Ktl-icon-tai-lieu

giáo trính sketchup

Được đăng lên bởi Đinh Quyền
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương IX

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương IX. Ghi kích thước, đo góc và tạo mặt cắt
ngang của mô hình

110

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương IX

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét ba công cụ quan trọng của SketchUp- Công
cụ ghi kích thước-Dimention, công cụ đo góc-Protractor, và công cụ cắt-Section.
Các công cụ Dimention cho phép bạn hiển thị các kích thước của các đối tượng
trong mô hình của bạn, như bạn có thể nhìn thấy trong hình 9.1.

Hình 9.1: Thể hiện kích thước của hình
Các công cụ ghi kích thước Dimention là một công cụ tuyệt vời khi bạn đang tạo ra
các bản vẽ quy hoạch, chẳng hạn như quy hoạch kiến trúc, và cần phải chỉ ra các kích thước.
Các công cụ đo góc Protractor cho phép bạn đo các góc khác với công cụ Tap
Measure ( xem chương 8 ) chỉ cho phép bạn đo chiều dài các cạnh. Bạn sử dụng công cụ
Protractor để đo góc hoặc tạo đường dẫn hướng theo góc cụ thể. Đó là hữu ích nếu bạn có
các đối tượng trong bản vẽ của bạn mà đối tượng đó cần phải tạo một góc chính xác tới các
đối tượng khác, như độ dốc của mái nhà đối với phần còn lại của ngôi nhà.
Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét công cụ cắt Section. Công cụ này cho phép bạn tạo
mặt cắt cho phép thấy rõ cấu trúc bên trong các mô hình của bạn. Bằng cách này, các mô
hình phức tạp có thể được thực hiện rõ ràng hơn bằng cách cắt ngang mô hình và làm cho
bạn nhìn thấy được bên trong của phần mô hình còn lại.
Tất cả điều này sẽ được thực hiện trong chương này.

Ghi kích thước dài
Công cụ Dimension cho phép bạn đo và thêm nhãn ghi kích thước trên đối tượng để
thể hiện kích thước của nó. Đó là đặc biệt hữu ích khi bạn đang vẽ bản vẽ quy hoạch mà các
số đo kích thước là quan trọng, chẳng hạn như bản vẽ quy hoạch kiến trúc sẽ được sử dụng
trong xây dựng thực tế.
Đối với các ví dụ trong chương này, chúng ta lại sẽ sử dụng mẫu Engineering-Metes
mà chúng ta đã sử dụng trước đây.
Đây là cách sử dụng công cụ Dimension để đo và ghi kích thước một khối lập
phương:
1. Nhấp vào Start Using SketchUp.
2. Chọn công cụ Rectangle và vẽ một hình chữ nhật nằm ngang.
3. Chọn công cụ Push/Pull trên thanh công cụ và kéo hình chữ nhật lên thành một
khối lập phương.
4. Chọn Toolbars từ menu View. Điều này mở ra một menu phụ.
5. Chọn mục Large Tool Set từ menu phụ. Điều này mở ra thanh công mở rộng.
6. Chọn công cụ Dimension trên thanh công cụ ( như trong hình 9.2 ).
111

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương IX
Công cụ Dimention

Hình 9.2: Ghi kích thước của một cạnh bằng công cụ Dimention
7. Nhấp vào một cạnh của ...
Chương IX SketchUp by Kienking@Gmail.com
110
Chương IX. Ghi ch tc, đo góc và to mt ct
ngang ca nh
giáo trính sketchup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trính sketchup - Người đăng: Đinh Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
giáo trính sketchup 9 10 203