Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

1

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Khẩu hiệu
"Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng"
Bài hát ca ngợi
"The ASEAN Way"

Nơi đặt Ủy ban Thư ký

Jakarta

Thành phố lớn nhất

Jakarta

Ngôn ngữ hành chính
Tên dân tộc

Đông Nam Á

Các quốc gia thành viên
Chính phủ
-

Tổ chức khu vực

Tổng thư ký

Surin Pitsuwan
Thành lập

-

Tuyên ngôn Bangkok 8 tháng 8 năm 1967

-

Hiến chương

16 tháng 12 năm 2008
Diện tích

-

Tổng số

4.464.322 km²
2.772.344 mi²
Dân số

-

Ước lượng 2008

577 triệu

-

Mật độ

129 /km² 
208 /sq mi

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

2
GDP (PPP)

Ước tính 2007

-

Tổng số

16.431,2 tỷ USD

-

Theo đầu người

5.962 USD

GDP (danh nghĩa)

Ước tính 2008

-

Tổng số

1.505,7 tỷ USD

-

Theo đầu người

2.609 USD

HDI (2007)

0,542 (thấp) (hạng 174¹)

Đơn vị tiền tệ
Múi giờ

ASEAN (UTC+9 đến
+6:30)

Tên miền Internet
Trang web
http:/ / www. asean. org/
Mã số điện thoại

[[+
]]

1

Nếu xem như một thực thể độc lập.

2

Các chỉ số cơ bản chính của ASEAN

3

Tăng dân số hàng năm 1.6%

[1]

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (tiếng Anh: Association of Southeast Asia Nations, viết tắt là ASEAN) là một
liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành
lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 với các thành viên đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, và
Philippines, để tỏ rõ tình đoàn kết giữa các nước trong cùng khu vực với nhau, đồng thời hợp tác chống tình trạng
bạo động và bất ổn tại những nước thành viên. Sau Hội nghị Bali năm 1976, tổ chức này bắt đầu chương trình cộng
tác kinh tế, nhưng các hợp tác bị thất bại vào giữa thập niên 1980. Hợp tác kinh tế chỉ thành công lại khi Thái Lan đề
nghị khu vực thương mại tự do năm 1991. Hàng năm, các nước thành viên đều luân phiên tổ chức các cuộc hội họp
chính thức để trao đổi hợp tác. Đến năm 1999, ASEAN gồm 10 thành viên (riêng Đông Timo chưa kết nạp).

Lịch sử
ASEAN có tiền thân là một tổ chức được gọi là Hiệp hội Đông Nam Á, thường được gọi tắt là ASA, một liên minh
gồm Philippines, Malaysia và Thái Lan được thành lập năm 1961. Tuy nhiên, chính khối này, được thành lập ngày 8
tháng 8 năm 1967, khi các bộ trưởng ngoại giao của năm quốc gia – Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và
Thái Lan – gặp gỡ tại toà nhà Bộ ngoại giao Thái Lan ở Bangkok và ký Tuyên bố ASEAN, thường được gọi là
Tuyên bố Bangkok. Năm vị bộ trưởng ngoại giao – Adam Malik của Indonesia, Narciso Ramo...
Hi€p h•i c‚c quƒc gia „…ng Nam †
1
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Khẩu hiệu
"Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng"
Bài hát ca ngợi
"The ASEAN Way"
Nơi đặt Ủy ban Thư ký
Jakarta
Thành phố lớn nhất
Jakarta
Ngôn ngữ hành chính
Tên dân tộc „…ng Nam †
Các quốc gia thành viên
Chính phủ T‡ chˆc khu v‰c
- T‡ng thŠ k‹
Surin Pitsuwan
Thành lập
- TuyŒn ng…n Bangkok 8 th‚ng 8 n•m 1967
- HiŽn chŠ•ng 16 th‚ng 12 n•m 2008
Diện tích
- T‡ng sƒ 4.464.322•km‘
2.772.344•mi‘
Dân số
- ’“c•lŠ”ng•2008 577 tri€u
- M•t –• 129•/km‘•
208•/sq•mi
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 9 10 87