Ktl-icon-tai-lieu

Handmade architecture

Được đăng lên bởi Trần Mỹ Hạnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾT LUẬN


Theo quan điểm mỹ học kiến trúc, đặc trưng bản chất của đẹp
nghệ thuật là ở chỗ dùng hình tượng nghệ thuật đẹp để thuyêt
minh cuộc sống đời thường và phản ánh hiện thực xã hội. Kiến
truc phải là sinh hoạt xã hội không gian văn hóa, văn hóa lịch sử
đông kết hóa và là vật dẫn tinh thần vật chất văn hóa. Vậy từ
công trình ‘’Trương học làm bằng tay của ‘’ KTS Anna
heringer và Eike Rosward chính là một mính chứng sống động
cho vẻ đẹp ấy, công trình được xây dưng trên sự am hiểu sâu sắc
về văn hóa địa phương , và sự kết nối chặt chẽ với cộng đồng , là
biểu tượng của văn hóa địa phương. Sự đổi mới phương pháp
xây dựng truyền thống và sử dụng vật liệu địa phương đã tạo
nên một công trình phản ánh đúng đời sống văn hóa cộng đồng ở
Bangladesh, một không gian tập thể có ý nghĩa, nhân đạo , làm
phong phú thêm cuộc sống của trẻ em nơi đây.=> nghệ thuật
kiến trúc phải kết hợp với truyền thống lịch sử văn hóa để
quảng đại quần chúng nhân dân thưởng thức.

KẾT LUẬN




Trường học làm bằng tay ở vùng nông thôn Bangladesh là một
sự pha trôn khéo léo giữa cũ và mới, tạo nên mộn đinh hướng
xây dựng mới bền vững hơn thay thế cho xu thế sử dụng xi
măng thép.Tòa nhà kết hợp vật liệu địa phương như tre, rơm, với
các thành phần xây dựng hiện đại, và được xây dưng hoàn toàn
bằng tay bởi người dân địa phương mà không cần máy móc , đã
tạo nên một công trình với cấu trúc hoàn chỉnh và tái khẳng định
rằng tiến bộ vẫn có thể được cải tiến và phát triển từ vật liệu sẵn
có ở đia phương và sự lao động thủ công của người dân .
‘’ sự bền vững chính là vẻ đẹp thẩm mỹ của kiến trúc ‘’ ( Anna
Heringer ) .

KẾT LUẬN



Công trình trường học tuy có quy mô nhỏ, vốn đầu tư không lớn,
nhưng lại có nhiều ý tưởng về kiến trúc và xã hội, đặc biệt là ý
nghĩa kinh tế lớn lao do giá thành rẻ, dễ thi công, và có tiềm
năng được nhân rộng hơn nữa.

...
KẾT LUẬN
Theo quan điểm mỹ học kiến trúc, đặc trưng bản chất của đẹp
nghệ thuật là ở chỗ dùng hình tượng nghệ thuật đẹp để thuyêt
minh cuộc sống đời thường và phản ánh hiện thực xã hội. Kiến
truc phải là sinh hoạt xã hội không gian văn hóa, văn hóa lịch sử
đông kết hóa và là vật dẫn tinh thần vật chất văn hóa. Vậy từ
công trình ‘’Trương học làm bằng tay của ‘’ KTS Anna
heringer và Eike Rosward chính là một mính chứng sống động
cho vẻ đẹp ấy, công trình được xây dưng trên sự am hiểu sâu sắc
về văn hóa địa phương , và sự kết nối chặt chẽ với cộng đồng , là
biểu tượng của văn hóa địa phương. Sự đổi mới phương pháp
xây dựng truyền thống và sử dụng vật liệu địa phương đã tạo
nên một công trình phản ánh đúng đời sống văn hóa cộng đồng ở
Bangladesh, một không gian tập thể có ý nghĩa, nhân đạo , làm
phong phú thêm cuộc sống của trẻ em nơi đây.=> nghệ thuật
kiến trúc phải kết hợp với truyền thống lịch sử văn hóa để
quảng đại quần chúng nhân dân thưởng thức.
Handmade architecture - Trang 2
Handmade architecture - Người đăng: Trần Mỹ Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Handmade architecture 9 10 673