Ktl-icon-tai-lieu

giáo trính sketchup

Được đăng lên bởi Đinh Quyền
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1920 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương III

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương III. Vẽ hình học: Cung tròn, vẽ tự do, chèn
văn bản và văn bản 3D

27

Chương III

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Cung tròn Arc, vẽ tự do-Freehand, và chèn văn bản-Text
Có rất nhiều thứ để xem xét ở đây, đặc biệt với vòng cung arc, bởi vì nó là một yếu
tố thường được sử dụng để vẽ đường vòng trong các mô hình. Vẽ tự do cũng rất tuyệt vời,
nhưng có một chút khó kiểm soát bởi vì bạn vẽ với con chuột. Cuối cùng, chúng tôi sẽ
xem làm thế nào để thể hiện các văn bản Text trong cả hai môi trường 2D và 3D.
Bây giờ là bắt đầu với cung tròn.

Vẽ cung tròn bằng công cụ Arc-Lệnh tắt “A”
Vẽ cung tròn là một quá trình gồm ba bước trong SketchUp, bạn click vào một điểm
neo, kích vào một điểm khác, và sau đó kéo nó vào vị trí ( SketchUp sẽ bẻ cong nó như là
bạn kéo ).
MẸO: Một cung tròn trong SketchUp có 12 cạnh
Theo mặc định trong SketchUp thì vòng tròn được tạo thành bởi 24 cạnh, cung tròn
được tạo thành từ 12 phân đoạn. Nếu bạn đang vẽ một cung tròn lớn, bạn có thể nhìn thấy
các các cạnh của nó thực sự là các đoạn thẳng. Để khắc phục điều đó, bạn có thể thiết lập
số lượng các cạnh trong một cung. Chúng tôi sẽ xem như thế nào trong mục " Thiết lập số
lượng các phân đoạn của cung tròn" ở phần sau.
Bây giờ, Chúng ta hãy xem làm thế nào để tạo ra được cung tròn.
1. Nhấp vào nút Start Using SketchUp và xóa đi hình người xuất hiện trong mẫu
Engineering –Feet.
2. Nhấp vào công cụ Arc trên thanh công cụ ( thể hiện trong hình 3.1).
Công cụ Arc

Hình 3.1: Công cụ Arc và một cung tròn
3. Di chuyển chuột đến điểm bắt đầu của cung tròn mới mà bạn dự định để vẽ và
nhấn chuột. Khi bạn làm thế thì bạn đã neo một điểm đầu của cung tròn mà bạn đang vẽ
tại vị trí đó.
4. Di chuyển chuột đến điểm cuối còn lại của cung tròn mà bạn đang vẽ và nhấn
chuột. Hoặc bạn có thể nhập chiểu dài của hai điểm đầu và cuối của cung như khi bạn sử
dụng công cụ Line. Và khi bạn làm thế thì một đường thẳng xuất hiện từ điểm neo đầu tiên
đến vị trí hiện tại của chuột.
5. Trượt con trỏ chuột chuột dọc theo đường thẳng nằm giữa hai điểm đầu cuối vừa
tạo (nó vuông góc với đường thẳng nối hai điểm đầu và cuối của cung tròn), và khi bạn di
chuyển chuột thì một cung tròn sẽ xuất hiện từ điểm neo đầu tiên đến vị trí hiện tại của
chuột. Đỉnh của cung tròn nằm trên đường thẳng nằm giữa hai điểm neo cung tròn.
28

Chương III

SketchUp by Kienking@Gmail.com

MẸO: Định hướng cung tròn tới mặt phẳng cần vẽ
Lưu ý rằng khi bạn căng cung tròn, SketchUp sẽ định hướng nó t...
Chương III SketchUp by Kienking@Gmail.com
27
Chương III. V nh hc: Cung tròn, v t do, chèn
văn bn và văn bn 3D
giáo trính sketchup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trính sketchup - Người đăng: Đinh Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
giáo trính sketchup 9 10 710