Ktl-icon-tai-lieu

Handmade architecture

Được đăng lên bởi Trần Mỹ Hạnh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
YẾU TỐ KINH TẾ


Trong điều kiên công nghệ và vật liệu truyền thống bị chối bỏ
bằng việc ưa chuộng các sản phẩm và vật liệu nhập ngoại đắt
tiền, đôi khi lại không hề tiết kiệm năng lượng, lợi nhuận thì lại
rơi vào tay các nhà sản xuất tại các nền kinh tế phát triển. Hậu
quả còn có thể tồi tệ hơn bởi sự gượng ép của các công trình
ngoại lai, hình dáng và vật liệu đều không vững bền và rất khó
khăn để duy tri bảo dưỡng. Ưu điểm duy nhất của chúng là sự
mới mẻ trong một thời gian ngắn thì công trình ‘’Trường học
làm băng tay của Anna Heringer là một minh chứng hung hồn
và kinh tế cho việc sử dụng vật liệu truyền thống trong xây
dựng , tiết kiêm, bền vững và thích dụng với người dân.



nâng cao chất lượng sống cho người dân ở khu vực nông thôn
nhằm góp phần giảm đà tăng nhanh của quá trình di cư lên các
thành phố lớn. Tiềm năng lớn nhất cho việc phát triển phát triển
các công trình ở khu vực nông thôn là giá cả nhân công thấp và
vật liệu sẵn có như đất và tre.



Chiến lược chính của đồ án là nhằm giao tiếp và mang lại kiến
thức cũng như kỹ năng cho người dân địa phương, từ đó giúp họ
có thể tự sử dụng những nguồn tài nguyên sẵn có. Các kỹ thuật
xây dựng cổ điển được nghiên cứu phát triển và cách làm được
cư dân biến đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình.



Công trình trường học tuy có quy mô nhỏ, vốn đầu tư không
lớn, nhưng lại có nhiều ý tưởng về kiến trúc và xã hội, đặc biệt
là ý nghĩa kinh tế lớn lao do giá thành rẻ, dễ thi công, và có tiềm
năng được nhân rộng hơn nữa.

...
YẾU TỐ KINH TẾ
Trong điều kiên công ngh vật liệu truyền thống bị chối bỏ
bằng việc ưa chuộng các sản phẩm vật liệu nhập ngoại đắt
tiền, đôi khi lại không hề tiết kiệm năng lượng, lợi nhuận thì lại
rơi vào tay các nhà sản xuất tại các nền kinh tế phát triển. Hậu
quả còn thể tồi tệ hơn bởi sự gượng ép của các công trình
ngoại lai, hình dáng vật liệu đều không vững bền rất khó
khăn đ duy tri bảo ỡng. Ưu điểm duy nhất của chúng s
mới m trong một thời gian ngắn thì công trình ‘’Trường học
làm băng tay của Anna Heringer một minh chứng hung hồn
kinh tế cho việc sử dụng vật liệu truyền thống trong xây
dựng , tiết kiêm, bền vững và thích dụng với người dân.
nâng cao chất ợng sống cho người dân khu vực nông thôn
nhằm góp phần giảm đà tăng nhanh của quá trình di lên các
thành phố lớn. Tiềm năng lớn nhất cho việc phát triển phát triển
các công trình khu vực nông thôn giá cả nhân công thấp
vật liệu sẵn có như đất và tre.
Chiến lược chính của đồ án nhằm giao tiếp mang lại kiến
thức cũng như kỹ năng cho người dân địa phương, từ đó giúp họ
thể tự sử dụng những nguồn tài nguyên sẵn có. Các kỹ thuật
xây dựng cổ điển được nghiên cứu phát triển cách làm được
cư dân biến đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Công trình trường học tuy quy nhỏ, vốn đầu không
lớn, nhưng lại nhiều ý tưởng về kiến trúc hội, đặc biệt
là ý nghĩa kinh tế lớn lao do giá thành rẻ, dễ thi công, và có tiềm
năng được nhân rộng hơn nữa.
Handmade architecture - Người đăng: Trần Mỹ Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Handmade architecture 9 10 64