Ktl-icon-tai-lieu

giáo trính sketchup

Được đăng lên bởi Đinh Quyền
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương IV

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương IV. Tạo mô hình 3D

40

Chương IV

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Bạn sẽ thấy dễ dàng là để tạo ra các mô hình 3D trong SketchUp. Mạc dù, bạn có thể
nghĩ rằng bạn chỉ cần mỗi việc vẽ cạnh thì sẽ tạo ra một mô hình 3D, đó là không đúng sự
thật - SketchUp hoạt động một cách rất thông minh để cung cấp cho bạn các khả năng 3D.
Tất cả bạn cần làm là để vẽ một bề mặt 2D ( và nhớ rằng, các bề mặt như vậy có thể
nằm trong bất kỳ mặt phẳng nào đó). Sau đó, bạn sử dụng một trong các công cụ 3D của
SketchUp, như công cụ Push/Pull, kéo nó tạo thành mô hình 3D. Ví dụ, khi bạn kéo một
một hình chữ nhật thì nó sẽ trở thành một khối lập phương.
Công cụ Push/Pull hoạt động trên bất kỳ bề mặt đó miễn là nó nằm trong một mặt
phẳng, và là công cụ 3D chính trong SketchUp. Công cụ này cho phép bạn đẩy, kéo các bề
mặt thành mô hình 3D một cách khá ấn tượng. Nhưng các công cụ khác trong SketchUp có
khả năng 3D tốt, như công cụ Move, mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây.
Tất nhiên, bạn có thể sử dụng công cụ Move để di chuyển đối tượng đi xung quanh.
Nhưng khi, đầu tiên bạn sử dụng công cụ Select để chọn một cạnh của một bề mặt của hình
lập phương, sau đó bạn sử dụng công cụ Move để kéo cạnh đó ra thì các bề mặt liên quan
đến cạnh đó được kéo ra theo, trong khi các bề mặt đó vẫn đang được neo trên các cạnh đối
diện.
Chúng ta sẽ tìm hiểu cả hai công cụ Push/Pull và Move trong chương này, cùng với
một số công cụ phụ trợ, như công cụ Select và công cụ xóa Eraser.
Hãy bắt đầu ngay lập tức với các công cụ Push/Pull.

Kéo đối tượng thành mô hình 3D bằng lệnh Push/Pull- lệnh
tắt là P.
Bạn cần bắt đầu với một hình học cơ bản hoặc các bề mặt. Đối với chương này chúng
ta sẽ sử dụng một hình đơn giản là một hình chữ nhật để thự hiện.
Sử dụng công cụ Rectangle để tạo ra một hình chữ nhật tương tự như những gì bạn
nhìn thấy trong Hình 4.1.

Hình 4.1: Một hình chữ nhật
Bây giờ, những gì bạn thực sự muốn là tạo một khối lập phương từ việc biến đổi một
hình chữ nhật, để làm điều đó chúng ta sẽ sử dụng công cụ Push/Pull như trong hình 4.2.
Khi bạn sử dụng công cụ Push/Pull ( xem trong hình 4.2), bạn thực sự kéo một hình
chữ nhật thành một hình 3D. Công cụ này là công cụ trọng tâm mà SketchUp cung cấp cho
bạn, và nó thật sự là công cụ quan trọng để tìm hiểu.
Đây là cách sử dụng công cụ Push/Pull để tạo thành mô hình 3D trong SketchUp.
1. Nhấp vào nút Start Using SketchUp và xóa đi hình người xuất hiện trong mẫu
Engineering –Feet.
41

Chương IV

SketchUp...
Chương IV SketchUp by Kienking@Gmail.com
40
Chương IV. To hình 3D
giáo trính sketchup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trính sketchup - Người đăng: Đinh Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
giáo trính sketchup 9 10 925