Ktl-icon-tai-lieu

Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam

Được đăng lên bởi Trọng Tiến Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3322 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Ý nghĩa của Công Ước Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982 đối với các quốc
gia có biển nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung? Cơ chế pháp lý của các
vùng biển thuộc chủ quyền và chủ quyền Việt Nam theo công ước Liên Hợp Quốc về
luật biển Đảo năm 1982?
Trả lời
* Ý nghĩa của công ước LHQ về biển đảo
Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 là một công ước tiến bộ thể hiện sự thỏa
hiệp mang tính toàn cầu có tính đến lợi ích của các quốc gia trên thế giới. Công ước không
chấp nhận bảo lưu mà đòi phải tham gia cả gói (package deal) theo nguyên tắc nhất
trí(consensus). Nếu phê chuẩn Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các quốc gia
phải có trách nhiệm ràng buộc và thực hiện toàn bộ các điều khoản của công ước.
Công ước được coi là một thành tựu có ý nghĩa nhất trong lĩnh vực luật pháp quốc tế của
thế kỉ XX và Công Ước đã tạo ra một trật tự pháp lý mới trên biển, tương đối công bằng và
được thừa nhận rộng rãi.
Ngày sau lễ kí kết , Tổng thư ký Liên Hợp quốc đã đánh giá “ Công ước là văn bản pháp
lý có ý nghĩa nhất của thế kỉ này”.
* Cơ chế pháp lý
Trong lịch sử, Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Phần
lớn thư tịch cổ quốc gia trong các giai đoạn đó đã bị quân xâm lược tiêu hủy với mục tiêu xóa
sạch văn hóa Việt để dễ bề đồng hóa. Tuy nhiên, chỉ với những tài liệu chính sử còn lại đến nay
cũng đủ để chứng minh người Việt Nam đã có chủ quyền lịch sử từ rất lâu đời trên hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hoàn toàn phù hợp với tập quán cũng như luật pháp quốc tế về
việc xác lập và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam gồm nhiều đảo đá san hô rất
nhỏ ở giữa Biển Đông.
Hiện hai quần đảo đang là tâm điểm tranh chấp phức tạp giữa một số nước ven Biển
Đông. Về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với lãnh thổ, pháp luật quốc tế đã hình
thành nguyên tắc xác lập chủ quyền là nguyên tắc chiếm hữu thật sự và thực hiện quyền lực
Nhà nước một cách thật sự, liên tục và hòa bình. Nguyên tắc này đã được các nước và các cơ
quan tài phán quốc tế áp dụng để giải quyết nhiều vụ tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên thế
giới.
Áp dụng nguyên tắc nói trên của pháp luật quốc tế vào trường hợp hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa, các bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý đều cho thấy rằng các Nhà nước Việt
Nam đã chiếm hữu thật sự hai quần đảo này hàng trăm năm qua. Nói chính xác là các Nhà
nước Việt Nam trong lịch sử và cho tới nay đã thực thi chủ quyền ở đây ít ra từ thế kỷ XVII ...
Câu 1: Ý nghĩa của Công Ước Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982 đối với các quốc
gia biển nói riêng các quốc gia trên thế giới nói chung? chế pháp của các
vùng biển thuộc chủ quyền chủ quyền Việt Nam theo công ước Liên Hợp Quốc về
luật biển Đảo năm 1982?
Trả lời
* Ý nghĩa của công ước LHQ về biển đảo
Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 một công ước tiến bộ thể hiện sự thỏa
hiệp mang tính toàn cầu tính đến lợi ích của các quốc gia trên thế giới. Công ước không
chấp nhận bảo lưu mà đòi phải tham gia c gói (package deal) theo nguyên tắc nhất
trí(consensus). Nếu phê chuẩn Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các quốc gia
phải có trách nhiệm ràng buộc và thực hiện toàn bộ các điều khoản của công ước.
Công ước được coi là một thành tựu ý nghĩa nhất trong lĩnh vực luật pháp quốc tế của
thế kỉ XX Công Ước đã tạo ra một trật tự pháp mới trên biển, tương đối công bằng
được thừa nhận rộng rãi.
Ngày sau lễ kết , Tổng thư Liên Hợp quốc đã đánh giá Công ước văn bản pháp
lý có ý nghĩa nhất của thế kỉ này”.
* Cơ chế pháp lý
Trong lịch sử, Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Phần
lớn thư tịch cổ quốc gia trong các giai đoạn đó đã bị quân xâm lược tiêu hủy với mục tiêu xóa
sạch văn hóa Việt để dễ bề đồng hóa. Tuy nhiên, chỉ với những tài liệu chính sử còn lại đến nay
cũng đủ để chứng minh người Việt Nam đã chủ quyền lịch sử từ rất lâu đời trên hai quần
đảo Hoàng Sa Trường Sa, hoàn toàn phù hợp với tập quán cũng như luật pháp quốc tế về
việc xác lập và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa của Việt Nam gồm nhiều đảo đá san rất
nhỏ ở giữa Biển Đông.
Hiện hai quần đảo đang tâm điểm tranh chấp phức tạp giữa một số nước ven Biển
Đông. V việc giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với lãnh thổ, pháp luật quốc tế đã hình
thành nguyên tắc xác lập chủ quyền nguyên tắc chiếm hữu thật sự thực hiện quyền lực
Nhà ớc một cách thật sự, liên tục hòa bình. Nguyên tắc này đã được cácớc các
quan tài phán quốc tế áp dụng để giải quyết nhiều vụ tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên thế
giới.
Áp dụng nguyên tắc nói trên của pháp luật quốc tế vào trường hợp hai quần đảo Hoàng Sa
Trường Sa, các bằng chứng lịch sử căn cứ pháp đều cho thấy rằng các Nhà nước Việt
Nam đã chiếm hữu thật sự hai quần đảo này hàng trăm năm qua. Nói chính xác c Nhà
nước Việt Nam trong lịch sử và cho tới nay đã thực thi chủ quyền ở đây ít ra từ thế kỷ XVII khi
hai quần đảo chưa hề thuộc chủ quyền của bất cứớc nào. Từ đó Việt Nam đã thực hiện việc
xác lập và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa một cách
liên tục và hòa bình.
1
Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam - Người đăng: Trọng Tiến Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam 9 10 159