sở văn hóa việt nam trần ngọc thêm - Người đăng: le-qtkd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
giáo trình cơ sở văn hóa việt nam trần ngọc thêm 9 10 461