Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 27656 lần   |   Lượt tải: 60 lần
Chương I
TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC

I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA TÂM LÝ HỌC.
1.Tâm lý và tâm lý học
1.1 Tâm lý là gì
Khái niệm tâm lý không phải đơn giản. Thực tế từ xa xưa cho đến ngày
nay con người đã tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu khái niệm này.
Người nguyên thuỷ có quan điểm cho rằng con người có hai phần: thể xác
và tâm hồn. Tâm hồn chính là cội nguồn của tâm lý con người. Tâm hồn là
bất tử, con người sau khi chết còn có cuộc sống của tâm linh
Trong tiếng Việt thuật ngữ tâm lý đã có từ lâu
Từ điển tiếng Việt 1988 định nghĩa một cách tổng quát: “ tâm lý là ý
nghĩa, tình cảm, làm thành thế giới nội tâm, thế giới bên trong của con
người”
Trong cuộc sống hàng ngày, chữ tâm thường được sử dụng ghép với các từ
khác. Ta thường có cụm từ “tâm địa”, tâm can, tâm tình tâm trạng, tâm tư,
được hiểu là lòng người thiên về mặt tình cảm. Như vậy tâm lý được dùng để
chỉ những hiện tượng tinh thần của con người.
Khái niệm tâm lý trong tâm lý học bao gồm tất cả những hiện tượng tinh
thần như cảm giác, tư duy, tình cảm hình thành trong đầu óc con người điều
chỉnh, điều khiển mọi hoạt động của con người.
Nói một cách chung nhất: tâm lý là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy
sinh trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt
động của con nguời.
1.2 Tâm lý học là gì?
Sở dĩ nói tâm lý học là một khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu và có
phương pháp luận nghiên cứu đặc thù riêng.

1

Tâm lý học là khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý. Nó nghiên cứu
các quy luật nảy sinh vận hành và phát triển của các hiện tượng tâm lý trong
hoạt động đa dạng diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người. Sự
ra đời của tâm lý học với tư cách là một khoa học độc lập là kết quả phát triển
lâu dài của nhưng tư tưởng triết học, những quan điểm tâm lý học trong
trường kỳ lịch sử và phát triển của nhiều lĩnh vực khoa học khác .
1 2. Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học.
2 2.1) Tâm lý học thời cổ đại
3 Thời cổ đại chưa có tâm lý học nhưng đã có những tư tưởng về tâm lý
người. Trong các di chỉ của người nguyên thuỷ đã thấy những bằng cứ chứng
tỏ quan niệm của hồn, phách sau cái chết của thể xác. Trong các bản văn tự
đầu tiên của thời kỳ cổ đại, trong các kinh ở Ấn Độ đã có những nhận xét về
tính chất của hồn, như vậy đã có những ý tưởng tiền khoa học về tâm lý.
4 Khái niệm tâm hồn được hệ thống hoá lần đầu tiên trong các tác phẩm
triết học Hy lạp cổ đại. Những tri thức đấu tiên về tâm lý con người đã được
phản ánh trong cả hệ tư tưởng triết học duy tâm và...
Chương I
TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA TÂM LÝ HỌC.
1.Tâm lý và tâm lý học
1.1 Tâm lý là gì
Khái niệm tâm không phải đơn giản. Thực tế t xa xưa cho đến ngày
nay con người đã tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu khái niệm này.
Người nguyên thuỷ có quan điểm cho rằng con ngườihai phần: thể xác
tâm hồn. Tâm hồn chính cội nguồn của tâm lý con người. Tâm hồn
bất tử, con người sau khi chết còn có cuộc sống của tâm linh
Trong tiếng Việt thuật ngữ tâm lý đã có từ lâu
Từ điển tiếng Việt 1988 định nghĩa một cách tổng quát: tâm ý
nghĩa, tình cảm, làm thành thế giới nội tâm, thế giới bên trong của con
người”
Trong cuộc sống hàng ngày, chữ tâm thường được sử dụng ghép với các từ
khác. Ta thường cụm từ “tâm địa”, tâm can, tâm tình tâm trạng, tâm tư,
được hiểu là lòng người thiên về mặt tình cảm. Như vậy tâm lý được dùng đ
chỉ những hiện tượng tinh thần của con người.
Khái niệm tâm lý trong tâm học bao gồm tất c những hiện ng tinh
thần như cảm giác, duy, tình cảm hình thành trong đầu óc con người điều
chỉnh, điều khiển mọi hoạt động của con người.
Nói một cách chung nhất: tâmtất cả những hiện tượng tinh thần nảy
sinh trong đầu óc con người, gắn liền điều hành mọi hành động, hoạt
động của con nguời.
1.2 Tâm lý học là gì?
Sở i tâm lý học là một khoa học nó có đối tượng nghiên cứu
phương pháp luận nghiên cứu đặc thù riêng.
1
Giáo trình tâm lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tâm lý học đại cương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Giáo trình tâm lý học đại cương 9 10 589