Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH ÔTÔ MÁY KÉO VÀ XE CHUYÊN DỤNG

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 351 trang   |   Lượt xem: 5058 lần   |   Lượt tải: 25 lần
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

PGS.TS. NGUYỄN NGỌC QUẾ

GIÁO TRÌNH

ÔTÔ MÁY KÉO
VÀ XE CHUYÊN DỤNG

HÀ NỘI 2007

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình ô Tô máy kéo và Xe chuyên dụng …………………………..

3

Lời nói đầu
Trong quá trình hiện đại hóa nông lâm nghiệp và công nghiệp nông thôn, việc sử dụng
ôtô, máy kéo và xe chuyên dụng ngày càng trở nên phổ biến. Phần lớn các công việc nặng
nhọc trong nông lâm nghiệp, trong xây dựng cơ bản, thủy lợi, giao thông vận tải… đã được
thực hiện nhờ máy kéo, xe chuyên dụng và ôtô.
Ôtô máy kéo và xe chuyên dụng là các xe tự hành, dựa vào tính chất công việc mà
chúng phải hoàn thành cũng như để nâng cao tính năng kinh tế và hiệu quả làm việc, các loại
xe này được thiết kế chế tạo với những đặc điểm khác nhau. Công dụng chung của ôtô là dùng
để vận chuyển hàng hóa hay hành khách trên đường giao thông, tuy vậy không phải một ôtô
cụ thể nào cũng có thể hoàn thành việc vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau mà đều cho
hiệu quả kinh tế như nhau, tương tự như vậy chúng ta không thể chế tạo ra một loại máy kéo
hay một xe chuyên dụng nào đó mà có thể hoàn thành tất cả các dạng công việc với cùng một
hiệu quả kinh tế. Vì những lý do đó ôtô máy kéo và xe chuyên dụng được chế tạo thành nhiều
loại theo cỡ công suất, theo tải trọng và theo công dụng riêng. Do tính chất công việc trong
nông, lâm, công nghiệp và giao thông vận tải rất đa dạng nên chủng loại cũng như kết cấu ôtô,
máy kéo và xe chuyên dụng hiện nay rất phong phú.
Với sự phát triển của khoa học công nghệ, của tin học, kỹ thuật điện tử và điều khiển
tự động… kết cấu của các hệ thống và bộ phận máy trong ôtô máy kéo và xe chuyên dụng
ngày càng được cải tiến và hoàn thiện. Các xe thế hệ sau luôn có các bộ phận, hệ thống được
cải tiến so với thế hệ trước. Hiện nay ngành công nghiệp chế tạo ôtô máy kéo, đặc biệt là ôtô
và xe chuyên dụng đã có những bước tiến vượt bậc so với hai ba thập niên trước đây, hầu hết
các hệ thống và cơ cấu trong ôtô máy kéo và xe chuyên dụng đã được cải tiến, nhiều bộ phận
máy đã được điều khiển điện tử ở mức độ khác nhau. Khi biên soạn tài liệu này tác giả đã cố
gắng giới thiệu nguyên lý kết cấu của ôtô máy kéo và xe chuyên dụng từ đơn giản, truyền
thống đến hoàn thiện hiện đại, tuy nhiên đối tượng của môn học là kết cấu ôtô máy kéo và xe
chuyên dụng lại luôn luôn được đổi mới theo hướng hoàn thiện hơn, những tiến bộ kỹ thuật
đạt được trong kết cấu ôtô máy kéo và xe chuyên dụng hiện nay sẽ được cải tiến trong tương
lai, chín...
bánh ch động hay bánh sao ca di xích, nh h thng di động, chúng có th chuyn động,
và hoàn thành các công vic khác nhau.
Hin nay trên ôtô máy kéo và xe chuyên dng, ngun năng lượng ch yếu là động cơ
đốt trong dùng nhiên liu hóa thch, trong mt tương lai gn s"các ngun nhiên liu
sch" thay thế như nhiên liu phân ly hydrô t kim loi hoc thm chí ngay t nước, nhiên
liu có ngun gc t du động th
c thc vt v.v...khi đó s làm thay đổi nguyên lý cu to và
làm vic ca động cơ đốt trong, và tt nhiên s làm cho h thng truyn lc cũng như kết cu
chung ca ôtô máy kéo thay đổi theo, nhng vn đề v động cơ đốt trong được trình bày trong
giáo trình riêng, vì vy trong tài liu này ch đề cp ti nhng h thng, các cơ cu và thiết b,
nh công dng và ch
c năng ca các h thng, cơ cu và thiết b đó ngun năng lượng t
động cơ được s dng để hoàn thành các chc năng ca ôtô, máy kéo và xe chuyên dng.
Khi biên son giáo trình này tác gi đã c gng b trí các chương, các mc theo mt
trình t k c theo không gian đường truyn mômen t động cơ đến bánh ch động ca ôtô
máy kéo, cũng như theo ch
c năng h thng s dng chung cho các loi xe, như ly hp, hp
s, truyn lc chính, h thng điu khin, h thng di động… Đối vi các h thng hoc cơ
cu, mà nhng h thng này ch máy kéo hoc xe chuyên dng, ví d h thng treo máy
công tác, h thng di động xích, các trang b làm vic v.v.. s được b trí trong các chương
phía cu
i giáo trình.
Các xe chuyên dng hin nay có rt nhiu chng loi, giáo trình này được biên son
cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông lâm nghip, nên ni dung ch gii hn mt s chng
loi xe chuyên dng ch yếu đang s dng để hoàn thành các công vic liên quan trc tiếp
đến nông lâm nghip, và công nghip nông thôn. Vì các xe chuyên dng thc cht là các máy
kéo hoc ôtô được trang b các thiết b và máy công tác chuyên dùng, nên chúng được phân
loi theo dng công vic mà chúng thc hin. Trong chương v
xe chuyên dng ch đề cp
đến sơ đồ truyn lc ca h thng và nguyên lý cu to, làm vic ca máy công tác.
Do đối tượng tìm hiu ca môn hc là khá rng, s đa dng v chng loi cũng như
kết cu c th ca ôtô máy kéo và xe chuyên dng rt phong phú, nên cun sách này ch gii
thiu được mt s nguyên lý cu to và làm vic thường g
p ca các h thng và cơ cu trên
ôtô máy kéo, để minh ha cho nguyên lý kết cu và làm vic ca mt s h thng, trong tài
liu có dn chng cu to c th ca mt s cơ cu mang tính cht minh ha.
Để hoàn thin giáo trình này, tác gi xin cám ơn s giúp đỡ ca tp th cán b ging
dy B môn K thut Động lc, Khoa Cơ-Đi
n, Trường Đại hc Nông nghip I, Hà Ni v
nhng góp ý cũng như giúp đỡ tìm kiếm tài liu tham kho.
Ôtô máy kéo và xe chuyên dng được chế to bi nhiu hãng khác nhau, cách phân
loi, đặt tên v.v.. ph thuc theo nhng quan đim riêng, ngoài ra do s phong phú v kết cu
và chng loi như trình bày trên đây nên cun sách chc chn không tránh khi các thiếu sót,
tác gi trân trng cám ơn các ý kiến đóng góp ca độc gi. M
i góp ý nhn xét xin gi cho tác
gi theo địa ch: Bn K thut Động lc, Khoa Cơ đin, Trường Đại hc Nông nghip, Hà
Ni. Hoc địa ch E-mail: ngngocquehau1@yahoo.com
Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni – Giáo trình ô Tô máy kéo và Xe chuyên dng …………………………..
5
GIÁO TRÌNH ÔTÔ MÁY KÉO VÀ XE CHUYÊN DỤNG - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH ÔTÔ MÁY KÉO VÀ XE CHUYÊN DỤNG - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
351 Vietnamese
GIÁO TRÌNH ÔTÔ MÁY KÉO VÀ XE CHUYÊN DỤNG 9 10 667