Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Mỹ học

Được đăng lên bởi Giang Nghốc Nghếch
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1835 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I/ Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu Mỹ học?
1. Cơ sở thực tiễn và căn cứ lý luận để xác lập đối tượng môn học:
a. Cơ sở thực tiễn:
- Cái đẹp mang lại sự hài lòng, dễ chịu cho con người, đó là những hiện tượng có kết
cấu hài hoà, hợp lý.
--> Nhìn vào lịch sử và quá trình hình thành công cụ lao động, vật dụng sinh hoạt
cũng như phong thái giao tiếp, con người luôn hướng tới cái đẹp, ngày càng hoàn
thiện, hoàn mỹ hơn.
--> Mong muốn về một thế giới hoàn thiện, hoàn mỹ trở thành xu hướng chủ đạo
trong lịch sử tiến hoá của nhân loại.
b. Căn cứ lý luận:
C. Mác trong “Bản thảo kinh tế triết học” (1844) đã so sánh sự sản xuất của người
và vật:
Vật
+ Sản xuất phiến diện.
+ Sản xuất khi có nhu cầu thể xác trực tiếp.
+ Sản phẩm gắn liền với thể xác của vật.
+ Sản xuất theo thước đo giống loài của nó.
Người
+ Sản xuất toàn diện --> tạo nên cả thế giới.
+ Sản xuất khi không có nhu cầu.
+ Con người đối diện tự do với sản phẩm.
+ Sản xuất theo thước đo của bất cứ giống loài nào.
--> Con người luôn nhào nặn vật chất theo “quy luật của cái đẹp”, là thước đo phẩm
chất NGƯỜI của con người.
- Con người càng hướng tới cái đẹp nhiều bao nhiêu thì con người càng rời xa bản
năng bấy nhiêu
--> Năng lực bản chất NGƯỜI là nhào nặn, là biến cả thế giới theo quy luật.
2. Quá trình xác lập đối tượng nghiên cứu:
a. Người đầu tiên đặt ra yêu cầu khái quát về Mỹ học là Platông (427 - 347 TCN)
b. Baumgacten - nhà triết học, mỹ học Đức:
- Ông là người đầu tiên xác lập mỹ học như một khoa học độc lập.
- Năm 1750, ông viết cuốn sách “Aesthétik” nhằm khẳng định mỹ học là một trong
hai khoa học nghiên cứu hoạt động nhận thức của con người. Nếu logic học quan
tâm đến các quy luật của nhận thức lý tính, dựa vào tư duy để tìm kiếm chân lý
thì mỹ học tiếp cận mảng nhận thức cảm tính, dựa vào tình cảm để chiếm lĩnh
cái đẹp.
c. Ba đại diện ưu tú nhất của Mỹ học cận đại:
- Canter (1724 - 1804): Là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm, ông thiên về
trường phái duy tâm chủ quan. Ông cho rằng mỹ học nghiên cứu cảm quan về
cái đẹp.
- Hêghen (1770 - 1831): Là đại diện cho trường phái duy tâm khách quan - duy
tâm biện chứng. Ông cho rằng mỹ học là khoa học về nghệ thuật - 1 hình thức

tồn tại của ý niệm tuyệt đối
- Tsécnưsépxki (1828 - 1889): Nhà triết học, mỹ học Nga. Ông cho rằng mỹ học
là khoa học về cái đẹp trong cuộc sống.
d. Mỹ học thế kỷ XX: Có tính chất tổng hợp, đa chiều.
3. Quan điểm của Mỹ học Mác - Lênin:
a. Quy luật cơ bản và phổ quát nhất của đời sống thẩm mỹ:
- Là ...
I/ Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu Mỹ học?
1. Cơ sở thực tiễn và căn cứ lý luận để xác lập đối tượng môn học:
a. Cơ sở thực tiễn:
- Cái đẹp mang lại sự hài lòng, dễ chịu cho con người, đó là những hiện tượng có kết
cấu hài hoà, hợp lý.
--> Nhìn vào lịch sử và quá trình hình thành công cụ lao động, vật dụng sinh hoạt
cũng như phong thái giao tiếp, con người luôn hướng tới cái đẹp, ngày càng hoàn
thiện, hoàn mỹ hơn.
--> Mong muốn về một thế giới hoàn thiện, hoàn mỹ trở thành xu hướng chủ đạo
trong lịch sử tiến hoá của nhân loại.
b. Căn cứ lý luận:
C. Mác trong “Bản thảo kinh tế triết học” (1844) đã so sánh sự sản xuất của người
và vật:
Vật
+ Sản xuất phiến diện.
+ Sản xuất khi có nhu cầu thể xác trực tiếp.
+ Sản phẩm gắn liền với thể xác của vật.
+ Sản xuất theo thước đo giống loài của nó.
Người
+ Sản xuất toàn diện --> tạo nên cả thế giới.
+ Sản xuất khi không có nhu cầu.
+ Con người đối diện tự do với sản phẩm.
+ Sản xuất theo thước đo của bất cứ giống loài nào.
--> Con người luôn nhào nặn vật chất theo “quy luật của cái đẹp”, là thước đo phẩm
chất NGƯỜI của con người.
- Con người càng hướng tới cái đẹp nhiều bao nhiêu thì con người càng rời xa bản
năng bấy nhiêu
--> Năng lực bản chất NGƯỜI là nhào nặn, là biến cả thế giới theo quy luật.
2. Quá trình xác lập đối tượng nghiên cứu:
a. Người đầu tiên đặt ra yêu cầu khái quát về Mỹ học là Platông (427 - 347 TCN)
b. Baumgacten - nhà triết học, mỹ học Đức:
- Ông là người đầu tiên xác lập mỹ học như một khoa học độc lập.
- Năm 1750, ông viết cuốn sách Aesthétik” nhằm khẳng định mỹ học là một trong
hai khoa học nghiên cứu hoạt động nhận thức của con người. Nếu logic học quan
tâm đến các quy luật của nhận thức lý tính, dựa vào tư duy để tìm kiếm chân lý
thì mỹ học tiếp cận mảng nhận thức cảm tính, dựa vào tình cảm để chiếm lĩnh
cái đẹp.
c. Ba đại diện ưu tú nhất của Mỹ học cận đại:
- Canter (1724 - 1804): người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm, ông thiên về
trường phái duy tâm chủ quan. Ông cho rằng mỹ học nghiên cứu cảm quan về
cái đẹp.
- Hêghen (1770 - 1831): đại diện cho trường phái duy tâm khách quan - duy
tâm biện chứng. Ông cho rằng mỹ học là khoa học về nghệ thuật - 1 hình thức
Giáo trình Mỹ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Mỹ học - Người đăng: Giang Nghốc Nghếch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo trình Mỹ học 9 10 929