Ktl-icon-tai-lieu

Gs. Trần Quốc Vượng nhận định về Vua Gia Long

Được đăng lên bởi Duy Toai Duong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GS TRẦN QUỐC VƯỢNG – MẤY VẤN ĐỀ VỀ VUA GIA LONG
* PHẦN MỘT
0.1. Tôi không phải là một chuyên gia về lịch sử, đặc biệt là về nhà Nguyễn, nhưng
thỉnh thoảng tôi cũng có những nghĩ suy và thực ra là từ những năm giữa thập kỷ 70 cho đến
gần đây, đầu xuân Bính Tý 1996. Tôi vẫn thường qua lại xứ Huế và viết dăm bẩy bài về vị
thế địa – văn hóa của xứ Huế và vai trò của các chúa Nguyễn, bắt đầu từ Chúa Tiên Nguyễn
Hoàng (1558-1613) đến các vua đầu nhà Nguyễn, mở đầu là vua Gia Long (1802-1820) và
kết thúc là vua Bảo Đại (1925-1945).
Tôi đã nói và viết tản mạn nhiều vấn đề về xứ Đàng Trong, về thời Nguyễn và nhà
Nguyễn.
0.2. Ông Nguyễn Khoa Điềm – thuộc dòng họ Nguyễn Khoa nổi danh từ các chúa
Nguyễn mà bà nội ông (Đạm Phương Nữ Sĩ) là cháu nội vua Minh Mạng, sinh ra thân phụ
ông là nhà Mác-xít và là một trong những người cộng sản đầu tiên, tức Hải Triều Nguyễn
Khoa Văn – đã từng phát biểu ở trường Đại học viết văn Nguyễn Du trong dịp lễ khai giảng
khóa 5 (1995-1998), rằng khi ông là tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Sông Hương ở một
thời chưa đổi mới lắm, ông đã cho đăng bài của tôi về “Xứ Huế và vị thế lịch sử của
Huế” và đã cùng ban biên tập tạp chí ấy tặng tôi giải thưởng đặc biệt cho bài viết này, mà
khi ấy người ta cho là một sự “xét lại” về mặt sử học. Bởi trước đó, theo giới Sử – Văn –
Triết – Mỹ chính thống của Việt Nam, thì gần như là một sự “phủ định sạch trơn” (table
rase) về thời Nguyễn và nhà Nguyễn, trong khi đó ở bài viết ấy và những bài tiếp theo, tôi
cùng với các nhà nghiên cứu Dân tộc – Xã hội – Mỹ học như Nguyễn Đức Từ Chi, Trần
Lâm Biền đã đề nghị một cách nhìn hơi khác, tóm tắt lại là:
- Cần phân biệt thời Nguyễn, đời Nguyễn và nhà Nguyễn.
- Cần phân biệt thời các chúa Nguyễn và các vua Nguyễn.
- Và trong các vua Nguyễn, cũng cần phân biệt các vua đầu Nguyễn như Gia Long,
Minh Mạng (1820-1840) và các vua cuối Nguyễn như Tự Đức (1848-1883); và ngay cả các
vua Nguyễn sau Tự Đức, cũng cần phân biệt những ông Đồng Khánh, Khải Định với những
ông vua yêu nước như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Lại càng nên phân biệt chính trị
triều Nguyễn và học thuật, trước tác và mỹ thuật của nền Quốc học Nguyễn. Có “cộng
đồng” triều đình và có các “cá thể” vua – quan nữa chứ !
1.0. Nay theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội nghị về vua Gia Long (1802-1820), tôi chỉ
xin nói tóm tắt đôi điều mà tôi cảm nhận được về Nguyễn Ánh – Gia Long.
1.1. Về Nguyễn Ánh: Nếu tôi nhớ không nhầm thì cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (mà những
người theo lý thuyết Mác-xít thường gọi là “Khởi nghĩ...
GS TRẦN QUỐC VƯỢNG – MẤY VẤN ĐỀ VỀ VUA GIA LONG
* PHẦN MỘT
0.1. Tôi không phải một chuyên gia về lịch sử, đặc biệt về nhà Nguyễn, nhưng
thỉnh thoảng tôi cũng có những nghĩ suy và thực ra là từ những năm giữa thập kỷ 70 cho đến
gần đây, đầu xuân Bính Tý 1996. Tôi vẫn thường qua lại xứ Huế viết dăm bẩy bài về vị
thế địa – văn hóa của xứ Huế và vai trò của các chúa Nguyễn, bắt đầu từ Chúa Tiên Nguyễn
Hoàng (1558-1613) đến các vua đầu nNguyễn, mđầu vua Gia Long (1802-1820) và
kết thúc là vua Bảo Đại (1925-1945).
Tôi đã nói viết tản mạn nhiều vấn đề về xứ Đàng Trong, về thời Nguyễn nhà
Nguyễn.
0.2. Ông Nguyễn Khoa Điềm thuộc dòng h Nguyễn Khoa nổi danh từ các chúa
Nguyễn nội ông (Đạm Phương Nữ Sĩ) cháu nội vua Minh Mạng, sinh ra thân phụ
ông nhà Mác-xít và một trong những người cộng sản đầu tiên, tức Hải Triều Nguyễn
Khoa Văn – đã từng phát biểu ở trường Đại học viết văn Nguyễn Du trong dịp lễ khai giảng
khóa 5 (1995-1998), rằng khi ông tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí ng Hương một
thời chưa đổi mới lắm, ông đã cho đăng bài của tôi về “Xứ Huế vị thế lịch sử của
Huế” đã cùng ban biên tập tạp chíy tặng tôi giải thưng đặc biệt cho bài viết này,
khi ấy người ta cho một sự “xét lại” v mặt sử học. Bởi trưc đó, theo giới Sử Văn
Triết Mỹ chính thng của Việt Nam, thì gần như một sự “phủ định sạch trơn” (table
rase) về thời Nguyễn nhà Nguyễn, trong khi đó i viết ấy những bài tiếp theo, tôi
cùng với các nhà nghiên cứu Dân tộc hội Mỹ học n Nguyễn Đức Từ Chi, Trần
Lâm Biền đã đề nghị một cách nhìn hơi khác, tóm tắt lại là:
- Cần phân biệt thời Nguyễn, đời Nguyễn và nhà Nguyễn.
- Cần phân biệt thời các chúa Nguyễn và các vua Nguyễn.
- trong các vua Nguyễn, cũng cần phân biệt các vua đầu Nguyễn như Gia Long,
Minh Mạng (1820-1840) và các vua cuối Nguyễn như Tự Đức (1848-1883); ngay cả các
vua Nguyễn sau Tự Đức, cũng cần phân biệt những ông Đồng Khánh, Khải Định với những
ông vua yêu nước như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Lại càng nên phân biệt chính trị
triều Nguyễn học thuật, trước tác mỹ thuật của nền Quốc học Nguyễn. “cộng
đồng” triều đình và có các “cá thể” vua – quan nữa chứ !
1.0. Nay theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội nghị về vua Gia Long (1802-1820), tôi chỉ
xin nói tóm tắt đôi điều mà tôi cảm nhận được về Nguyễn Ánh – Gia Long.
1.1. Về Nguyễn Ánh: Nếu tôi nh không nhầm thì cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (mà những
người theo thuyết Mác-xít thường gọi “Khởi nghĩa nông dân”) bắt đầu xảy ra vào năm
1771, khi Nguyễn Huệ sau này trở thành vua Quang Trung vĩ đại bấy giờ mới 18 tuổi, thì lúc
đó Nguyễn Ánh còn kém Nguyễn Huệ ít ra là 7 tuổi, nghĩa là mới chỉ một cậu bé con trên 10
tuổi, cháu của chúa Nguyễn Phước Thuần. Thế mà chính cậu bé” Nguyễn Ánh đó – sau khi
chúa Nguyễn gần như hết thảy những nhân vật của dòng chúa đã bị họ Nguyễn Tây Sơn
thủ tiêu sạch trơn – đâu chỉ khoảng 14 tuổi, từ xứ Huế, xứ Quảng chạy vô châu thổ sông Cửu
Long và gần như là đại diện duy nhất còn lại của dòng chúa Nguyễn, đã trở thành vị Nguyên
Soái chống lại phong trào Tây Sơn đang dâng lên và lan tỏa trong toàn quốc từ Nam chí Bắc
như triều dâng thác đổ.
1.2. Tôi không bao giờ phủ định rằng phong trào Tây Sơn đã có những công tích vĩ đại,
ít nhất ở ba mặt sau đây:
1
Gs. Trần Quốc Vượng nhận định về Vua Gia Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gs. Trần Quốc Vượng nhận định về Vua Gia Long - Người đăng: Duy Toai Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Gs. Trần Quốc Vượng nhận định về Vua Gia Long 9 10 156