Ktl-icon-tai-lieu

giáo trính sketchup

Được đăng lên bởi Đinh Quyền
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2110 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương II

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương II. Vẽ hình học: Đường thẳng, hình chữ
nhật, đa giác và hình tròn

16

Chương II

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Bắt đầu
Ghi nhớ rằng những gì bạn đã học về các cạnh và bề mặt trong chương trước áp dụng ở
đây. Trong đó, điều quan trọng để đảm bảo rằng bạn không thể vẽ bất kỳ cạnh nào bên trên bất
kỳ cạnh khác.

Vẽ đường thẳng bằng công cụ Line -lệnh tắt “L”
Đây là cách sử dụng công cụ Line để vẽ một cạnh cụ thể:
1. Nhấp vào nút Start Using SketchUp trong cửa sổ Welcome to SketchUp .
2. Nhấp vào hình người xuất hiện trong các mẫu Engineering –Feet mà chúng ta
chọn là mặc định, chọn nó và bấm phím Del để xóa nó.
3. Nhấp vào công cụ Line trên thanh công cụ.
4. Di chuyển chuột đến điểm bắt đầu của các cạnh mới mà bạn đang định vẽ.
5. Nhấn nút chuột trái chuột. Làm như vậy để neo một đầu cạnh bạn đang vẽ tại vị
trí đó.
6. Giữ và kéo chuột đến điểm kết thúc của cạnh mới mà bạn đang vẽ.
Khi bạn làm thế, xuất hiện một đường thẳng duỗi dài từ điểm neo đầu tiên đến vị trí
hiện tại của chuột.
MẸO: Song song với trục
Khi bạn đang vẽ một đường song song với một trục, đường sẽ thay đổi màu sắc cho phù
hợp ( màu đỏ = trục x, màu xanh lá cây = trục y, màu xanh da trời= trục z ). Ngoài ra,
một Tooltip sẽ xuất hiện tại vị trí con trỏ chuột. Thông báo khi bạn vẽ đường thẳng này sẽ
song song với một trục nào đó để thuận tiện cho bạn. Và nếu bạn không muốn nó song
song với trục đó, chỉ cần giữ và kéo chuột sang hướng khác cho đến khi đường thẳng này
song song với trục mà bạn muốn. Khi đường thẳng bạn vẽ song song với một đoạn thẳng
bất kỳ đã vẽ trước đó thì nó sẽ có màu tím. Bạn có thể cố định trục mà bạn muốn vẽ đường
thẳng đó song song với nó bằng cách sử dụng phím mũi tên sang phải để vẽ song song với
trục x, phím mũi tên sang trái để vẽ song song với trục y, mũi tên lên xuống để song song
với trục z.
7. Nhả chuột. Khi bạn thực hiện xong, một đoạn thẳng xuất hiện từ điểm neo đầu tiên
đến vị trí hiện tại của chuột, như thể hiện trong hình 2.1.

Hình 2.1: Một cạnh mới

17

Chương II

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Vẽ hình gồm nhiều đoạn thẳng liên tiếp
Bạn thường không vẽ chỉ là một cạnh duy nhất khi bạn đang sử dụng SketchUp, thay
vào đó, bạn vẽ nhiều cạnh liên tiếp với nhau.
Nó không khó để vẽ một cạnh mới liên kết với một cạnh có trong SketchUp. Khi bạn
vẽ các cạnh mới và cách tiếp cận nó tới bất kỳ cạnh hiện có, bạn sẽ thấy một hình vuông
màu đỏ xuất hiện trên các cạnh đã có khi công cụ Line đang ở trên cạnh đó. Điều đ...
Chương II SketchUp by Kienking@Gmail.com
16
Chương II. V hình hc: Đưng thng, hình ch
nht, đa gc và hình tròn
giáo trính sketchup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trính sketchup - Người đăng: Đinh Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
giáo trính sketchup 9 10 738