Ktl-icon-tai-lieu

giáo trính sketchup

Được đăng lên bởi Đinh Quyền
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2184 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương V

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương V. Tạo Component và nhóm

55

Chương V

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng các hình dạng chúng ta đã vẽ trong những bài
học trước và bắt đầu tập hợp chúng thành các nhóm hoặc các thành phần để cho chúng ta
tác động lên tất cả chúng cùng với nhau.
Ví dụ, giả sử rằng bạn đã vẽ một chiếc xe với tất cả các bề mặt bạn cấu thành nên nó.
Nhưng sau đó bạn thấy rằng khi bạn muốn di chuyển hoặc copy, xoay hoặc thậm chí tăng
kích cở của các mô hình, bạn phải chọn tất cả các bề mặt riêng rẽ của nó để cho chúng ta
tác động lên tất cả chúng cùng với nhau.
Nó sẽ không được dễ dàng hơn để cho SketchUp hiểu rằng nó có nghĩa vụ phải xem
xét tất cả các bề mặt của chiếc xe là giống như một tổ hợp, và áp dụng tất cả các hành động
lên trên tất cả các bề mặt trong tổ hợp đó cùng một lúc?
Đó là những gì mà nhóm-Group và các thành phần-Component sẽ làm được tất các
việc trên. Khi bạn có các hình hoặc các đối tượng và tập hợp chúng lại thành một nhómGroup hay một thành phần-Componet, bạn có thể sử dụng tập hợp các hình dạng, các đối
tượng đó như một đối tượng, sao chép tất cả cùng một lúc, hoặc di chuyển, xoay nó.
Chú ý: Có gì khác biệt giữa các Group và Component?
Khi bạn chỉnh sửa một Component, tất cả các bản sao của Component sẽ được chỉnh
sửa cùng nhau, nhưng nó lại không đúng với trường hợp Group.

Sử dụng phương thức dính hình
Chúng ta sẽ bắt đầu chương này với một thảo luận về cách xử lý thô sơ ban đầu mặc
định của SketchUp về việc tập hợp các đối tượng, sử dụng một phương thức có tên gọi là
dính hình.
Khi bạn mang lại hai đối tượng đến bên cạnh nhau, họ có thể " bám chặt vào nhau "
và trở thành một đối tượng. Đó là một phần của một hình thái thô sơ trong việc tạo ra các
nhóm trong SketchUp. Bởi vì dính hình là một phần chức năng của SketchUp, và bởi vì nó
là tất cả các đối tượng liên kết vào một, chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức dán hình ở đây.
Để có được một khái niệm về cách thức hoạt động như thế nào của phương thức dính
hình, thực hiện theo các bước sau:
1. Nhấp vào nút Start Using SketchUp và xóa đi hình người xuất hiện trong mẫu
Engineering –Feet.
2. Nhấp vào nút Start Using SketchUp.
3. Chọn công cụ Rectangle.
4. Vẽ một hình chữ nhật nằm ngang.
5. Chọn công cụ Push/Pull trên thanh công cụ.
6. Kéo hình chữ nhật lên thành một khối lập phương.
7. Tạo một khối lập phương thứ hai, cũng giống như cách bạn đã làm với khối lập
phương đầu tiên.
8. Chọn công cụ Select trên thanh công cụ.
9. Vẽ ...
Chương V SketchUp by Kienking@Gmail.com
55
Chương V. To Component và nm
giáo trính sketchup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trính sketchup - Người đăng: Đinh Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
giáo trính sketchup 9 10 385