Ktl-icon-tai-lieu

Hành trình tìm về cội nguồn, Hà Văn Thùy

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 4426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀ VĂN THÙY

HÀNH TRÌNH
TÌM LẠI CỘI NGUỒN
Nghiên Cứu và Đối Thoại
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

1

Hành Trình Tìm Lại Cội Nguồn – Hà Văn ThùyMục Lục
Giới Thiệu Tác Giả
Cùng Bạn Đọc
Phần I: Nghiên Cứu
Tấm Bia Ghi Dấu Côi Nguồn
Tìm Lại Cội Nguồn Tổ Tiên
Cội Nguồn Tổ Tiên
Cội Nguồn Văn Hóa
Một Cách Ứng Xử Văn Hóa
Đọc Lại Truyện Hùng Vương Trong Ánh Sáng Mới Của Khoa Học
Người Việt Có Bị Hán Hóa Không ?
Tiếng Việt Chủ Thể Tạo Nên Ngôn Ngự Hán
Phương Pháp Luận Mới Nghiên Cứu Tiền Sử Việt
Dấu Ấn Văn Hóa Việt Trong KInh Thi
Bản Thông Điệp 12.000 Năm Của Tổ Tiên Người Việt
Về Nguồn Gốc Người Hán Và Sự Hình Thành Nước Tàu
Việt Lại Lịch Sử Hình Thành Kinh Dịch
Truy Tìm Gốc Tích Cây Kê
Tổ Tiên Người Châu Âu Là Ai ?
Suy Gẫm Về Tiến Trình Văn Minh Nhân Loại
Phần II: Đối Thoại
Triệu Đà Ngài Là Ai ?
Nhìn Lại Về Sĩ Nhiếp
Có Đúng Thành Cổ Loa Hình Xoắn Ốc?
Về Pho Tượng Nàng Mỵ Châu Cụt Đầu
Nhìn Lại Cuộc Thảo Luận Giữa Ông Nguyễn Quang Trọng Và Nhóm
Tư Tưởng
Bàn Thêm Về Nguồn Gốc Người Việt
Lịch Sử Bị Nhìn Lộn
Sự Phản Thùng Của Tri Thức
Bàn Lại Về “Một Cách Tiếp Cận Những Vấn Đề Cổ Sử Việt Nam “
Bàn Lại Với Trương Thái Du
Không Thể Đi Mãi Đường Mòn
Nghĩ Khi Đọc Totem Sói
Thưa Lại Cùng Giáo Sư Cao Thế Dung
Ba Lầm Lẫn Từ Bài Báo Nhỏ
Trao Đổi Lại Với Ông Tạ Chí Đại Trường
Trao Đổi Với Phó Giáo Sư Hoàng Văn Chinh
Lời Cáo Chung Cho Thuyết Aurousseau Về Nguồn Gốc Người Việt
Bài Học Khó Thuộc
Một Caí Nhìn Lịch Sử Xuyên Tạc và Méo Mó
Những Bài Có Liên Quan Tới Bài Viết Của Tác Giả

2

Hành Trình Tìm Lại Cội Nguồn – Hà Văn Thùy

3
4
6
7
8
17
22
24
27
34
45
48
55
60
64
75
81
84
89
92
95
97
99
110
115
118
124
130
136
140
145
150
158
160
165
170
177
198Giới Thiệu Tác Giả

Hà Văn Thuỳ
(ảnh havanthuyblog.blogpost.com)

Sinh năm 1944 tai Thái Bình.
1967 tốt nghiệp khoa Sinh, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1973 làm việc tại Hội Văn nghệ Thái Bình.
1979 làm việc tại Hội Văn nghệ Kiên Giang.
Từ 1996-2000 phóng viên báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam.
Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Những sách đã in:
- Bên bờ vịnh Rạch Giá tập truyện
- Thời gian gom nhặt (tho)
- Trấn Hà Tiên và Tao Đàn Chiêu Anh Các (biên khảo)
- Nguyễn Thị Lộ (tiểu thuyết)
- Thử tìm lại cội nguồn người Việt (biên khảo)
Nguồn: 

3

Hành Trình Tìm Lại Cội Nguồn – Hà Văn ThùyCùng bạn đọc,
Đầu năm 2005, khi may mắn có được những tư liệu mới nhất về con đường phương nam của người hiện
đại t...
Hành Trình Tìm Li Ci Ngun Hà Văn Thùy www.vietnamvanhien.net

HÀNH TRÌNH

Nghiên CT

Hành trình tìm về cội nguồn, Hà Văn Thùy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành trình tìm về cội nguồn, Hà Văn Thùy - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Hành trình tìm về cội nguồn, Hà Văn Thùy 9 10 704