Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục

Được đăng lên bởi ho-xuan-truong-cute-gmail-com
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Thông tư Liên tịch số 24/2002/TTLT–BGD&ĐT–BTCCBCP ngày 29/4/2002 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xét tuyển dụng
công chức, giáo viên phổ thông, mầm non đã qui định từ năm 2002 trở đi:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường (khoa) sư phạm, đưa nội dung kiến thức quản
lí hành chính Nhà nước, quản lí ngành và những nội dung liên quan đến công chức ngành giáo dục và
đào tạo thành một học phần của chương trình đào tạo giáo viên, học phần này có giá trị như các học
phần khác, là điều kiện để các trường làm căn cứ xét duyệt và cấp bằng tốt nghiệp sư phạm.
2. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết
định việc tuyển dụng giáo viên phổ thông, mầm non theo hai hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển.
3. Trong trường hợp thi tuyển thì không thực hiện việc thi lại các nội dung, kiến thức quản lí
hành chính Nhà nước, quản lí ngành và những nội dung liên quan đến công chức ngành giáo dục và
đào tạo đối với những người dự tuyển, đã hoàn thành học phần này trong các trường (khoa) sư phạm
mà chỉ tổ chức thi về khả năng giảng dạy của người dự tuyển.
Thực hiện Thông tư Liên tịch nói trên, ngày 22 tháng 7 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã ban hành Chương trình Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo
theo Quyết định số 38/2002/QĐ–BGD&ĐT.
Học phần này có 2 đơn vị học trình gồm 5 chương:
– Các chương I, II, III: Quy định những nội dung áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo giáo viên.
– Chương IV: Quy định các trường (khoa) sư phạm căn cứ vào yêu cầu hệ đào tạo của mình để
cụ thể hoá nội dung giảng dạy cho phù hợp.
– Chương V: Quy định nội dung giảng dạy căn cứ vào tình hình thực tiễn giáo dục ở mỗi địa
phương.
Để có tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên các trường sư
phạm, Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức biên soạn giáo trình:
Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo theo chương trình nói trên.
Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ rộng rãi các đối tượng của tất cả các hệ đào tạo từ
mầm non, tiểu học đến phổ thông trung học, nên đã cố gắng phản ánh tối đa nội dung và yêu cầu của
các hệ đào tạo trong phạm vi thực tế giáo dục của cả nước.
Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sai sót, mong được độc giả góp ý kiến để
giáo trình ngày một hoàn chỉnh hơn.
PGS. TS Phạm Viết Vượng
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm
Trường Đại ...
LỜI NÓI ĐẦU
Thông Liên tịch số 24/2002/TTLT–BGD&ĐT–BTCCBCP ngày 29/4/2002 của Bộ Giáo dục
Đào tạo Ban Tổ chức n b Chính phủ (nay Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xét tuyển dụng
công chức, giáo viên phổ thông, mầm non đã qui định từ năm 2002 trở đi:
1. Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các trường (khoa) phạm, đưa nội dung kiến thức quản
hành chính Nhà nước, quản lí ngành những nội dung liên quan đến công chức ngành giáo dục
đào tạo thành một học phần của chương trình đào tạo giáo viên, học phần này giá trị như các học
phần khác, là điều kiện để các trường làm căn cứ xét duyệt và cấp bằng tốt nghiệp sư phạm.
2. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết
định việc tuyển dụng giáo viên phổ thông, mầm non theo hai hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển.
3. Trong trường hợp thi tuyển thì không thực hiện việc thi lại các nội dung, kiến thức quản
hành chính Nhà nước, quản ngành những nội dung liên quan đến công chức ngành giáo dục
đào tạo đối với những người dự tuyển, đã hoàn thành học phần này trongc trường (khoa) phạm
mà chỉ tổ chức thi về khả năng giảng dạy của người dự tuyển.
Thực hiện Thông Liên tịch nói trên, ngày 22 tháng 7 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Đào tạo đã ban hành Chương trình Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo
theo Quyết định số 38/2002/QĐ–BGD&ĐT.
Học phần này có 2 đơn vị học trình gồm 5 chương:
– Các chương I, II, III: Quy định những nội dung áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo giáo viên.
Chương IV: Quy địnhc trường (khoa) phạm căn cứ vào yêu cầu hệ đào tạo của mình để
cụ thể hoá nội dung giảng dạy cho phù hợp.
Chương V: Quy định nội dung giảng dạy căn cứ vào tình hình thực tiễn giáo dục mỗi địa
phương.
Để tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy học tập của cán bộ sinh viên các trường
phạm, Viện Nghiên cứu phạm Trường Đại học phạm Nội tổ chức biên soạn giáo trình:
Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo theo chương trình nói trên.
Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ rộng rãi các đối tượng của tất cả các h đào tạo từ
mầm non, tiểu học đến phổ thông trung học, nên đã cố gắng phản ánh tối đa nội dung yêu cầu của
các hệ đào tạo trong phạm vi thực tế giáo dục của cả nước.
Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sai sót, mong được độc giả góp ý kiến để
giáo trình ngày một hoàn chỉnh hơn.
PGS. TS Phạm Viết Vượng
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Giáo trình quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục - Người đăng: ho-xuan-truong-cute-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Giáo trình quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục 9 10 452