Ktl-icon-tai-lieu

giáo trính sketchup

Được đăng lên bởi Đinh Quyền
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2071 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương VIII

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương VIII. X-Ray đối tượng, tạo đường dẫn
hướng và Offset

97

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương VIII

Khi bạn x-ray các bề mặt, bạn có thể xem những gì đằng sau chúng. Đó là tuyệt vời
khi mô hình của bạn ngày càng rối rắm, phức tạp hơn và các đối tượng bắt đầu che khuất lẫn
nhau, và bạn không muốn tiếp tục quay xung quanh để quan sát phía sau chúng.
Bạn có thể tạo đường dẫn hướng với công cụ Tape Measure. Đường dẫn hướng là
đường nét chấm đứt, đường này được bạn sử dụng để tham khảo khi di chuyển hoặc sắp xếp
các đối tượng khác, và nó rất hữu dụng khi bạn bố trí các đối tượng trong mô hình của bạn.
Chúng ta cũng sẽ xem làm thế nào để tạo ra các offset trong chương này. Một offset
là một bản sao của một cạnh mà bạn có thể thay đổi kích thước chỉ bằng cách kéo chuột, và
offset rất hữu ích khi bạn đang dựng các chi tiết như cửa ra vào và cửa sổ để dựng các mô
hình khung nhà.

X-Ray các đối tượng
Bạn có thể " nhìn xuyên qua " các đối tượng trong SketchUp, rất hữu ích trong một
số tình huống; ví dụ, khi bạn có hai đối tượng và một trong hai đối tượng che lấp đối tượng
còn lại và bạn không muốn tiếp tục quay xung quanh đối tượng để quan sát đối tượng sau,
hoặc khi bạn có hai đối tượng chồng chéo lên nhau và muốn xác định chính xác vị trí chúng
liên quan đến nhau.
Bật X-ray để quan sát dễ dàng. Chúng ta một lần nữa sẽ sử dụng mẫu EngineeringMetes và vẽ một vài khối lập phương, sau đó chúng tôi sẽ X-ray để quan sát chúng, đây là
cách thực hiện:
1. Kích nút Start Using SketchUp.
2. Chọn công cụ Rectangle và vẽ một hình chữ nhật nằm ngang.
3. Chọn công cụ Push/Pull trên thanh công cụ và kéo hình chữ nhật lên thành một
khối lập phương.
4. Lặp lại bước 2 và 3 để vẽ hình lập phương khác.
5. Chọn công cụ Select trên thanh công cụ.
6. Vẽ một hình chữ nhật lựa chọn xung quanh một trong những hình khối để chọn nó.
7. Chọn công cụ Move trên thanh công cụ.
8. Di chuyển các khối lập phương được lựa chọn ra sau khối còn lại. Bạn có thể thấy
điều này trông giống như trong hình 8.1.
9. Từ trình đơn View, chọn Face Style. Một menu phụ sẽ xuất hiện.

Hình 8.1: Một khối lập phương che khuất khối khác
98

Chương VIII

SketchUp by Kienking@Gmail.com

10. Chọn mục X-ray trong menu phụ. Làm thế để bật khung nhìn X-ray và làm cho tất
cả các đối tượng " trong suốt ", như bạn có thể thấy trong hình 8.2.
Lưu ý rằng bạn có thể nhìn xuyên qua khối lập phương gây che khuất để thấy khối
phía sau nó. Rất tuyệt vời.

Hình 8.2: Sử dụng khung ...
Chương VIII SketchUp by Kienking@Gmail.com
97
Chương VIII. X-Ray đi tưng, to đưng dn
ng và Offset
giáo trính sketchup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trính sketchup - Người đăng: Đinh Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
giáo trính sketchup 9 10 934