Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định mục tiêu

Được đăng lên bởi Sơn Nga
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG


Hoạch định mục tiêu kinh doanh



Hoạch định chiến lược doanh nghiệp



Hoạch định kế hoạch



Một số phương pháp và công cụ sử dụng trong
hoạch định kế hoạch



Quyết định quản trị

3.1. Hoạch định mục tiêu của DN

3.1.1. Khái niệm, vai trò và nội dung của
hoạch định mục tiêu
 Khái niệm
Hoạch định: là quá trình chuẩn bị đối phó với những
sự thay đổi và tính không chắc chăn bằng việc dự tính
những cách thức hành động trong tương lai.
Mục tiêu: Là kết quả của các quyết định, nó diễn tả
một tình trạng mong muốn trong tương lai của doanh
nghiệp.

Vai trò của mục tiêu
• Là kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động của doanh
nghiệp.
• Là căn cứ để khai thác, sử dụng tối đa các nguồn lực.
• Là chuẩn mực để đo lường, đánh giá kết quả hoạt động của
doanh nghiệp và từng bộ phận.
• Là phương tiện để đạt được mục đích của DN.
• Giúp nhà quản trị nhận diện được các ưu tiên.
• Tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc

Nội dung của hoạch định mục tiêu
• Xác định mục tiêu
• Phân tích mục tiêu
• Hoạch định mục tiêu

3.1.2.Phân loại hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp
 Theo cách tiếp cận có tính chất thứ bậc

 Mục tiêu bao trùm (mang tính chiến lược)
 Mục tiêu trung gian (manh tính chiến thuật
 Mục tiêu điều kiện (mang tính tác nghiệp)
 Theo thời gian thực hiện

 Mục tiêu dài hạn
 Mục tiêu trung hạn
 Mục tiêu ngắn hạn
 Theo bản chất của mục tiêu

 Mục tiêu kinh tế
 Mục tiêu chính trị
 Mục tiêu xã hội

3.1.3. Phân tích hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp

Khuynh hướng đồng thuận

Khuynh hướng đối nghịch

Khuynh hướng độc lập (vô can)

3.1.4.Hoạch định mục tiêu của DN
 Hoạch định mục tiêu tập trung: do quản trị cấp cao nhất đề ra
Ưu điểm:

– Đảm bảo sự thống nhất từ trên xuống
– Tốn ít thời gian khi hoạch định
– Dễ kiểm soát cấp dưới khi thực hiện
Nhược điểm:

– Mục tiêu không sát với tình hình thực tế của cấp dưới
– Dễ bị cấp dưới chống đối do không hiểu lý do đề ra
– Không khuyến khích và phát huy được sự sáng tạo của cấp dưới

 Hoạch định mục tiêu phân tán: do các cấp có quyền tham gia ra mục tiêu

Ưu điểm:
– Sát với tình hình thực tế ở các bộ phận
– Tạo ra sự cam kết và nỗ lực thực hiện mục tiêu
Nhược điểm:
– Khó đảm bảo tính thống nhất của hệ thống mục tiêu
– Tốn nhiều thời gian hoạch định
– Đôi khi không đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp

 Yêu cầu khi hoạch định mục tiêu
 Cần phân tích một cách khoa học các nhân tố tác động
(phân tích các yếu tố nội bộ, môi trườ...
Chương 3
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Hoạch định mục tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định mục tiêu - Người đăng: Sơn Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Hoạch định mục tiêu 9 10 523