Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp định Genève

Được đăng lên bởi Long Nguyễn Hữu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiệp định Genève, 1954
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Mục từ "Hiệp định Genève" dẫn đến bài này. Xin đọc về các nghĩa khác tại Hiệp định Genève (định
hướng).

Hội nghị Genève.
[hiện]



X



T



S

Chiến tranh Đông Dương

Hiệp định Genève 1954 (tiếng Việt: Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954) làhiệp định được kí kết để khôi
phục hòa bình ở Đông Dương. Được kí kết tại Thành Phố Genève của Thụy Sỹ. Hiệp định dẫn đến chấm
dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương, chính thức chấm dứt chế độthực
dân Pháp tại Đông Dương.
Nguyên ủy, Hội nghị Genève khai mạc ngày 26 tháng 4 năm 1954 để bàn về vấn đề khôi phục hoà bình
tại Triều Tiên và Đông Dương. Do vấn đề Triều Tiên không đạt được kết quả nên từ ngày 8 tháng 5 vấn
đề Đông Dương được đưa ra thảo luận.
Mục lục
[ẩn]



1 Bối cảnh



2 Thành phần tham dự

3 Lập trường và quan điểm của các bên tham dự


o

3.1 Lập trường của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

o

3.2 Lập trường của Pháp

o

3.3 Lập trường của Quốc gia Việt Nam

o

3.4 Lập trường của Vương quốc Campuchia

o

3.5 Lập trường của Vương quốc Lào

o

3.6 Lập trường của Anh

o

3.7 Lập trường của Hoa Kỳ

o

3.8 Lập trường của Liên Xô

o

3.9 Lập trường của Trung Quốc



4 Diễn biến hội nghị



5 Các hoạt động có liên quan



6 Nội dung cơ bản của Hiệp định Genève

o

6.1 Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam

o

6.2 Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Lào

o

6.3 Hiệp định đình chỉ chiến sự tại Campuchia



7 Tuyên bố cuối cùng ngày 21 tháng 7 năm 1954



8 Các sự kiện hậu hiệp định

o

8.1 Phản đối sự chia đôi đất nước

o

8.2 Lực lượng vũ trang tập kết và dân chúng di cư

o

8.3 Quốc gia Việt Nam từ chối tổng tuyển cử

o

8.4 Mỹ hỗ trợ quân sự cho Quốc gia Việt Nam

o

8.5 Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị tổng tuyển cử

o

8.6 Chiến tranh tiếp diễn



9 Nguồn tham khảo



10 Liên kết ngoài

Bối cảnh[sửa]
Bài chi tiết: Kế hoạch Navarre, Cuộc hành quân Atlante, Chiến cục đông-xuân 1953-1954,
và Chiến dịch Điện Biên Phủ

Quân đội Nhân dân Việt Nam phất cờ chiến thắng trên nóc hầm chỉ huy của Pháp tại Điện Biên Phủ

Tháng 7 năm 1953, chỉ huy mới của quân Pháp, tướng Henri Navarre, đến Đông Dương. Được sự
hứa hẹn về việc Mỹ tăng viện trợ quân sự, Navarre chuẩn bị cho một cuộc tổng phản công mà báo
chí Pháp và Mỹ gọi là "Kế hoạch Navarre".
Ngày 18 tháng 7 năm 1953, Navarre mở cuộc hành quân Hirondelle ("Con én") vàoLạng Sơn và
cuộc hành binh "Camargue" vào Quảng Trị nhằm phá hủy được một số dụng cụ và máy móc của
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở...
Hiệp định Genève, 1954
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mục từ "Hiệp định Genève" dẫn đến bài này. Xin đọc về các nghĩa khác tại Hiệp định Genève (định
hướng).
Hội nghị Genève.
[hiện]
X
T
S
Chiến tranh Đông Dương
Hiệp định Genève 1954 (tiếng Việt: Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954) làhiệp định được kí kết để khôi
phục hòa bìnhĐông Dương. Được kí kết tại Thành Phố Genève của Thụy Sỹ. Hiệp định dẫn đến chấm
dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương, chính thức chấm dứt chế độthực
dân Pháp tại Đông Dương.
Nguyên ủy, Hội nghị Genève khai mạc ngày 26 tháng 4 năm 1954 để bàn về vấn đề khôi phục hoà bình
tại Triều Tiên và Đông Dương. Do vấn đề Triều Tiên không đạt được kết quả nên từ ngày 8 tháng 5 vấn
đề Đông Dương được đưa ra thảo luận.
Mục lục
[ẩn]
1 Bối cảnh
2 Thành phần tham dự
Hiệp định Genève - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp định Genève - Người đăng: Long Nguyễn Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hiệp định Genève 9 10 659