Ktl-icon-tai-lieu

Hà nội university of natural resources and enviromental

Được đăng lên bởi nguyennhatlanchi-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hà Nội University of Natural
Resources and Environmental
Lớp ĐH1KM_Nhóm 8

Phương pháp phân tích hiện đại ứng
dụng trong phân tích môi trường

SẮC KÝ LỎNG
HIỆU NĂNG CAO
High-performance liquid
chromatography
(HPLC)

Thành viên nhóm!
 Bùi Thu Ngân (LT)
 Đào Thị Thu Hương
 Nguyễn Thị Nguyệt
 Đỗ Thị Thanh Hòa
 Vũ Ngọc Sơn
Trần Tuấn Anh

Mendeleev

1.Cơ sở lí thuyết, nguyên tắc
Khái niệm:
Sắc ký lỏng hiệu năng cao là một phương
pháp chia tách trong đó pha động là chất lỏng
và pha tĩnh chứa trong cột là chất rắn đã được
phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc một chất
lỏng phủ lên một chất mang rắn ,hay một chất
mang đã được biến đổi bằng liên kết hoá học
với các nhóm chức hữu cơ .

1.Cơ sở lí thuyết, nguyên tắc
Nguyên tắc
- Dựa trên sự phân bố liên tục các cấu tử chất phân tích
lên 2 pha: 1 pha đứng yên, có khả năng hấp thụ chất
phân tích (pha tĩnh), 1 pha di chuyển qua pha tĩnh
(pha động), do các cấu tử chất phân tích có ái lực
khác nhau với pha tĩnh, chúng di chuyển với tốc độ
khác nhau
- Xảy ra liên tục giữa 2 pha:

1.Cơ sở lí thuyết, nguyên tắc
Pha tĩnh: là một yếu tố quan trọng quyết định bản chất
của quá trình sắc ký và loại sắc ký
Pha tính: được nhồi trong cột, giữ chất phân tích
Cùng với pha tĩnh để rửa rải chất phân tích ra khỏi cột,
chúng ta cần có một pha động

Pha động: hòa tan và di chuyển chất phân tích
Chất phân tích A +B+C
F1
Pha tĩnh

F2
F3

Pha động

Hợp chất tách khỏi
nhau thế nào ?
Tách

Pha tĩnh

Phần minh hoạ quá trình tách các
chất A và B trong cột tách sắc ký
Pha
động

Thời gian

A

B

2: Sơ đồ hệ thống HPLC
Máy HPLC gồm các bộ phận cơ bản được tóm tắt trên sơ đồ sau

Column

Degasse

Pump

Tiím
mẫu

Detector

2.Sơ đồ hệ thống HPLC
1.
2.
3.
4.
5.

Bình chứa dung môi pha động
Bộ phận khử khí
Bơm cao áp
Bộ phận tiêm mẫu ( bằng tay hay Autosample)
Cột sắc ký ( Pha tĩnh ) ( để ngòai môi trường hay
trong bộ điều nhiệt )
6. Detector ( nhận tín hiệu )
7. Hệ thống máy tính gắn phần mềm nhận,tín hiệu và
sử lý dữ liệu và điều khiển hệ thống HPLC.
8. In dữ liệu .

1.Bình chứa dung môi pha động
- Hiện tại máy HPLC thường có 04
đường dung môi vào đầu bơm cao áp
Cho phép chúng ta sử dụng 04 bình
chứa dung môi cùng 1 lần để rửa giải
theo tỷ lệ mong muốn và tổng tỷ lệ
dung môi của 04 đường là 100 %

2.Bộ phận khử khí:
Mục đích của bộ khử khí nhằm loại trừ các bọt nhỏ còn sót
lại trong dung môi pha động

3. Bơm cao áp (hệ thống cung cấp dung môi)
- Mục đích để bơm pha động vào cột thực hiện
qu...
Hà Nội University of Natural
Resources and Environmental
Lớp ĐH1KM_Nhóm 8
Phương pháp phân tích hiện đại ứng
dụng trong phân tích môi trường
Hà nội university of natural resources and enviromental - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hà nội university of natural resources and enviromental - Người đăng: nguyennhatlanchi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hà nội university of natural resources and enviromental 9 10 463